Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 137 805 € 8 442 094 € 9 070 061 € 9 344 813 € 9 299 866 € 7 941 933 € 6 888 817 € 6 680 912 € 6 000 627 € 5 644 111 € 4 933 317 € 4 371 694 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 093 163€ 8 442 094€ 8 959 262€ 9 254 309€ 9 219 975€ 7 797 012€ 6 823 440€ 6 519 879€ 5 904 369€ 5 539 049€ 4 744 990€ 4 274 769€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
44 642€ 110 799€ 90 504€ 79 891€ 144 921€ 65 377€ 161 033€ 96 258€ 105 062€ 188 327€ 96 925€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 054 043 € 5 477 283 € 6 281 849 € 6 727 460 € 6 818 563 € 5 812 800 € 4 977 508 € 4 713 184 € 3 722 943 € 3 408 057 € 3 032 216 € 2 738 797 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 912€ 84 120€ 246 454€ 252 269€ 81 185€ 81 932€ 91 844€ 95 831€ 104 437€ 135 009€ 80 672€ 97 802€
10
B.2
Služby
3 985 131€ 5 393 163€ 6 035 395€ 6 475 191€ 6 737 378€ 5 730 868€ 4 885 664€ 4 617 353€ 3 618 506€ 3 273 048€ 2 951 544€ 2 640 995€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 083 762 € 2 964 811 € 2 788 212 € 2 617 353 € 2 481 303 € 2 129 133 € 1 911 309 € 1 967 728 € 2 277 684 € 2 236 054 € 1 901 101 € 1 632 897 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 509 834 € 1 618 709 € 1 593 100 € 1 499 522 € 1 446 556 € 1 206 695 € 1 162 532 € 1 272 941 € 1 377 710 € 1 448 585 € 1 613 389 € 1 583 292 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 089 027€ 1 170 663€ 1 157 248€ 1 090 534€ 1 063 287€ 883 246€ 861 490€ 925 708€ 1 029 628€ 1 069 488€ 1 215 222€ 1 180 207€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
365 754€ 396 177€ 391 141€ 367 111€ 343 156€ 285 556€ 267 500€ 310 463€ 311 797€ 334 972€ 355 135€ 353 968€
16
C.4
Sociálne náklady
55 053€ 51 869€ 44 711€ 41 877€ 40 113€ 37 893€ 33 542€ 36 770€ 36 285€ 44 125€ 43 032€ 49 117€
17
D
Dane a poplatky
3 184€ 11 697€ 6 067€ 6 034€ 2 393€ 4 364€ 4 784€ 12 097€ 6 918€ 3 822€ 3 676€ 4 968€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
837 024€ 674 224€ 710 191€ 759 395€ 733 488€ 719 474€ 680 374€ 557 553€ 567 039€ 622 545€ 568 542€ 433 966€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 675€ 101€ 1 673€ 110€ 2 900€ 1 629€ 1 938€ 436€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 673€ 9€ 1 122€ 43€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
45 445€ -3 178€ 5 269€ -31 395€ 9 526€ -12 190€ 8 265€ 3 850€ -74 147€ -13 907€ 25 638€ -27 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 562€ 1 775€ 4 022€ 2 840€ 766€ 9 731€ 13 156€ 854€ 3 555€ 15 507€ 12 903€ 99 757€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 252€ 41 806€ 5 069€ 20 871€ 43 323€ 28 781€ 15 689€ 1 839€ 75 632€ 22 668€ 28 518€ 69 302€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
665 260 € 623 328 € 472 639 € 365 766 € 246 783 € 191 740 € 52 821 € 120 403 € 330 987 € 168 355 € -323 863 € -330 938 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2 191€ 69€ 116€ 255€ 434€ 834€ 2 722€ 2 012€ 6 522€
39
N
Nákladové úroky
0€ 5€
40
XI.
Kurzové zisky
14€ 20€ 122€ 60€ 170€ 1 408€
41
O
Kurzové straty
356€ 551€ 732€ 385€ 259€ 346€ 836€ 485€ 425€ 473€ 485€ 1 503€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 155€ 2 453€ 2 606€ 2 325€ 2 638€ 2 909€ 2 905€ 4 204€ 4 028€ 4 070€ 2 625€ 4 266€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-320 € -3 004 € -3 338 € -2 710 € -2 828 € -3 125 € -3 486 € -4 235 € -3 497 € -1 761 € -928 € 2 156 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
664 940 € 620 324 € 469 301 € 363 056 € 243 955 € 188 615 € 49 335 € 116 168 € 327 490 € 166 594 € -324 791 € -328 782 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
155 986 € 167 857 € 126 871 € 99 631 € 84 160 € 65 580 € 28 499 € 36 574 € -15 085 € 44 748 € 262 € 9 516 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
170 504€ 166 733€ 127 846€ 98 474€ 86 472€ 67 540€ 37 595€ 37 133€ -20 304€ 51 835€ 584€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-14 518€ 1 124€ -975€ 1 157€ -2 312€ -1 960€ -9 096€ -559€ 5 219€ -7 087€ 262€ 8 932€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
508 954 € 452 467 € 342 430 € 263 425 € 159 795 € 123 035 € 20 836 € 79 594 € 342 575 € 121 846 € -325 054 € -338 298 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 596€ 12€
53
T
Mimoriadne náklady
568€ 1 265€ 533€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 028 € -1 253 € -533 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 028 € -1 253 € -533 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
664 940 € 620 324 € 469 301 € 363 056 € 243 955 € 188 615 € 49 335 € 116 168 € 327 490 € 167 622 € -326 045 € -329 315 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
508 954 € 452 467 € 342 430 € 263 425 € 159 795 € 123 035 € 20 836 € 79 594 € 342 575 € 122 874 € -326 307 € -338 831 €