Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMERPRODUKT VALICE, ovocinársko-vinohradnícke družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
504 929€ 587 454€ 629 141€ 720 071€ 701 512€ 757 793€ 739 712€ 881 361€ 614 124€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
716 295 € 716 791 € 747 727 € 857 678 € 916 957 € 903 824 € 880 435 € 981 120 € 714 690 € 558 990 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
20 296€ 33 974€ 34 720€ 8 534€ 4 484€ 13 016€ 4 233€ 11 982€ 3 735€ 3 772€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
192 367€ 119 410€ 98 590€ 139 894€ 170 926€ 138 561€ 136 739€ 137 679€ 91 466€ 78 100€
05
III.
Tržby z predaja služieb
300 436€ 446 931€ 505 043€ 595 681€ 529 783€ 608 834€ 600 770€ 732 985€ 519 293€ 383 564€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
28 646€ 6 898€ 1 745€ 1 362€ 38 975€ 4 237€ 9 559€ -7 780€ -6 363€ 7 553€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
660€ 2 447€ 2 810€ 38 178€ 6 620€ 1 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
173 890€ 109 578€ 105 182€ 109 397€ 134 611€ 132 556€ 129 134€ 106 254€ 106 559€ 84 601€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
711 461 € 706 453 € 741 091 € 851 007 € 884 460 € 789 482 € 737 620 € 792 138 € 635 671 € 467 509 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 498€ 17 355€ 16 826€ 5 464€ 4 061€ 8 409€ 1 623€ 12 525€ 2 543€ 2 018€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
188 386€ 173 040€ 147 882€ 174 876€ 169 331€ 172 073€ 165 218€ 226 279€ 192 028€ 132 786€
14
D.
Služby
98 773€ 49 572€ 70 388€ 65 370€ 96 321€ 78 859€ 84 145€ 124 037€ 79 935€ 49 483€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
360 929 € 399 095 € 429 439 € 444 720 € 420 125 € 343 422 € 300 800 € 293 677 € 249 016 € 171 962 €
16
E.1.
Mzdové náklady
254 679€ 280 016€ 299 235€ 310 831€ 292 726€ 238 495€ 209 749€ 210 004€ 161 191€ 117 761€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
88 586€ 97 491€ 104 719€ 109 123€ 101 568€ 82 619€ 73 760€ 66 814€ 58 392€ 41 103€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 664€ 21 588€ 25 485€ 24 766€ 25 831€ 22 308€ 17 291€ 16 859€ 29 433€ 13 098€
20
F.
Dane a poplatky
5 723€ 6 677€ 6 157€ 6 571€ 6 491€ 5 705€ 6 717€ 8 689€ 5 885€ 5 570€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 546€ 53 923€ 56 273€ 138 910€ 163 724€ 165 259€ 166 889€ 117 162€ 101 337€ 79 833€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 546€ 53 923€ 56 273€ 138 910€ 163 724€ 165 259€ 166 889€ 117 162€ 101 337€ 79 833€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
660€ 2 854€ 5 581€ 11 568€ 171€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
350€ 1 210€ 740€ 400€ 331€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 946€ 6 791€ 11 272€ 9 515€ 12 839€ 15 234€ 11 018€ 9 029€ 4 527€ 25 526€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 834 € 10 338 € 6 636 € 6 671 € 32 497 € 114 342 € 142 815 € 188 982 € 79 019 € 91 481 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
244 088 € 367 246 € 405 002 € 499 761 € 474 455 € 505 307 € 500 315 € 512 025 € 333 625 € 288 702 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
47 639 € 35 133 € 25 560 € 36 141 € 1 414 € 25 € 25 € 10 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
47 639 € 35 128 € 25 560 € 36 141 € 1 404 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
47 639€ 35 128€ 25 560€ 36 141€ 1 404€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 € 25 € 12 € 10 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 25€ 12€ 10€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 13€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 039 € 4 947 € 50 076 € 33 982 € 31 858 € 36 567 € 754 € 685 € 622 € 469 €
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
47 605€ 32 577€ 30 525€ 35 516€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 € 1 851 € 15 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7€ 1 851€ 15€
52
O.
Kurzové straty
10€ 2€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 032€ 3 096€ 2 456€ 1 405€ 1 333€ 1 041€ 754€ 685€ 622€ 467€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 039 € -4 947 € -2 437 € 1 151 € -6 298 € -426 € 660 € -660 € -597 € -459 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 795 € 5 391 € 4 199 € 7 822 € 26 199 € 113 916 € 143 475 € 188 322 € 78 422 € 91 022 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 621 € 3 556 € 3 051 € 5 350 € 7 157 € 26 998 € 33 050 € 42 245 € 19 070 € 27 001 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 621€ 3 556€ 3 051€ 5 350€ 7 157€ 26 998€ 33 050€ 42 245€ 19 070€ 27 001€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 174 € 1 835 € 1 148 € 2 472 € 19 042 € 86 918 € 110 425 € 146 077 € 59 352 € 64 021 €