Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
01
I.
Tržby z predaja tovaru
53 075 € 47 703 € 50 353 € 68 227 € 41 537 € 42 174 € 56 397 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 414 € 28 268 € 26 615 € 49 227 € 23 231 € 22 149 € 33 755 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
22 661 € 19 435 € 23 738 € 19 000 € 18 306 € 20 025 € 22 642 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
228 916 089 € 247 780 145 € 228 306 589 € 222 756 366 € 217 321 550 € 210 866 664 € 207 598 706 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
221 842 221 € 235 431 239 € 225 366 096 € 218 690 564 € 214 950 447 € 200 325 486 € 203 668 120 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 963 912 € 3 602 849 € -1 068 965 € 551 192 € -3 422 965 € 5 305 927 € -42 152 €
07
II.3
Aktivácia
5 109 956 € 8 746 057 € 4 009 458 € 3 514 610 € 5 794 068 € 5 235 251 € 3 972 738 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
125 104 481 € 138 679 053 € 122 057 129 € 122 823 734 € 119 764 159 € 116 981 941 € 110 976 134 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 141 358 € 23 143 448 € 19 756 984 € 18 814 480 € 20 616 809 € 22 364 164 € 20 452 592 €
10
B.2
Služby
104 963 189 € 115 538 319 € 102 291 727 € 104 003 617 € 99 147 350 € 94 617 777 € 90 523 542 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
103 834 269 € 109 120 527 € 106 273 198 € 99 951 632 € 97 575 697 € 93 904 748 € 96 645 214 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
78 589 767 € 78 223 691 € 74 926 162 € 70 573 475 € 68 115 035 € 63 851 735 € 61 311 640 €
13
C.1
Mzdové náklady
53 830 136 € 53 319 786 € 50 868 667 € 48 190 127 € 46 639 670 € 44 046 418 € 41 711 231 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 600 € 13 880 € 12 800 € 19 334 € 24 000 € 24 113 € 23 940 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
20 450 153 € 20 133 478 € 19 323 835 € 18 155 093 € 17 599 263 € 16 397 541 € 15 608 551 €
16
C.4
Sociálne náklady
4 295 878 € 4 756 547 € 4 720 860 € 4 208 921 € 3 852 102 € 3 383 663 € 3 967 918 €
17
D
Dane a poplatky
7 168 814 € 7 050 941 € 7 014 544 € 6 852 173 € 6 534 450 € 7 187 798 € 6 994 947 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 015 029 € 18 919 363 € 17 401 960 € 14 194 308 € 13 405 872 € 13 642 918 € 18 417 820 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 128 580 € 1 368 289 € 309 513 € 2 795 364 € 3 029 784 € 3 698 230 € 3 944 637 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
419 992 € 227 260 € 164 382 € 667 524 € 580 780 € 939 622 € 1 274 693 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
145 307 € -2 494 596 € -32 013 € -110 815 € -78 635 € -102 150 € 858 607 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 664 283 € 7 364 374 € 5 581 629 € 2 343 082 € 3 368 405 € 4 373 709 € 5 798 945 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 210 004 € 9 155 506 € 3 380 690 € 4 334 643 € 5 085 391 € 4 476 982 € 7 309 899 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 078 219 € 6 771 025 € 9 308 615 € 8 578 770 € 10 330 993 € 11 979 782 € 10 221 190 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
15 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
480 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
480 €
38
X.
Výnosové úroky
10 199 € 24 007 € 31 793 € 16 329 € 45 508 € 103 430 € 113 637 €
39
N
Nákladové úroky
1 € 1 € 3 €
40
XI.
Kurzové zisky
42 € 2 € 2 € 46 € 88 € 85 € 15 €
41
O
Kurzové straty
268 € 447 € 2 470 € 1 425 € 468 € 423 € 578 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 € 205 € 324 € 2 301 € 96 € 290 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
40 832 € 42 283 € 32 974 € 30 936 € 46 964 € 50 191 € 54 354 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 855 € -18 516 € -3 325 € -15 986 € 464 € 52 996 € 74 487 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 047 364 € 6 752 509 € 9 305 290 € 8 562 784 € 10 331 457 € 12 032 778 € 10 295 677 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 017 330 € 1 520 613 € 1 782 979 € 1 281 592 € 2 541 248 € 2 937 025 € 1 880 485 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 515 € 911 488 € 940 512 € 884 570 € 2 512 606 € 958 573 € 2 723 469 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 015 815 € 609 125 € 842 467 € 397 022 € 28 642 € 1 978 452 € -842 984 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 030 034 € 5 231 896 € 7 522 311 € 7 281 192 € 7 790 209 € 9 095 753 € 8 415 192 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
23 806 €
53
T
Mimoriadne náklady
47 328 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-23 522 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-23 522 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 047 364 € 6 752 509 € 9 305 290 € 8 562 784 € 10 331 457 € 12 032 778 € 10 272 155 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 030 034 € 5 231 896 € 7 522 311 € 7 281 192 € 7 790 209 € 9 095 753 € 8 391 670 €