Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
323 158€ 241 524€ 255 886€ 418 927€ 176 820€ 511 868€ 319 411€ 320 076€ 217 223€ 243 535€ 196 425€ 417 649€ 250 876€
02
501
Spotreba materiálu
228 863€ 145 086€ 155 678€ 307 035€ 78 353€ 406 255€ 220 405€ 191 112€ 91 382€ 110 503€ 102 750€ 304 364€ 196 515€
03
502
Spotreba energie
94 295€ 96 438€ 100 209€ 111 892€ 98 466€ 105 613€ 99 007€ 128 964€ 125 841€ 133 033€ 93 675€ 113 285€ 54 361€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
3 098 330€ 2 756 208€ 2 414 169€ 2 084 650€ 1 958 431€ 1 809 929€ 2 289 078€ 2 247 221€ 1 805 780€ 1 208 799€ 1 326 391€ 1 398 507€ 2 101 239€
07
511
Opravy a udržiavanie
25 309€ 28 822€ 41 459€ 269 529€ 192 096€ 176 487€ 177 750€ 184 248€ 187 668€ 171 604€ 172 928€ 11 449€ 5 411€
08
512
Cestovné
4 716€ 25 797€ 31 115€ 28 749€ 21 253€ 44 578€ 43 416€ 30 403€ 28 768€ 37 500€ 30 076€ 29 321€ 28 275€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 558€ 2 608€ 1 786€ 2 187€ 1 612€ 2 028€ 1 922€ 1 723€ 2 797€ 1 577€ 2 480€ 1 766€ 1 788€
10
518
Ostatné služby
3 064 747€ 2 698 981€ 2 339 809€ 1 784 185€ 1 743 470€ 1 586 837€ 2 065 990€ 2 030 848€ 1 586 548€ 998 117€ 1 120 907€ 1 355 971€ 2 065 764€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
16 703 352€ 15 725 144€ 13 489 287€ 12 606 417€ 11 745 836€ 11 436 936€ 11 225 195€ 10 636 429€ 10 414 715€ 10 338 060€ 9 922 785€ 9 080 245€ 7 841 981€
12
521
Mzdové náklady
11 811 127€ 11 117 674€ 9 487 035€ 9 025 899€ 8 398 837€ 8 155 516€ 8 109 921€ 7 670 414€ 7 522 851€ 7 516 149€ 7 211 626€ 6 664 353€ 5 797 309€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
4 264 322€ 4 007 934€ 3 481 349€ 3 137 311€ 2 899 955€ 2 812 033€ 2 742 299€ 2 601 951€ 2 531 315€ 2 549 723€ 2 353 497€ 2 175 601€ 1 835 528€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
627 903€ 599 536€ 520 903€ 443 207€ 447 043€ 469 387€ 372 975€ 364 064€ 360 550€ 272 188€ 357 661€ 240 291€ 198 300€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 10 844€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 308€ 10 279€ 9 534€ 10 024€ 12 501€ 16 791€ 17 458€ 17 432€ 17 527€ 16 641€ 14 524€ 16 317€ 12 945€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 6 455€ 6 747€ 297€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 308€ 10 279€ 9 534€ 10 024€ 12 501€ 16 791€ 17 458€ 17 432€ 17 527€ 16 641€ 8 069€ 9 570€ 12 648€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
540€ 838€ 1 148€ 1 722€ 30 938€ 998 077€ 1 153€ 13 493€ 16 313€ 7 268€ 71 142€ 1 902€ 267€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 873€ 997 313€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
540€ 3€ 10€ 1 048€ 55€ 15€ 10€ 0€ 0€ 105€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
672€ 332€ 2 010€ 120€ 5€ 12 363€ 8 337€ 6 143€ 11 896€ 67€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 419€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
107€ 368€ 302€ 226€ 1 120€ 6 557€ 1 125€ 59 142€ 1 200€ 266€
28
549
Manká a škody
728€ 97€ 40€ 417€ 1 133€ 0€ 0€ 0€ 635€ 1€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
643 168€ 594 262€ 574 013€ 135 581€ 127 021€ 55 602€ 90 418€ 355 452€ 567 642€ 615 413€ 596 197€ 502 540€ 342 077€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
613 168€ 574 262€ 493 112€ 78 981€ 77 021€ 30 602€ 69 969€ 266 127€ 360 091€ 426 898€ 482 209€ 418 029€ 342 077€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
30 000€ 20 000€ 80 901€ 56 600€ 50 000€ 25 000€ 20 449€ 89 325€ 207 551€ 188 514€ 113 989€ 84 511€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
30 000€ 20 000€ 80 901€ 56 600€ 50 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 194 801€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
999€ 11 753€ 12 750€ 7 921€ 2 129€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
