Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemak Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
222 404 832€ 173 688 426€ 133 223 624€ 141 270 328€ 158 952 308€ 119 818 134€ 115 780 962€ 99 221 199€ 81 148 329€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
341 676 340 € 279 180 133 € 214 823 742 € 232 228 004 € 226 451 463 € 128 384 953 € 114 412 558 € 99 617 861 € 81 989 916 € 69 355 955 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 936 600€ 7 810 538€ 5 075 111€ 3 773 367€ 7 479 778€ 91 217€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
214 736 162€ 167 136 027€ 120 040 941€ 130 224 737€ 141 099 027€ 102 114 592€ 92 342 124€ 81 804 373€ 66 672 338€ 62 481 340€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 668 670€ 6 552 399€ 13 182 683€ 11 045 591€ 8 916 681€ 9 893 004€ 9 425 075€ 8 970 270€ 4 031 452€ 3 934 102€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 452 442€ 9 495 692€ -621 839€ 1 975 151€ 544 864€ 2 550 314€ -1 492 476€ 330 816€ 1 044 413€ 246 475€
07
V.
Aktivácia
280 345€ 195 695€ 585 781€ 280 924€ 284 717€ 93 101€ 124 080€ 66 195€ 119 157€ 253 517€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 141 391€ 5 268 901€ 3 206 894€ 3 402 932€ 4 582 018€ 3 613 810€ 2 766 491€ 3 149 045€ 2 427 374€ 2 125 347€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 302 214€ 90 531 419€ 78 429 282€ 85 298 669€ 62 087 556€ 2 309 594€ 6 172 153€ 1 523 795€ 215 404€ 223 957€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
325 627 841 € 256 665 020 € 197 030 907 € 207 942 776 € 199 144 468 € 106 384 677 € 86 707 767 € 84 182 394 € 71 459 787 € 59 735 506 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 130 368€ 7 746 644€ 4 977 018€ 3 916 482€ 6 420 527€ 75 967€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
127 234 961€ 89 227 377€ 56 115 238€ 60 599 554€ 67 956 338€ 54 837 283€ 45 548 477€ 46 582 983€ 36 623 729€ 32 191 897€
13
C.
Opravné položky k zásobám
132 758€ 17 185€ 92 206€ 11 739€ 81 902€ 50 534€ 7 736€ -27 374€ -70 972€ 95 672€
14
D.
Služby
25 967 487€ 25 976 849€ 23 258 661€ 20 458 639€ 21 399 331€ 15 077 756€ 12 494 750€ 11 380 705€ 8 475 800€ 8 098 774€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 985 553 € 35 450 436 € 29 500 253 € 30 575 820 € 25 967 518 € 18 320 442 € 15 654 908 € 14 499 005 € 13 303 836 € 13 114 133 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 977 590€ 24 696 816€ 20 769 344€ 21 447 011€ 18 191 242€ 12 789 350€ 10 953 463€ 10 184 066€ 9 370 443€ 9 098 716€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
48 600€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 093 084€ 9 314 162€ 7 492 892€ 7 892 612€ 6 724 244€ 4 736 390€ 4 029 546€ 3 741 225€ 3 417 412€ 3 439 426€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 914 879€ 1 439 458€ 1 238 017€ 1 236 197€ 1 052 032€ 794 702€ 671 899€ 573 714€ 515 981€ 527 391€
20
F.
Dane a poplatky
264 020€ 136 255€ 132 872€ 136 740€ 133 177€ 106 364€ 91 173€ 86 635€ 76 600€ 80 494€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 679 401€ 10 655 721€ 8 454 161€ 7 906 584€ 8 829 200€ 5 611 760€ 3 564 855€ 4 496 565€ 3 919 963€ 3 750 604€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 592 213€ 10 655 721€ 8 957 804€ 7 999 139€ 9 563 342€ 4 464 098€ 3 380 601€ 4 505 741€ 3 927 639€ 4 196 730€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 188€ -503 643€ -92 555€ -734 142€ 1 147 662€ 184 254€ -9 176€ -7 676€ -446 126€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 341 003€ 5 467 455€ 3 251 229€ 3 807 488€ 4 936 443€ 3 695 876€ 2 745 488€ 3 102 885€ 2 569 598€ 2 152 265€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-305 223€ 394 708€ 282 391€ -4 243€ -44 287€ 48 530€ -42 500€ 42 017€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
114 327 881€ 89 339 034€ 75 943 896€ 84 446 212€ 60 714 434€ 982 305€ 1 574 832€ 144 508€ 183 206€ 133 683€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 048 499 € 22 515 113 € 17 792 835 € 24 285 228 € 27 306 995 € 22 000 276 € 27 704 791 € 15 435 467 € 10 530 129 € 9 620 449 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
65 897 529 € 68 158 402 € 53 721 461 € 62 456 471 € 61 213 950 € 44 749 332 € 42 445 933 € 33 092 225 € 27 898 054 € 26 544 341 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
53 622 € 7 731 € 7 394 € 12 278 € 69 082 € 200 454 € 71 500 € 76 097 € 364 058 € 488 931 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 809 € 8 € 18 € 321 983 € 483 383 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 809€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 18€ 321 983€ 483 383€
42
XII.
Kurzové zisky
49 809€ 7 729€ 7 384€ 12 277€ 69 082€ 200 418€ 71 492€ 75 748€ 42 074€ 5 548€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€ 2€ 10€ 1€ 36€ 331€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 453 695 € 3 783 784 € 4 310 725 € 3 146 647 € 286 733 € 163 943 € 541 377 € 175 814 € 250 723 € 5 874 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 411 075 € 3 689 944 € 4 275 296 € 3 108 776 € 92 803 € 63 € 395 880 € 3 728 € 47 455 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 308 358€ 3 657 688€ 4 240 551€ 3 063 034€ 72 000€ 63€ 395 880€ 3 728€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
102 717€ 32 256€ 34 745€ 45 742€ 20 803€ 47 455€
52
O.
Kurzové straty
32 670€ 54 326€ 2 353€ 3 191€ 180 163€ 152 405€ 136 240€ 164 046€ 196 196€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 950€ 39 514€ 33 076€ 34 680€ 13 767€ 11 475€ 9 257€ 8 040€ 7 072€ 5 874€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 400 073 € -3 776 053 € -4 303 331 € -3 134 369 € -217 651 € 36 511 € -469 877 € -99 717 € 113 335 € 483 057 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 648 426 € 18 739 060 € 13 489 504 € 21 150 859 € 27 089 344 € 22 036 787 € 27 234 914 € 15 335 750 € 10 643 464 € 10 103 506 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 647 858 € 4 374 422 € 3 035 857 € 4 537 571 € 6 032 315 € -1 173 142 € 5 554 136 € 380 303 € 2 358 508 € 2 364 139 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
101 301€ 703 786€ 1 081 482€ 1 914 612€ 2 450 202€ 2 235 055€ 5 646 913€ 392 599€ 2 549 757€ 2 587 613€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 546 557€ 3 670 636€ 1 954 375€ 2 622 959€ 3 582 113€ -3 408 197€ -92 777€ -12 296€ -191 249€ -223 474€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 000 568 € 14 364 638 € 10 453 647 € 16 613 288 € 21 057 029 € 23 209 929 € 21 680 778 € 14 955 447 € 8 284 956 € 7 739 367 €