Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná umelecká škola

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
47 147€ 42 933€ 45 299€ 42 957€ 53 244€ 33 803€ 48 450€ 33 024€ 32 352€ 40 446€ 27 765€ 24 864€
02
501
Spotreba materiálu
26 743€ 23 865€ 26 553€ 20 746€ 31 288€ 11 740€ 21 807€ 7 943€ 9 980€ 18 123€ 20 446€ 12 656€
03
502
Spotreba energie
20 405€ 19 068€ 18 746€ 22 211€ 21 955€ 22 063€ 26 643€ 25 081€ 22 372€ 22 323€ 7 319€ 12 208€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
30 084€ 26 356€ 27 767€ 43 321€ 43 114€ 60 713€ 31 222€ 42 625€ 33 298€ 21 266€ 48 758€ 59 968€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 613€ 8 989€ 10 460€ 7 228€ 9 699€ 33 775€ 4 230€ 12 967€ 7 315€ 2 709€ 5 528€ 8 263€
08
512
Cestovné
75€ 47€ 61€ 143€ 27€ 31€ 60€ 150€ 106€ 81€ 123€ 61€
10
518
Ostatné služby
26 395€ 17 319€ 17 246€ 35 950€ 33 389€ 26 907€ 26 933€ 29 509€ 25 877€ 18 476€ 43 107€ 51 644€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
658 457€ 583 465€ 551 554€ 504 020€ 464 171€ 444 356€ 424 853€ 388 694€ 382 143€ 369 252€ 368 630€ 323 724€
12
521
Mzdové náklady
471 316€ 415 793€ 393 582€ 369 544€ 339 980€ 324 750€ 310 683€ 284 220€ 279 079€ 272 230€ 269 535€ 236 374€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
166 075€ 146 620€ 138 195€ 129 504€ 120 030€ 115 719€ 110 309€ 82 692€ 81 812€ 76 040€ 78 395€ 73 114€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 18 122€ 17 738€ 17 318€ 17 352€ 11 259€
15
527
Zákonné sociálne náklady
21 065€ 21 051€ 19 777€ 4 973€ 4 161€ 3 887€ 3 861€ 3 660€ 3 514€ 3 664€ 3 348€ 2 977€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
863€ 863€ 796€ 796€ 863€ 879€ 863€ 863€ 0€ 849€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
863€ 863€ 796€ 796€ 863€ 879€ 863€ 863€ 0€ 849€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
3 492€ 3 199€ 293€ 46€ 12 318€ 16 407€ 23 333€ 25 802€ 27 208€ 23 329€ 19 492€ 16 750€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 492€ 3 199€ 293€ 46€ 2 049€ 5 237€ 9 855€ 10 802€ 11 708€ 11 329€ 9 492€ 5 283€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 10 269€ 11 170€ 13 478€ 15 000€ 15 500€ 12 000€ 10 000€ 11 467€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 467€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 10 269€ 11 170€ 13 478€ 15 000€ 15 500€ 12 000€ 10 000€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
332€ 1 408€ 289€ 346€ 465€ 417€ 481€ 882€ 2 078€ 1 259€ 2 891€ 595€
47
568
Ostatné finančné náklady
332€ 1 408€ 289€ 346€ 465€ 417€ 481€ 882€ 2 078€ 1 259€ 2 891€ 595€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
60 948€ 60 616€ 59 477€ 55 032€ 55 907€ 57 307€ 59 428€ 49 566€ 44 659€ 44 268€ 39 796€ 35 681€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
60 948€ 60 616€ 59 477€ 55 032€ 55 907€ 57 307€ 59 428€ 49 566€ 44 659€ 44 268€ 39 796€ 35 681€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
801 322€ 718 838€ 685 477€ 646 518€ 630 081€ 613 882€ 588 629€ 541 457€ 521 738€ 500 669€ 507 332€ 461 582€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
60 059€ 59 102€ 57 686€ 54 712€ 55 907€ 56 267€ 56 164€ 48 888€ 42 772€ 44 262€ 39 783€ 34 021€
67
602
Tržby z predaja služieb
60 059€ 59 102€ 57 686€ 54 712€ 55 907€ 56 267€ 56 164€ 48 888€ 42 772€ 44 262€ 39 783€ 34 021€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
889€ 1 514€ 1 791€ 319€ 0€ 1 039€ 3 257€ 671€ 1 880€ 0€ 0€ 1 644€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
889€ 1 514€ 1 791€ 319€ 0€ 1 039€ 3 257€ 671€ 1 880€ 0€ 0€ 1 644€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
10 269€ 11 170€ 13 478€ 15 000€ 15 500€ 12 000€ 10 000€ 11 466€ 9 593€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
10 269€ 11 170€ 13 478€ 15 000€ 15 500€ 12 000€ 10 000€ 11 466€ 9 593€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 466€ 9 593€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 269€ 11 170€ 13 478€ 15 000€ 15 500€ 12 000€ 10 000€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
1€ 1€ 0€ 1€ 7€ 7€ 6€ 6€ 12€ 16€
102
662
Úroky
1€ 1€ 0€ 1€ 7€ 7€ 6€ 6€ 12€ 16€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
740 405€ 658 237€ 626 718€ 590 960€ 564 665€ 544 506€ 517 481€ 474 854€ 463 629€ 447 948€ 458 792€ 412 000€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
730 833€ 649 176€ 620 473€ 585 526€ 557 726€ 534 880€ 490 665€ 460 792€ 449 177€ 434 917€ 448 487€ 406 515€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 492€ 3 199€ 293€ 46€ 2 049€ 5 237€ 9 855€ 10 802€ 11 708€ 11 329€ 9 493€ 5 283€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 080€ 5 862€ 5 952€ 5 388€ 4 890€ 4 389€ 16 961€ 3 260€ 2 744€ 1 702€ 812€ 202€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
801 353€ 718 852€ 686 195€ 656 262€ 631 742€ 615 291€ 591 909€ 539 921€ 520 287€ 502 216€ 510 053€ 457 274€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
31€ 14€ 718€ 9 743€ 1 661€ 1 409€ 3 280€ -1 537€ -1 451€ 1 547€ 2 721€ -4 308€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
31€ 14€ 718€ 9 743€ 1 661€ 1 409€ 3 280€ -1 537€ -1 451€ 1 547€ 2 721€ -4 308€