Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agrochov POĽANA, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Agrochov POĽANA, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]

 • Názov Agrochov POĽANA, s.r.o. "v likvidácii" [zrušená]
 • IČO 36030741
 • DIČ 2020068061
 • Sídlo Kubániho 2132, 960 98 Zvolen
 • Dátum vzniku 7. apríla 1998, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 5433/S
 • Dátum výmazu 24. septembra 2011
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historický názov Agrochov POĽANA, s.r.o. "v konkurze"
  (platné do 19. februára 2013 )
  Agrochov POĽANA, s.r.o.
  (platné do 9. decembra 2006 )
 • Historické sídlo Pstruša 366, 962 02 Vígľaš
  (platné do 16. mája 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 28. marca 2006
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25K 98/2005-110 zo dňa 28.3.2006 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Agrochov POĽANA, s.r.o. so sídlom 960 98 Zvolen, Kubániho 2132, IČO: 36 030 741 a za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Anna Mozolíková.
 • Dátum ukončenia 24. septembra 2011
Predmety podnikania
Názov Vznik
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 7.4.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností 7.4.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným pre vádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností 7.4.1998
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 7.4.1998
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.1998 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
Stary spis: S.r.o. 11919
2. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.3.2001
bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle
Dodatku č. 1.
3. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.10.2002 bola
schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené
jej úplné znenie.
4. Schôdza konkurzných veriteľov dňa 13.06.2006 schválila návrh na ustanovenie nového správcu konkurznej podstaty - JUDr. Matúša Boľoša, Bakossova 60, Banská Bystrica.

Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25K/98/2005-191 zo dňa 13.06.2006, právoplatným a vykonateľným dňa 25.09.2006, bol do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Matúš Boľoš, Bakossova 60, Banská Bystrica.
5. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 25K/98/2005-7454 zo dňa 18. 08. 2011, právoplatným dňa 24. 09. 2011, zrušil súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Agrochov POĽANA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Kubániho 2132, 960 98 Zvolen, IČO: 36 030 741 po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Matúš Boľoš, Horná 23, Banská Bystrica bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.