Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 331 512 € 8 914 398 € 7 832 783 € 6 970 551 € 5 929 789 € 5 664 257 € 4 513 454 € 3 894 923 € 3 864 887 € 3 319 473 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 627 976 € 3 915 576 € 3 553 246 € 3 099 345 € 2 993 515 € 2 598 780 € 1 342 622 € 1 082 883 € 1 416 416 € 1 139 752 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
38 445 € 38 445 € 38 445 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
38 445€ 38 445€ 38 445€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 012 674 € 3 307 462 € 2 952 052 € 2 545 796 € 2 569 976 € 2 248 780 € 1 342 622 € 1 082 883 € 1 416 416 € 1 139 752 €
012
A.II.1
Pozemky
18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 18 754€ 800€
013
A.II.2
Stavby
483 564€ 498 625€ 513 687€ 528 750€ 534 731€ 547 672€ 10 612€ 2 303€ 3 111€ 3 919€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 505 294€ 2 785 021€ 2 334 349€ 1 978 961€ 1 875 350€ 1 675 859€ 1 317 072€ 1 073 558€ 1 398 902€ 1 119 049€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 412€ 1 412€ 1 412€ 10 886€ 18 511€ 5 835€ 14 138€ 7 022€ 9 403€ 11 784€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 650€ 3 650€ 83 850€ 8 445€ 122 630€ 660€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 000€ 5 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
576 857 € 569 669 € 562 749 € 553 549 € 423 539 € 350 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
120 810€ 120 810€ 120 810€ 120 810€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
350 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
456 047€ 448 859€ 441 939€ 432 739€ 423 539€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 616 869 € 4 936 612 € 4 226 955 € 3 818 028 € 2 894 886 € 3 023 942 € 3 120 150 € 2 788 976 € 2 442 239 € 2 175 538 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
32 714 € 38 493 € 28 850 € 8 515 € 12 190 € 24 618 € 11 653 € 12 680 € 34 567 € 33 179 €
032
B.I.1
Materiál
31 210€ 29 028€ 25 782€ 4 000€ 23 000€ 10 270€ 33 727€ 31 354€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 004€ 1 115€ 3 068€ 8 515€ 8 190€ 1 618€ 11 653€ 2 410€ 840€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
500€ 8 350€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
279 124 € 660 175 € 399 613 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
261 978€ 640 164€ 394 181€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
17 146€ 20 011€ 5 432€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 236 043 € 4 168 438 € 3 737 518 € 3 700 489 € 2 817 867 € 2 916 460 € 3 022 336 € 2 684 953 € 2 287 542 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 837 867€ 3 234 321€ 2 822 774€ 2 301 096€ 1 984 769€ 2 077 464€ 2 123 426€ 1 816 801€ 1 670 513€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
593 800€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 685€ 27 427€ 38 425€ 5 256€ 475€ 3 296€ 21 537€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
778 691€ 906 690€ 876 319€ 1 394 137€ 833 098€ 838 996€ 898 910€ 867 677€ 613 733€ 562 198€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
68 988 € 69 506 € 60 974 € 109 024 € 64 829 € 82 864 € 86 161 € 91 343 € 120 130 € 68 240 €
056
B.IV.1
Peniaze
67 154€ 64 902€ 57 489€ 34 547€ 30 717€ 34 252€ 29 163€ 86 146€ 109 082€ 42 776€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 834€ 4 604€ 3 485€ 74 477€ 34 112€ 48 612€ 56 998€ 5 197€ 11 048€ 25 464€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
86 667 € 62 210 € 52 582 € 53 178 € 41 388 € 41 535 € 50 682 € 23 064 € 6 232 € 4 183 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
65 123€ 49 207€ 39 138€ 49 299€ 41 388€ 41 535€ 50 682€ 23 064€ 6 232€ 4 183€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21 544€ 13 003€ 13 444€ 3 879€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 331 512 € 8 914 398 € 7 832 783 € 6 970 551 € 5 929 789 € 5 664 257 € 4 513 454 € 3 894 923 € 3 864 887 € 3 319 473 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 028 625 € 1 938 362 € 1 930 431 € 1 786 899 € 1 432 046 € 959 133 € 708 746 € 651 772 € 596 030 € 586 066 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 € 14 841 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€ 14 841€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
462 610 € 462 612 € 462 610 € 462 610 € 462 610 € 462 609 € 459 761 € 459 761 € 437 797 € 427 769 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
37 391€ 37 393€ 37 391€ 37 391€ 37 391€ 37 391€ 34 543€ 34 543€ 34 542€ 33 441€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 219€ 425 218€ 425 218€ 425 218€ 403 255€ 394 328€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 386 271 € 1 320 341 € 1 226 507 € 877 956 € 475 044 € 224 657 € 170 530 € 114 789 € 114 789 € 114 789 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 386 271€ 1 320 341€ 1 226 507€ 877 956€ 475 044€ 224 657€ 170 530€ 114 789€ 114 789€ 114 789€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
158 264 € 133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 302 887 € 6 976 036 € 5 902 352 € 5 183 652 € 4 497 743 € 4 705 124 € 3 804 708 € 3 238 030 € 3 263 420 € 2 722 232 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
74 887 € 92 947 € 82 941 € 84 764 € 64 080 € 52 423 € 34 655 € 15 043 € 10 288 € 7 972 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
74 887€ 92 947€ 82 941€ 84 764€ 64 080€ 52 423€ 34 655€ 15 043€ 10 288€ 7 972€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 773 768 € 2 102 321 € 1 737 747 € 1 646 861 € 1 727 875 € 1 659 201 € 1 312 463 € 983 672 € 1 189 737 € 858 616 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
105 150€ 21 938€ 30 755€ 51 757€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 267€ 8 921€ 8 292€ 8 626€ 9 124€ 8 901€ 7 206€ 6 688€ 6 634€ 6 670€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 763 501€ 2 093 400€ 1 729 455€ 1 629 236€ 1 709 556€ 1 532 375€ 1 270 544€ 933 194€ 1 105 038€ 822 293€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 999€ 9 195€ 12 775€ 12 775€ 13 035€ 26 308€ 29 653€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 695 359 € 3 099 207 € 2 564 624 € 1 674 308 € 1 603 714 € 1 834 381 € 2 114 287 € 2 013 034 € 1 917 847 € 1 855 644 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 272 065€ 2 872 291€ 2 358 191€ 1 522 851€ 1 390 144€ 1 653 875€ 1 988 660€ 1 961 192€ 1 850 113€ 1 838 793€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 460€ 7 328€ 28 643€ 274€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
147 429€ 145 007€ 128 172€ 55 632€ 58 736€ 41 021€ 38 920€ 13 722€ 13 587€ 9 650€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 525€ 44 325€ 36 188€ 34 691€ 36 716€ 25 116€ 23 203€ 7 681€ 7 660€ 5 376€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
32 045€ 36 560€ 40 203€ 59 715€ 116 655€ 94 008€ 41 000€ 22 912€ 16 867€ 674€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
201 295€ 1 024€ 1 870€ 1 419€ 1 463€ 20 361€ 17 044€ 199€ 977€ 877€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 758 873 € 1 681 561 € 1 517 040 € 1 777 719 € 1 102 074 € 1 159 119 € 343 303 € 226 281 € 145 548 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
139 636€ 209 452€ 279 268€ 349 084€ 418 900€ 558 532€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 619 237€ 1 472 109€ 1 237 772€ 1 428 635€ 683 174€ 600 587€ 343 303€ 226 281€ 145 548€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 121 € 5 437 € 11 175 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 121€ 5 437€ 11 175€