Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
84 799€ 82 793€ 73 417€ 72 208€ 70 685€ 65 005€ 62 726€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
28 260€ 27 707€ 27 329€ 27 262€ 24 392€ 21 792€ 26 251€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
56 539 € 55 086 € 46 088 € 44 946 € 46 293 € 43 213 € 36 475 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 392 335 € 1 571 069 € 1 543 854 € 1 274 141 € 1 061 385 € 1 204 824 € 964 736 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 271 237€ 1 481 564€ 1 387 939€ 984 027€ 953 556€ 1 154 035€ 1 219 947€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
43 469€ 4 924€ 111 195€ 247 671€ 42 837€ 10 763€ -298 819€
07
II.3
Aktivácia
77 629€ 84 581€ 44 720€ 42 443€ 64 992€ 40 026€ 43 608€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
925 323 € 851 969 € 863 818 € 747 557 € 791 178 € 871 240 € 812 603 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
729 385€ 680 103€ 662 473€ 621 633€ 669 135€ 633 466€ 636 880€
10
B.2
Služby
195 938€ 171 866€ 201 345€ 125 924€ 122 043€ 237 774€ 175 723€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
523 551 € 774 186 € 726 124 € 571 530 € 316 500 € 376 797 € 188 608 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
464 750 € 413 920 € 357 526 € 332 989 € 317 158 € 339 872 € 316 539 €
13
C.1
Mzdové náklady
330 896€ 298 426€ 258 346€ 243 152€ 227 751€ 243 167€ 225 299€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
114 643€ 98 046€ 83 000€ 75 114€ 76 858€ 81 824€ 75 292€
16
C.4
Sociálne náklady
19 211€ 17 448€ 16 180€ 14 723€ 12 549€ 14 881€ 15 948€
17
D
Dane a poplatky
16 928€ 13 845€ 15 986€ 14 782€ 14 530€ 13 931€ 14 549€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
338 178€ 430 338€ 454 205€ 492 999€ 387 013€ 356 756€ 313 408€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
40 545€ 51 639€ 13 443€ 31 344€ 81 563€ 79 323€ 120 493€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 610€ 18 864€ 6 974€ 9 486€ 3 906€ 9 232€ 39 030€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
99€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
675 881€ 629 183€ 665 636€ 671 054€ 588 596€ 603 711€ 529 961€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 321€ 33 351€ 44 589€ 38 046€ 30 064€ 30 457€ 37 683€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
370 190 € 544 690 € 525 923 € 385 626 € 233 988 € 309 583 € 117 754 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 659 € 851 € 495 € 1 344 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 659€ 851€ 495€ 1 344€
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
16 615€ 20 032€ 27 760€ 32 713€ 37 620€ 28 659€ 20 045€
41
O
Kurzové straty
9€ 6€ 12€ 14€ 3€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
812€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 975€ 5 194€ 8 335€ 5 815€ 7 181€ 9 725€ 4 884€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-19 940 € -24 381 € -35 600 € -37 196 € -44 003 € -38 384 € -24 932 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
350 250 € 520 309 € 490 323 € 348 430 € 189 985 € 271 199 € 92 822 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
72 507 € 108 730 € 105 529 € 76 098 € 43 468 € 60 189 € 22 065 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
73 541€ 109 233€ 104 354€ 75 806€ 37 572€ 60 501€ 22 196€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 034€ -503€ 1 175€ 292€ 5 896€ -312€ -131€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
277 743 € 411 579 € 384 794 € 272 332 € 146 517 € 211 010 € 70 757 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
350 250 € 520 309 € 490 323 € 348 430 € 189 985 € 271 199 € 92 822 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
277 743 € 411 579 € 384 794 € 272 332 € 146 517 € 211 010 € 70 757 €