Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAV Group s.r.o. "v likvidácii"

2015 2014 2013
01.01.2015
30.11.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
65 € 21 994 399 € 21 976 002 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 975 370 € 21 975 370 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
21 975 370 € 21 975 370 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
21 975 370€ 21 975 370€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
65 € 19 029 € 632 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
4 985 €
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
4 985€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
65 € 14 044 € 632 €
072
B.V.1.
Peniaze
65€ 14 030€ 629€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14€ 3€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
65 € 21 994 399 € 21 976 002 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-2 130 347 € 19 854 525 € 19 841 169 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
4 396 951 € 4 396 951 € 4 376 951 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 396 951€ 4 396 951€ 4 376 951€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
147 549 € 147 549 € 148 868 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
147 549€ 147 549€ 148 868€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
15 316 670 € 15 316 670 € 15 316 670 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
15 316 670€ 15 316 670€ 15 316 670€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 645 € -4 431 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 645€ -4 431€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-21 984 872 € -2 214 € -1 320 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 130 412 € 2 139 874 € 2 134 833 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 361 176 € 1 361 176 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 361 176€ 1 361 176€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
631 295 € 641 343 € 1 997 931 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
2 871 € 2 871 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 871€ 2 871€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
627 504€ 637 945€ 636 755€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 361 176€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
920€ 527€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
200 € 20 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
200€ 20€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4€ 3€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
137 937€ 137 152€ 136 882€