Spoločnosť MAMILA bola založená 9. augusta 2002

  • IČO 36064513
  • DIČ 2021800935
  • Sídlo MAMILA
    Teodora Tekela 6478/4 91701 Trnava
  • Právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
  • Druh vlastníctva Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví