Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
993 634€ 241 497€ 308 626€ 313 118€ 286 187€
02
501
Spotreba materiálu
573 887€ 138 963€ 195 625€ 224 618€ 186 483€
03
502
Spotreba energie
419 719€ 102 367€ 112 901€ 88 446€ 99 704€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
29€ 167€ 99€ 54€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
322 558€ 118 593€ 126 072€ 196 835€ 102 231€
07
511
Opravy a udržiavanie
158 126€ 28 591€ 28 190€ 62 707€ 70 368€
08
512
Cestovné
13 808€ 7 418€ 10 337€ 12 856€ 9 185€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 662€ 238€ 13 664€ 5 558€ 265€
10
518
Ostatné služby
148 962€ 82 347€ 73 881€ 115 714€ 22 414€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
7 870 467€ 2 920 340€ 3 083 395€ 3 090 500€ 2 518 495€
12
521
Mzdové náklady
5 669 949€ 2 100 671€ 2 219 783€ 2 229 398€ 1 884 718€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 818 496€ 674 871€ 703 174€ 698 941€ 564 426€
15
527
Zákonné sociálne náklady
382 022€ 144 799€ 160 438€ 162 161€ 69 352€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
9 352€ 7 344€ 9 722€ 8 956€ 15 644€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
7 895€ 7 024€ 7 024€ 7 026€ 7 048€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 457€ 320€ 2 698€ 1 930€ 8 596€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
47 558€ 14 257€ 23 568€ 15 600€ 2 729€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 13 709€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13 379€ 66€ 183€ 1 660€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
4 490€ 1 739€ 1 481€ 3 854€ 1 460€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
29 689€ 12 452€ 8 194€ 10 086€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 1 269€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
3 019 026€ 1 412 803€ 1 395 803€ 1 034 601€ 982 314€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 904 084€ 1 330 555€ 1 325 102€ 1 002 625€ 936 089€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
114 942€ 82 248€ 70 700€ 31 975€ 46 225€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 70 700€ 31 975€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
111 942€ 78 748€ 0€ 0€ 46 225€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 500€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 541€ 85€ 59€ 48€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 2€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 541€ 83€ 59€ 48€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 658 054€ 811 984€ 336 574€ 1 089 013€ 50 989€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
1 662 894€ 801 424€ 336 574€ 1 072 335€ 45 278€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-4 840€ 10 560€ 0€ 16 678€ 5 711€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
13 922 191€ 5 526 903€ 5 283 819€ 5 748 670€ 3 958 589€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 396€ 0€ 209€ 5€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 396€ 0€ 209€ 5€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
127 924€ 46 599€ 183 367€ 53 876€ 51 005€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 200€ 137 327€ 6 143€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
52 807€ 40 899€ 30 899€ 35 116€ 50 989€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
75 117€ 5 499€ 15 142€ 12 616€ 16€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
145 040€ 69 334€ 44 470€ 35 097€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
145 040€ 69 334€ 44 470€ 35 097€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 69 334€ 44 470€ 35 097€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
145 040€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 172€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 172€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
13 711 692€ 5 376 082€ 4 925 670€ 6 212 689€ 4 141 829€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
9 330 801€ 3 321 156€ 3 434 919€ 3 528 262€ 3 131 581€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
1 273 776€ 903 613€ 908 879€ 680 613€ 403 465€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
281 187€ 729 207€ 86 096€ 1 035 651€ 74 159€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 825 927€ 422 105€ 495 776€ 968 163€ 532 624€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
13 987 051€ 5 492 014€ 5 153 716€ 6 301 667€ 4 193 006€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
64 861€ -34 889€ -130 103€ 552 996€ 234 416€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
64 861€ -34 889€ -130 103€ 552 996€ 234 416€