Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 756 € 42 895 € 37 712 € 2 169 € 18 675 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 756 € 42 896 € 37 712 € 2 688 € 10 919 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € -1 € 0 € -519 € 7 756 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 737 652 € 11 270 391 € 11 177 481 € 11 057 231 € 8 757 204 € 6 038 802 € 5 154 079 € 4 110 519 € 2 953 594 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 743 099 € 11 270 066 € 11 170 909 € 11 067 266 € 8 747 961 € 6 038 802 € 5 154 079 € 4 110 519 € 2 953 594 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-5 447 € 325 € 6 572 € -10 035 € 9 243 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 762 641 € 9 238 106 € 9 296 117 € 9 710 333 € 7 937 949 € 5 400 354 € 4 528 424 € 3 786 064 € 2 725 467 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 254 530 € 3 968 707 € 4 173 297 € 4 737 082 € 3 807 590 € 2 299 403 € 1 859 745 € 1 055 354 € 803 126 €
10
B.2
Služby
5 508 111 € 5 269 399 € 5 122 820 € 4 973 251 € 4 130 359 € 3 100 951 € 2 668 679 € 2 730 710 € 1 922 341 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 975 011 € 2 032 284 € 1 881 364 € 1 346 898 € 819 255 € 637 929 € 633 411 € 324 455 € 228 127 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 179 422 € 1 143 245 € 1 012 384 € 840 785 € 566 400 € 280 982 € 259 716 € 187 074 € 134 933 €
13
C.1
Mzdové náklady
854 991 € 830 050 € 733 389 € 608 848 € 410 668 € 204 086 € 188 069 € 136 048 € 97 650 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
299 011 € 289 905 € 256 241 € 214 154 € 144 312 € 71 159 € 65 766 € 47 333 € 33 972 €
16
C.4
Sociálne náklady
25 420 € 23 290 € 22 754 € 17 783 € 11 420 € 5 737 € 5 881 € 3 693 € 3 311 €
17
D
Dane a poplatky
145 089 € 132 979 € 109 754 € 76 679 € 58 001 € 47 589 € 41 084 € 25 931 € 33 424 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
707 323 € 647 063 € 579 269 € 596 700 € 522 330 € 568 867 € 441 861 € 81 306 € 78 633 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
330 134 € 618 452 € 426 532 € 551 262 € 72 728 € 26 600 € 14 500 € 47 479 € 342 600 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
213 289 € 533 564 € 368 174 € 484 095 € 34 823 € 19 750 € 8 848 € 78 142 € 335 484 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
17 051 € 2 561 € 14 672 € 64 273 € 9 420 € 28 572 € 4 323 € 18 691 € 1 300 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
752 447 € 725 275 € 705 058 € 768 323 € 586 908 € 503 235 € 278 965 € 178 437 € 177 068 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
402 701 € 250 781 € 211 744 € 172 667 € 131 481 € 100 399 € 8 277 € 18 596 € 19 592 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
392 717 € 665 818 € 716 957 € 431 284 € 156 436 € 121 605 € 162 767 € 140 631 € 144 429 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
13 474 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 474 €
38
X.
Výnosové úroky
17 485 € 16 256 € 233 € 4 065 € 3 € 8 802 € 15 € 34 € 355 €
39
N
Nákladové úroky
91 504 € 100 819 € 101 792 € 95 298 € 69 373 € 80 058 € 81 693 € 62 248 € 61 492 €
40
XI.
Kurzové zisky
410 € 204 € 317 € 238 € 1 907 € 1 000 € 1 852 € 2 288 € 2 139 €
41
O
Kurzové straty
2 207 € 1 641 € 3 596 € 1 687 € 2 307 € 1 789 € 1 586 € 1 128 € 5 591 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 765 € 12 452 € 8 296 € 9 175 € 4 799 € 1 936 € 57 104 € 42 696 € 31 689 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-86 581 € -98 452 € -99 660 € -101 857 € -74 569 € -73 981 € -138 516 € -103 750 € -96 278 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 € 48 151 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
86 302 € 142 513 € 144 385 € 79 040 € 24 892 € -8 118 € 2 287 € 14 853 € 16 287 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
100 733 € 142 709 € 147 966 € 79 040 € 25 151 € 5 155 € 5 632 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 431 € -196 € -3 581 € -259 € -13 273 € -3 345 € 14 853 € 16 287 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 € 31 864 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 € 48 151 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 € 31 864 €