Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 423 € 8 571 € 43 292 €
02
502
Spotreba energie
1 566 € 526 € 778 €
04
511
Opravy a udržiavanie
0 € 34 € 3 667 €
05
512
Cestovné
3 € 47 € 4 152 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
598 € 744 € 8 034 €
07
518
Ostatné služby
44 792 € 105 018 € 174 978 €
08
521
Mzdové náklady
11 883 € 61 206 € 222 267 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 961 € 13 988 € 78 103 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
43 € 677 € 9 088 €
14
532
Daň z nehnuteľností
330 € 330 € 330 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
17 € 145 € 298 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 209 € 4 363 € 0 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
3 703 € 0 € 68 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
0 € 1 362 € 0 €
19
544
Úroky
26 547 € 54 719 € 76 964 €
22
547
Osobitné náklady
110 333 € 158 300 € 118 046 €
24
549
Iné ostatné náklady
16 909 € 1 859 € 3 853 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 478 € 2 353 € 4 190 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € 6 639 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
3 030 € 5 430 € 4 943 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
231 827 € 419 674 € 759 690 €
Výnosy
53
644
Úroky
0 € 2 € 7 €
55
646
Prijaté dary
1 490 € 976 € 0 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 500 € 27 850 € 0 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
30 000 € 0 € 1 793 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
94 000 € 14 000 € 110 000 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
147 100 € 256 800 € 133 300 €
70
664
Prijaté členské príspevky
18 224 € 24 430 € 103 298 €
73
691
Dotácie
272 758 € 565 417 € 565 417 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
572 072 € 889 475 € 913 814 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
340 245 € 469 801 € 154 124 €
76
591
Daň z príjmov
7 684 € 6 127 € 319 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
332 561 € 463 674 € 153 805 €