Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VKÚ, akciová spoločnosť

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VKÚ, akciová spoločnosť

 • Názov VKÚ, akciová spoločnosť
 • IČO 36047911
 • DIČ 2020089302
 • Sídlo 13, 976 03 Harmanec
 • Dátum vzniku 2. mája 2001, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 668/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 25 000 € / splatené 25 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 25 000 €
 • Historický názov VKÚ, akciová spoločnosť „v reštrukturalizácii“
  (platné do 15. februára 2012 )
  VKÚ, akciová spoločnosť
  (platné do 26. novembra 2011 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 16. júla 2011
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R 4/2011-135 zo dňa 11. 07. 2011, právoplatným dňa 16. 07. 2011 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka VKÚ, akciová spoločnosť, 976 03 Harmanec 13, IČO: 36 047 911 a ustanovil správcu Ing. Jaroslava Ďaďu, so sídlom kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica.
 • Dátum ukončenia 15. februára 2012
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 2R/4/2011-229 zo dňa 07. 02. 2012, právoplatným dňa 15. 02. 2012 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 18. 01. 2012 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka VKÚ, akciová spoločnosť „v reštrukturalizácii“, 976 03 Harmanec 13, IČO: 36 047 911.
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Eva Titková Predseda predstavenstva Drienková 14291/14, 974 05 Banská Bystrica 13. apríla 2013
Ing. Ivan Paško Podpredseda predstavenstva Šálková - Mieru 2161/9, 974 06 Banská Bystrica 13. apríla 2013
Ing. Emil Lakota Člen predstavenstva Trieda Hradca Králové 2, 974 03 Banská Bystrica 16. februára 2018
 • Konanie menom spoločnosti [od 2. mája 2001] Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať menom spoločnosti. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to: predseda s podpredsedom alebo s ďalším členom predstavenstva, alebo podpredseda s ďalším členom predstavenstva.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Ivan Pupák Predseda dozornej rady Nám. Ľ. Štúra 20, 974 05 Banská Bystrica 8. júla 2014
Ing. Peter Titka Člen dozornej rady Drienková 14291/14, 974 05 Banská Bystrica 8. júla 2014
Ing. Peter Kontra Člen dozornej rady Mlynská 6747/32, 974 09 Banská Bystrica 16. februára 2018
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
VKÚ PREDAJ, s.r.o. [36620769] 13, 976 03 Harmanec 31.8.2012
Predmety podnikania
Názov Vznik
geodetické a kartografické práce 2.5.2001
polygrafické práce 2.5.2001
automatizované spracovanie dát 2.5.2001
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 2.5.2001
činnosť účtovných poradcov 2.5.2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 2.5.2001
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 2.5.2001
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby 2.5.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 2.5.2001
prenájom hnuteľných vecí 2.5.2001
reklamná činnosť 2.5.2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 2.5.2001
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.3.2001 rozhodnutím zakladateľov a prijatím stanov v zmysle §§ 154, 172, 175 zák. č. 513/91 Zb.
.
Navrhovateľ zo dňa 26.4.2001 podanou zmenou návrhu na zápis akciovej spoločnosti do OR zobral v časti prokúra návrh späť, a preto súd v tejto časti konanie zastavil v zmysle § 96 ods.1 O.s.p.
2. .
Na valnom zhromaždení dňa 27.3.2002 bolo prijaté úplné
znenie stanov v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z.
Forma akcií: na meno
3. Spoločnosť je právnym nástupcom (nástupníckou spoločnosťou) zanikajúcej spoločnosti VKU CZ, s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 10-Hostivař, Česká republika, IČO: 27454584 v dôsledku cezhraničného zlúčenia.
História zmien a podania