Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 691 251 € 4 315 373 € 4 325 779 € 4 291 742 € 4 169 041 € 3 367 572 € 2 898 214 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 716 746 € 3 392 457 € 3 519 036 € 3 647 851 € 3 742 056 € 2 811 054 € 2 546 255 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 716 746 € 3 392 457 € 3 519 036 € 3 647 851 € 3 742 056 € 2 811 054 € 2 546 255 €
012
A.II.1
Pozemky
1 151 153€ 1 066 912€ 1 004 849€ 966 707€ 862 285€ 812 052€ 747 898€
013
A.II.2
Stavby
1 575 399€ 1 638 714€ 1 584 220€ 1 538 204€ 1 618 943€ 1 370 554€ 1 135 240€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
356 931€ 407 505€ 681 734€ 881 699€ 1 148 647€ 540 118€ 502 440€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
82 247€ 72 349€ 50 896€ 59 699€ 63 705€ 38 767€ 47 260€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
507 016€ 206 977€ 197 337€ 201 542€ 48 476€ 49 563€ 113 417€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
44 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
951 435 € 880 149 € 773 607 € 632 956 € 421 469 € 550 826 € 346 163 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
733 341 € 696 914 € 677 609 € 562 339 € 339 067 € 264 057 € 261 782 €
032
B.I.1
Materiál
13 936€ 23 724€ 13 710€ 9 335€ 34 144€ 4 335€ 13 517€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
150 344€ 146 770€ 125 910€ 139 011€ 152 873€ 89 214€ 92 183€
034
B.I.3
Výrobky
413 227€ 394 666€ 338 555€ 329 367€ 52 674€ 60 971€ 62 588€
035
B.I.4
Zvieratá
150 831€ 127 180€ 194 226€ 79 118€ 94 279€ 104 333€ 88 984€
036
B.I.5
Tovar
5 003€ 4 574€ 5 208€ 5 508€ 5 097€ 5 204€ 4 510€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
156 € 190 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
156€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
190€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
143 240 € 136 739 € 51 507 € 60 668 € 48 777 € 274 635 € 74 146 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
59 874€ 70 261€ 46 116€ 33 490€ 22 621€ 238 703€ 49 273€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 996€ 34 478€ 3 391€ 27 178€ 26 156€ 35 932€ 24 873€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
9 370€ 32 000€ 2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
74 854 € 46 340 € 44 491 € 9 949 € 33 625 € 11 944 € 10 235 €
056
B.IV.1
Peniaze
55 923€ 41 520€ 40 450€ 5 313€ 30 710€ 2 562€ 4 877€
057
B.IV.2
Účty v bankách
18 931€ 4 820€ 4 041€ 4 636€ 2 915€ 9 382€ 5 358€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
23 070 € 42 767 € 33 136 € 10 935 € 5 516 € 5 692 € 5 796 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 065€ 5 161€ 5 592€ 5 989€ 5 516€ 4 934€ 5 581€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 005€ 37 606€ 27 544€ 4 946€ 758€ 215€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 691 251 € 4 315 373 € 4 325 779 € 4 291 742 € 4 169 041 € 3 367 572 € 2 898 214 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 811 733 € 2 665 568 € 2 263 783 € 1 881 322 € 1 611 920 € 1 490 341 € 1 281 117 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
780 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 900 000 € 904 810 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
780 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000€ 900 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
4 810€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 549 € 9 549 € 9 549 € 9 549 € 9 549 € 9 549 € 4 767 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 810€ 4 810€ 4 810€ 4 810€ 4 810€ 4 810€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
4 739€ 4 739€ 4 739€ 4 739€ 4 739€ 4 739€ 4 767€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 731 161 € 1 331 160 € 956 160 € 686 161 € 542 574 € 356 502 € 287 503 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 731 161€ 1 331 160€ 956 160€ 686 161€ 542 574€ 356 502€ 287 503€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
277 743 € 411 579 € 384 794 € 272 332 € 146 517 € 211 010 € 70 757 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 138 628 € 912 409 € 1 172 006 € 1 413 361 € 1 370 739 € 1 178 169 € 1 034 236 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
16 046 € 12 342 € 12 214 € 12 533 € 11 841 € 17 123 € 9 194 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 046€ 12 342€ 12 214€ 12 533€ 11 841€ 17 123€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 194€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
124 364 € 137 324 € 206 097 € 207 077 € 219 295 € 222 351 € 32 635 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
13 150€ 6 336€ 748€ 2 745€ 4 178€ 8 117€ 10 469€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105 578€ 124 318€ 198 177€ 198 335€ 209 412€ 214 234€ 22 044€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 636€ 6 670€ 7 172€ 5 997€ 5 705€ 122€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
314 258 € 257 998 € 257 708 € 281 115 € 233 655 € 225 853 € 337 070 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
234 847€ 161 839€ 171 098€ 190 157€ 142 647€ 93 707€ 244 012€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
32 639€ 32 639€ 32 639€ 32 639€ 72 639€ 72 639€ 72 639€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 913€ 9 512€ 7 165€ 6 517€ 8 016€ 9 783€ 8 569€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 028€ 12 127€ 10 173€ 9 093€ 8 691€ 8 879€ 9 375€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 891€ 7 416€ 36 302€ 39 980€ 1 590€ 40 845€ 1 565€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 940€ 34 465€ 331€ 2 729€ 72€ 910€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
683 960 € 504 745 € 695 987 € 912 636 € 905 948 € 712 842 € 655 337 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
275 541€ 131 087€ 261 362€ 386 721€ 403 703€ 221 309€ 294 586€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
408 419€ 373 658€ 434 625€ 525 915€ 502 245€ 491 533€ 360 751€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
740 890 € 737 396 € 889 990 € 997 059 € 1 186 382 € 699 062 € 582 861 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 160€ 2 166€ 5 444€ 2 845€ 9 297€ 5 277€ 3 912€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
681 751€ 583 560€ 719 807€ 807 423€ 1 035 732€ 585 219€ 470 192€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 979€ 151 670€ 164 739€ 186 791€ 141 353€ 108 566€ 108 757€