Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
29 064€ 5 101€ 20 756€ 42 895€ 37 712€ 2 169€ 18 675€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 040€ 4 711€ 20 756€ 42 896€ 37 712€ 2 688€ 10 919€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
24 € 390 € 0 € -1 € 0 € -519 € 7 756 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 310 283 € 12 850 855 € 11 737 652 € 11 270 391 € 11 177 481 € 11 057 231 € 8 757 204 € 6 038 802 € 5 154 079 € 4 110 519 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 310 393€ 12 852 809€ 11 743 099€ 11 270 066€ 11 170 909€ 11 067 266€ 8 747 961€ 6 038 802€ 5 154 079€ 4 110 519€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-110€ -1 954€ -5 447€ 325€ 6 572€ -10 035€ 9 243€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 732 013 € 10 744 231 € 9 762 641 € 9 238 106 € 9 296 117 € 9 710 333 € 7 937 949 € 5 400 354 € 4 528 424 € 3 786 064 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 847 021€ 4 781 955€ 4 254 530€ 3 968 707€ 4 173 297€ 4 737 082€ 3 807 590€ 2 299 403€ 1 859 745€ 1 055 354€
10
B.2
Služby
5 884 992€ 5 962 276€ 5 508 111€ 5 269 399€ 5 122 820€ 4 973 251€ 4 130 359€ 3 100 951€ 2 668 679€ 2 730 710€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 578 294 € 2 107 014 € 1 975 011 € 2 032 284 € 1 881 364 € 1 346 898 € 819 255 € 637 929 € 633 411 € 324 455 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 406 225 € 1 425 582 € 1 179 422 € 1 143 245 € 1 012 384 € 840 785 € 566 400 € 280 982 € 259 716 € 187 074 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 022 465€ 1 035 784€ 854 991€ 830 050€ 733 389€ 608 848€ 410 668€ 204 086€ 188 069€ 136 048€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
356 678€ 363 202€ 299 011€ 289 905€ 256 241€ 214 154€ 144 312€ 71 159€ 65 766€ 47 333€
16
C.4
Sociálne náklady
27 082€ 26 596€ 25 420€ 23 290€ 22 754€ 17 783€ 11 420€ 5 737€ 5 881€ 3 693€
17
D
Dane a poplatky
162 457€ 159 352€ 145 089€ 132 979€ 109 754€ 76 679€ 58 001€ 47 589€ 41 084€ 25 931€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
925 823€ 667 683€ 707 323€ 647 063€ 579 269€ 596 700€ 522 330€ 568 867€ 441 861€ 81 306€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
735 629€ 864 428€ 330 134€ 618 452€ 426 532€ 551 262€ 72 728€ 26 600€ 14 500€ 47 479€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
566 161€ 655 665€ 213 289€ 533 564€ 368 174€ 484 095€ 34 823€ 19 750€ 8 848€ 78 142€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 472€ -2 343€ 17 051€ 2 561€ 14 672€ 64 273€ 9 420€ 28 572€ 4 323€ 18 691€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
654 434€ 698 735€ 752 447€ 725 275€ 705 058€ 768 323€ 586 908€ 503 235€ 278 965€ 178 437€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
560 794€ 473 663€ 402 701€ 250 781€ 211 744€ 172 667€ 131 481€ 100 399€ 8 277€ 18 596€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
343 425 € 290 575 € 392 717 € 665 818 € 716 957 € 431 284 € 156 436 € 121 605 € 162 767 € 140 631 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
13 474 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
13 474€
38
X.
Výnosové úroky
19 302€ 15 403€ 17 485€ 16 256€ 233€ 4 065€ 3€ 8 802€ 15€ 34€
39
N
Nákladové úroky
118 815€ 93 892€ 91 504€ 100 819€ 101 792€ 95 298€ 69 373€ 80 058€ 81 693€ 62 248€
40
XI.
Kurzové zisky
291€ 366€ 410€ 204€ 317€ 238€ 1 907€ 1 000€ 1 852€ 2 288€
41
O
Kurzové straty
1 738€ 1 289€ 2 207€ 1 641€ 3 596€ 1 687€ 2 307€ 1 789€ 1 586€ 1 128€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 332€ 9 635€ 10 765€ 12 452€ 8 296€ 9 175€ 4 799€ 1 936€ 57 104€ 42 696€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-112 292 € -89 047 € -86 581 € -98 452 € -99 660 € -101 857 € -74 569 € -73 981 € -138 516 € -103 750 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
231 133 € 201 528 € 306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
72 869 € 67 599 € 86 302 € 142 513 € 144 385 € 79 040 € 24 892 € -8 118 € 2 287 € 14 853 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
70 004€ 82 178€ 100 733€ 142 709€ 147 966€ 79 040€ 25 151€ 5 155€ 5 632€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 865€ -14 579€ -14 431€ -196€ -3 581€ -259€ -13 273€ -3 345€ 14 853€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
158 264 € 133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
231 133 € 201 528 € 306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 € 47 624 € 24 251 € 36 881 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
158 264 € 133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 € 55 742 € 21 964 € 22 028 €