Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 101 € 20 756 € 42 895 € 37 712 € 2 169 € 18 675 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 711 € 20 756 € 42 896 € 37 712 € 2 688 € 10 919 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
390 € 0 € -1 € 0 € -519 € 7 756 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 850 855 € 11 737 652 € 11 270 391 € 11 177 481 € 11 057 231 € 8 757 204 € 6 038 802 € 5 154 079 € 4 110 519 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 852 809 € 11 743 099 € 11 270 066 € 11 170 909 € 11 067 266 € 8 747 961 € 6 038 802 € 5 154 079 € 4 110 519 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 954 € -5 447 € 325 € 6 572 € -10 035 € 9 243 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 744 231 € 9 762 641 € 9 238 106 € 9 296 117 € 9 710 333 € 7 937 949 € 5 400 354 € 4 528 424 € 3 786 064 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 781 955 € 4 254 530 € 3 968 707 € 4 173 297 € 4 737 082 € 3 807 590 € 2 299 403 € 1 859 745 € 1 055 354 €
10
B.2
Služby
5 962 276 € 5 508 111 € 5 269 399 € 5 122 820 € 4 973 251 € 4 130 359 € 3 100 951 € 2 668 679 € 2 730 710 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 107 014 € 1 975 011 € 2 032 284 € 1 881 364 € 1 346 898 € 819 255 € 637 929 € 633 411 € 324 455 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 425 582 € 1 179 422 € 1 143 245 € 1 012 384 € 840 785 € 566 400 € 280 982 € 259 716 € 187 074 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 035 784 € 854 991 € 830 050 € 733 389 € 608 848 € 410 668 € 204 086 € 188 069 € 136 048 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
363 202 € 299 011 € 289 905 € 256 241 € 214 154 € 144 312 € 71 159 € 65 766 € 47 333 €
16
C.4
Sociálne náklady
26 596 € 25 420 € 23 290 € 22 754 € 17 783 € 11 420 € 5 737 € 5 881 € 3 693 €
17
D
Dane a poplatky
159 352 € 145 089 € 132 979 € 109 754 € 76 679 € 58 001 € 47 589 € 41 084 € 25 931 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
667 683 € 707 323 € 647 063 € 579 269 € 596 700 € 522 330 € 568 867 € 441 861 € 81 306 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
864 428 € 330 134 € 618 452 € 426 532 € 551 262 € 72 728 € 26 600 € 14 500 € 47 479 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
655 665 € 213 289 € 533 564 € 368 174 € 484 095 € 34 823 € 19 750 € 8 848 € 78 142 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 343 € 17 051 € 2 561 € 14 672 € 64 273 € 9 420 € 28 572 € 4 323 € 18 691 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
698 735 € 752 447 € 725 275 € 705 058 € 768 323 € 586 908 € 503 235 € 278 965 € 178 437 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
473 663 € 402 701 € 250 781 € 211 744 € 172 667 € 131 481 € 100 399 € 8 277 € 18 596 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
290 575 € 392 717 € 665 818 € 716 957 € 431 284 € 156 436 € 121 605 € 162 767 € 140 631 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
13 474 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 474 €
38
X.
Výnosové úroky
15 403 € 17 485 € 16 256 € 233 € 4 065 € 3 € 8 802 € 15 € 34 €
39
N
Nákladové úroky
93 892 € 91 504 € 100 819 € 101 792 € 95 298 € 69 373 € 80 058 € 81 693 € 62 248 €
40
XI.
Kurzové zisky
366 € 410 € 204 € 317 € 238 € 1 907 € 1 000 € 1 852 € 2 288 €
41
O
Kurzové straty
1 289 € 2 207 € 1 641 € 3 596 € 1 687 € 2 307 € 1 789 € 1 586 € 1 128 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 635 € 10 765 € 12 452 € 8 296 € 9 175 € 4 799 € 1 936 € 57 104 € 42 696 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-89 047 € -86 581 € -98 452 € -99 660 € -101 857 € -74 569 € -73 981 € -138 516 € -103 750 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
201 528 € 306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
67 599 € 86 302 € 142 513 € 144 385 € 79 040 € 24 892 € -8 118 € 2 287 € 14 853 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
82 178 € 100 733 € 142 709 € 147 966 € 79 040 € 25 151 € 5 155 € 5 632 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 579 € -14 431 € -196 € -3 581 € -259 € -13 273 € -3 345 € 14 853 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
201 528 € 306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 €