Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
63€ 0€ 28 149€ 75 423€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63€ 0€ 21 621€ 65 431€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 6 528 € 9 992 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 866 856 € 9 351 287 € 6 835 851 € 2 472 786 € 11 883 462 € 5 556 346 € 6 222 199 € 6 061 452 € 6 630 394 € 2 051 311 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 424 440€ 8 327 912€ 6 740 382€ 2 514 269€ 12 158 997€ 5 238 240€ 6 116 480€ 6 016 122€ 6 664 575€ 1 940 910€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-557 584€ 1 023 375€ 95 469€ -41 483€ -275 535€ 318 106€ 105 719€ 45 330€ -40 632€ 110 401€
07
II.3
Aktivácia
0€ 6 451€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 898 480 € 8 275 947 € 5 992 854 € 2 316 340 € 10 697 613 € 4 601 357 € 5 632 242 € 5 371 802 € 6 099 140 € 1 743 900 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 319 872€ 7 721 431€ 5 631 669€ 1 919 594€ 8 865 987€ 4 091 684€ 5 119 159€ 4 981 278€ 5 579 947€ 1 480 045€
10
B.2
Služby
578 608€ 554 516€ 361 185€ 396 746€ 1 831 626€ 509 673€ 513 083€ 390 524€ 519 193€ 263 855€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
968 376 € 1 075 340 € 842 997 € 156 446 € 1 185 849 € 954 989 € 589 957 € 689 650 € 537 782 € 317 403 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
858 657 € 790 242 € 727 004 € 787 275 € 724 481 € 467 863 € 468 492 € 476 034 € 468 322 € 419 167 €
13
C.1
Mzdové náklady
560 283€ 533 113€ 487 345€ 528 500€ 483 321€ 328 204€ 317 677€ 338 469€ 329 455€ 276 844€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 242€ 11 645€ 12 000€ 10 650€ 12 300€ 12 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
214 140€ 199 882€ 185 201€ 199 387€ 180 231€ 122 676€ 122 004€ 122 506€ 124 869€ 99 128€
16
C.4
Sociálne náklady
75 992€ 45 602€ 42 458€ 48 738€ 48 629€ 16 983€ 28 811€ 15 059€ 13 998€ 31 195€
17
D
Dane a poplatky
15 157€ 14 129€ 14 254€ 14 591€ 14 117€ 14 449€ 13 868€ 13 729€ 13 888€ 13 740€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
279 198€ 271 053€ 264 988€ 276 098€ 84 561€ 87 444€ 126 906€ 120 459€ 107 233€ 114 880€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
394 690€ 388 101€ 182 934€ 195 866€ 159 803€ 234 968€ 140 855€ 262 537€ 296 517€ 32 519€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
237 246€ 134 536€ 114 068€ 177 473€ 153 550€ 170 850€ 96 530€ 203 020€ 61 849€ 23 648€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-30 000€ 30 000€ 2 900€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
100 938€ 113 891€ 101 795€ 215 220€ 26 846€ 24€ 522€ 3 914€ 588€ 638 284€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 079€ 48 834€ 34 036€ 23 091€ 21 576€ 15 742€ 14 578€ 11 602€ 28 403€ 633 249€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 667 € 318 538 € -26 624 € -710 996 € 404 213 € 403 633 € 8 060 € 131 257 € 155 192 € -216 478 €
38
X.
Výnosové úroky
330€ 4€ 2€ 2€ 472€ 186€ 970€ 2 208€ 11 616€ 46 496€
39
N
Nákladové úroky
129 101€ 131 076€ 90 728€ 92 627€ 133 565€ 76 460€ 91 200€ 77 220€ 129 861€ 67 129€
40
XI.
Kurzové zisky
7 249€ 4 789€ 2 763€ 479€ 5 718€ 1 864€ 2 329€ 30 725€ 3 100€ 112€
41
O
Kurzové straty
5 843€ 13 328€ 1 782€ 3 463€ 8 007€ 5 561€ 7 388€ 17 722€ 8 523€ 36€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€ 12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 521€ 15 101€ 26 394€ 14 524€ 30 418€ 16 609€ 39 121€ 60 169€ 23 186€ 9 369€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-144 886 € -154 712 € -116 139 € -110 133 € -165 800 € -96 579 € -134 410 € -122 178 € -146 853 € -29 914 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-116 219 € 163 826 € -142 763 € -821 129 € 238 413 € 307 054 € -126 350 € 9 079 € 8 339 € -246 392 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
26 655 € 31 848 € 22 434 € -86 547 € 54 272 € 158 841 € -6 251 € -28 569 € -11 361 € -13 368 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 881€ 47 500€ 2 880€ 14€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
26 655€ 31 848€ 19 554€ -89 428€ 6 772€ 155 961€ -6 251€ -28 569€ -11 375€ -13 368€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-142 874 € 131 978 € -165 197 € -734 582 € 184 141 € 148 213 € -120 099 € 37 648 € 19 700 € -233 024 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-116 219 € 163 826 € -142 763 € -821 129 € 238 413 € 307 054 € -126 350 € 9 079 € 8 339 € -246 392 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-142 874 € 131 978 € -165 197 € -734 582 € 184 141 € 148 213 € -120 099 € 37 648 € 19 700 € -233 024 €