Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
77 344€ 142 369€ 221 008€ 131 150€ 233 983€ 39 819€ 57 919€ 79 319€ 146 525€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
418 700 € 217 853 € 415 012 € 394 345 € 345 524 € 198 270 € 223 346 € 232 403 € 274 386 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26€ 1 228€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
54 141€ 133 952€ 174 904€ 98 947€ 194 658€ 32 560€ 39 802€ 70 293€ 125 847€
05
III.
Tržby z predaja služieb
15 736€ 143€ 6 667€ 561€ 11 292€ 6 212€ 8 599€ 6 515€ 405€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-117 657€ -107 685€ 51 982€ 173 636€ -53 226€ 24 752€ -3 940€ -1 504€ -7 810€
07
V.
Aktivácia
92 704€ 65 078€ 58 646€ 2 633€ 8 055€ 25 082€ 1 214€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 717€ 11 488€ 39 411€ 31 642€ 80 713€ 1 047€ 9 518€ 2 511€ 19 045€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
366 059€ 114 877€ 83 376€ 89 559€ 109 454€ 125 644€ 144 285€ 153 374€ 135 671€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
481 442 € 305 138 € 393 486 € 298 548 € 290 310 € 200 045 € 186 761 € 197 831 € 302 224 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26€ 1 228€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 953€ 65 601€ 95 059€ 178 951€ 85 113€ 30 111€ 31 836€ 52 170€ 104 661€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
171 435€ 181 272€ 221 786€ 55 978€ 109 834€ 74 157€ 86 244€ 72 681€ 103 853€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
42 567 € 22 049 € 13 395 € 15 915 € 49 995 € 71 166 € 39 189 € 45 033 € 52 477 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 627€ 16 003€ 9 571€ 11 642€ 37 514€ 53 614€ 30 167€ 33 845€ 38 702€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 305€ 5 182€ 3 027€ 3 662€ 11 389€ 16 090€ 8 629€ 10 458€ 12 547€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 635€ 864€ 797€ 611€ 1 092€ 1 462€ 393€ 730€ 1 228€
20
F.
Dane a poplatky
7 378€ 7 403€ 7 744€ 15 452€ 5 809€ 5 810€ 5 823€ 5 900€ 6 025€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22 555€ 17 338€ 7 415€ 902€ 11 538€ 16 073€ 20 101€ 19 659€ 27 844€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 555€ 17 338€ 7 415€ 902€ 11 538€ 16 073€ 20 101€ 19 659€ 27 844€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 407€ 10 898€ 46 563€ 30 870€ 24 763€ 1 070€ 1 288€ 955€ 4 171€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43€ 29€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
196 104€ 577€ 1 469€ 480€ 3 258€ 1 658€ 2 280€ 1 433€ 1 965€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-62 742 € -87 285 € 21 526 € 95 797 € 55 214 € -1 775 € 36 585 € 34 572 € -27 838 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-153 464 € -155 385 € -24 646 € 38 215 € -39 590 € -32 689 € -48 537 € -48 333 € -90 072 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 973 € 164 € 5 055 € 2 715 € 321 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 973 € 164 € 5 055 € 2 715 € 321 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
321€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 973€ 164€ 5 055€ 2 715€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 332 € 2 746 € 5 071 € 1 846 € 9 745 € 10 449 € 7 559 € 4 448 € 5 210 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 082 € 1 275 € 4 213 € 1 266 € 7 145 € 8 831 € 6 231 € 3 208 € 4 392 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 082€ 1 275€ 4 213€ 1 266€ 7 145€ 8 831€ 6 231€ 3 208€ 4 392€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 250€ 1 471€ 858€ 580€ 2 600€ 1 618€ 1 328€ 1 240€ 818€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 359 € -2 582 € -16 € 869 € -9 424 € -10 449 € -7 559 € -4 448 € -5 210 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-65 101 € -89 867 € 21 510 € 96 666 € 45 790 € -12 224 € 29 026 € 30 124 € -33 048 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 719 € 21 026 € 8 854 € 960 € 960 € 1 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 719€ 21 026€ 8 854€ 960€ 960€ 1 508€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-65 101 € -89 867 € 15 791 € 75 640 € 36 936 € -13 184 € 28 066 € 28 616 € -33 048 €