Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAV Group s.r.o. "v likvidácii"

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2015
30.11.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-195 € 82 € -196 € 989 €
10
B.2
Služby
-195 € 82 € -196 € 989 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
195 € -82 € 196 € -989 €
17
D
Dane a poplatky
66 € 66 € 66 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 973 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
126 176 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
126 176 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-4 778 € -148 € 130 € -1 055 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
21 975 370 €
38
X.
Výnosové úroky
38 € 76 € 906 €
39
N
Nákladové úroky
4 244 € 1 460 € 1 475 € 5 917 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
78 € 78 € 51 € 46 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-21 979 654 € -1 538 € -1 450 € -5 057 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-21 984 432 € -1 686 € -1 320 € -6 112 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
440 € 528 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
440 € 528 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-21 984 872 € -2 214 € -1 320 € -6 112 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-21 984 432 € -1 686 € -1 320 € -6 112 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-21 984 872 € -2 214 € -1 320 € -6 112 €