Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALL - TRANS s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 921 272€ 13 339 457€ 12 857 910€ 11 763 855€ 11 312 961€ 11 208 621€ 11 067 266€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 797 863 € 14 729 410 € 14 419 119 € 12 840 989 € 12 657 013 € 12 346 783 € 12 376 816 € 9 416 840 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
19 539€ 29 064€ 5 101€ 20 756€ 42 895€ 37 712€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 901 733€ 13 310 393€ 12 852 809€ 11 743 099€ 11 270 066€ 11 170 909€ 11 067 266€ 8 747 961€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 216€ -110€ -1 954€ -5 447€ 325€ 6 572€ -10 035€ 9 243€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250 613€ 735 629€ 864 428€ 330 134€ 618 452€ 426 532€ 551 262€ 72 728€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
624 762€ 654 434€ 698 735€ 752 447€ 725 275€ 705 058€ 768 323€ 586 908€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 360 617 € 14 385 985 € 14 128 544 € 12 448 272 € 11 991 195 € 11 629 826 € 11 945 532 € 9 260 404 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 539€ 29 040€ 4 711€ 20 756€ 42 896€ 37 712€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 062 131€ 4 847 021€ 4 781 955€ 4 254 530€ 3 968 707€ 4 173 297€ 4 737 082€ 3 807 590€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 711 521€ 5 884 992€ 5 962 276€ 5 508 111€ 5 269 399€ 5 122 820€ 4 973 251€ 4 130 359€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 569 494 € 1 406 225 € 1 425 582 € 1 179 422 € 1 143 245 € 1 012 384 € 840 785 € 566 400 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 135 576€ 1 022 465€ 1 035 784€ 854 991€ 830 050€ 733 389€ 608 848€ 410 668€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
394 961€ 356 678€ 363 202€ 299 011€ 289 905€ 256 241€ 214 154€ 144 312€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 957€ 27 082€ 26 596€ 25 420€ 23 290€ 22 754€ 17 783€ 11 420€
20
F.
Dane a poplatky
100 394€ 162 457€ 159 352€ 145 089€ 132 979€ 109 754€ 76 679€ 58 001€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 066 006€ 925 823€ 667 683€ 707 323€ 647 063€ 579 269€ 596 700€ 522 330€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 066 006€ 925 823€ 667 683€ 707 323€ 647 063€ 579 269€ 596 700€ 522 330€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
187 030€ 566 161€ 655 665€ 213 289€ 533 564€ 368 174€ 484 095€ 34 823€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
17 521€ 3 472€ -2 343€ 17 051€ 2 561€ 14 672€ 64 273€ 9 420€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
626 981€ 560 794€ 473 663€ 402 701€ 250 781€ 211 744€ 172 667€ 131 481€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
437 246 € 343 425 € 290 575 € 392 717 € 665 818 € 716 957 € 431 284 € 156 436 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 129 297 € 2 578 294 € 2 107 014 € 1 975 011 € 2 032 284 € 1 881 364 € 1 346 898 € 819 255 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 534 € 19 593 € 15 769 € 17 895 € 16 460 € 14 024 € 4 303 € 1 910 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
13 474 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
13 474€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
21 292 € 19 302 € 15 403 € 17 485 € 16 256 € 233 € 4 065 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
21 292€ 19 302€ 15 403€ 17 485€ 16 256€ 233€ 4 065€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
2 242€ 291€ 366€ 410€ 204€ 317€ 238€ 1 907€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
129 103 € 131 885 € 104 816 € 104 476 € 114 912 € 113 684 € 106 160 € 76 479 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
114 218 € 118 815 € 93 892 € 91 504 € 100 819 € 101 792 € 95 298 € 69 373 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
114 218€ 118 815€ 93 892€ 91 504€ 100 819€ 101 792€ 95 298€ 69 373€
52
O.
Kurzové straty
5 683€ 1 738€ 1 289€ 2 207€ 1 641€ 3 596€ 1 687€ 2 307€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 202€ 11 332€ 9 635€ 10 765€ 12 452€ 8 296€ 9 175€ 4 799€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-105 569 € -112 292 € -89 047 € -86 581 € -98 452 € -99 660 € -101 857 € -74 569 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
331 677 € 231 133 € 201 528 € 306 136 € 567 366 € 617 297 € 329 427 € 81 867 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
96 091 € 72 869 € 67 599 € 86 302 € 142 513 € 144 385 € 79 040 € 24 892 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
80 543€ 70 004€ 82 178€ 100 733€ 142 709€ 147 966€ 79 040€ 25 151€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
15 548€ 2 865€ -14 579€ -14 431€ -196€ -3 581€ -259€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
235 586 € 158 264 € 133 929 € 219 834 € 424 853 € 472 912 € 250 387 € 56 975 €