Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHUCK SLOVENSKO - Protikorózna ochrana, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
189 210 € 277 161 € 248 506 € 136 502 € 150 028 € 452 768 € 227 394 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 754 € 43 782 € 60 597 € 26 823 € 52 264 € 65 955 € 112 350 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
35 754 € 43 782 € 60 597 € 26 823 € 52 264 € 65 955 € 112 350 €
012
A.II.1
Pozemky
-2 968€ -1 484€ 25 000€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 754€ 43 782€ 63 565€ 28 307€ 52 264€ 40 955€ 112 350€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
153 456 € 233 379 € 187 909 € 109 679 € 97 764 € 386 813 € 113 422 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
138 642 € 74 624 € 91 294 € 16 464 € 16 166 € 20 259 € 22 090 €
032
B.I.1
Materiál
539€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
21 551€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 140 € 154 447 € 90 699 € 88 221 € 37 895 € 361 114 € 77 460 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 446€ 150 718€ 89 786€ 85 183€ 33 288€ 356 050€ 41 567€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 480€ 2 296€ 100€ 1 625€ 3 081€ 3 872€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 893€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 214€ 1 433€ 813€ 1 413€ 1 526€ 1 192€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 674 € 4 308 € 5 916 € 4 994 € 43 703 € 5 440 € 13 872 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 674€ 4 308€ 5 916€ 4 994€ 43 703€ 5 440€ 1 651€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 221€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 622 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 594€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
28€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
189 210 € 277 161 € 248 506 € 136 502 € 150 028 € 452 768 € 227 394 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 493 € 75 923 € 66 147 € 3 172 € 10 543 € 16 286 € 15 377 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 696 € 24 696 € 24 696 €
069
A.I.1
Základné imanie
24 696€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
40 305 € 40 305 € 40 305 € 40 305 € 40 305 € 40 305 € 40 305 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
40 305€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 921 € 1 145 € -61 830 € -54 458 € -48 715 € -49 624 € 140 974 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
140 974€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-23 430 € 9 776 € 62 975 € -7 372 € -5 743 € 909 € -190 598 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
136 717 € 201 238 € 182 359 € 133 330 € 139 485 € 436 482 € 212 017 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 526 € 10 549 € 6 682 € 3 169 € 4 796 € 5 143 € 3 058 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 526€ 10 549€ 6 682€ 3 169€ 4 796€ 5 143€ 3 058€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
42 212 € 58 940 € 59 670 € 21 419 € 21 172 € 25 358 € 54 573 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 193€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
34 380€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
78 879 € 112 309 € 116 007 € 108 742 € 113 517 € 405 981 € 154 386 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 257€ 19 217€ 19 284€ 7 982€ 2 663€ 198 766€ 39 356€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
41 916€ 49 227€ 62 716€ 62 199€ 82 779€ 126 094€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
55 704€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 814€ 15 299€ 17 108€ 22 043€ 23 459€ 46 098€ 18 274€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 425€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 892€ 28 566€ 16 899€ 16 518€ 4 616€ 35 023€ 7 270€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
30 357€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 100 € 19 440 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
11 100€ 19 440€