21 646€ 28 446€ 21 465€ 17 970€ 16 308€ 12 360€ 12 741€ 29 801€ 119€ 16 939€ 35 542€ 20 875€ 1 322€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3€ 2€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
5€ 25€ 1€ 12€ 34€ 15€ 1€ 11€ 54€ 67€ 30€ 6€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 642€ 28 420€ 21 464€ 17 956€ 16 306€ 12 327€ 12 727€ 29 800€ 108€ 16 885€ 35 468€ 20 845€ 1 315€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
616 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
616 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
20 807 503€ 19 356 702€ 16 765 502€ 15 275 292€ 14 067 854€ 15 457 563€ 13 955 455€ 13 619 904€ 13 039 319€ 12 446 655€ 12 163 006€ 11 438 034€ 10 550 706€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
20 945€ 38 307€ 45 181€ 56 894€ 46 482€ 51 846€ 82 573€ 164 457€ 150 493€ 119 138€ 127 113€ 69 415€ 43 619€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
20 945€ 38 307€ 45 181€ 56 894€ 46 482€ 51 846€ 82 573€ 164 457€ 150 493€ 119 138€ 127 113€ 69 415€ 43 619€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
43 072€ 46 079€ 72 149€ 10 698€ 30 532€ 655 303€ 19 939€ 24 163€ 33 369€ 16 345€ 20 097€ 8 438€ 72 652€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
616 001€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
43 072€ 46 079€ 72 149€ 10 698€ 30 532€ 39 034€ 19 939€ 24 163€ 33 369€ 16 345€ 20 097€ 8 438€ 72 652€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
106 343€ 10 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 194 801€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 230 604€ 182 314€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
106 343€ 10 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 194 801€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 230 604€ 182 314€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 182 314€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
106 343€ 10 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 194 801€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 230 604€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
94€ 160€ 168€ 176€ 176€ 220€ 382€ 395€ 837€ 1 494€ 1 587€ 3 364€ 8 801€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
61€ 160€ 168€ 176€ 176€ 200€ 382€ 395€ 837€ 1 492€ 1 587€ 3 363€ 8 801€
103
663
Kurzové zisky
33€ 0€ 20€ 0€ 0€ 2€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 943€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 1 943€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
18 974 509€ 18 611 235€ 19 869 272€ 14 769 810€ 13 910 748€ 15 813 589€ 14 045 995€ 12 873 882€ 12 791 334€ 12 035 201€ 11 936 755€ 12 042 265€ 8 524 721€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
18 363 564€ 17 055 669€ 19 378 558€ 14 693 310€ 13 836 238€ 13 844 169€ 13 373 711€ 12 004 185€ 11 796 343€ 11 491 485€ 11 224 612€ 10 329 317€ 7 803 140€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
610 945€ 1 555 565€ 490 714€ 27 843€ 5 835€ 22 838€ 62 204€ 171 626€ 252 807€ 196 982€ 354 225€ 245 827€ 214 514€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 7 002€ 3 998€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 12 742€ 357 485€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 941 087€ 604 634€ 604 634€ 634 957€ 116 818€ 222 933€ 1 265 122€ 22 020€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
48 658€ 68 675€ 5 495€ 5 446€ 93 438€ 107 226€ 229 916€ 127 984€ 185 259€ 127 563€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
19 144 963€ 18 705 781€ 20 011 770€ 14 862 578€ 14 012 938€ 16 540 408€ 14 226 460€ 13 257 697€ 13 156 626€ 12 284 037€ 12 170 063€ 12 354 085€ 8 834 050€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-1 662 540€ -650 921€ 3 246 268€ -412 714€ -54 916€ 1 082 845€ 271 005€ -362 207€ 117 307€ -162 618€ 7 057€ 916 052€ -1 716 656€
136
591
Splatná daň z príjmov
398€ -89€ 5 710€ 3 991€ 2 616€ 1 171€ 2 259€ 10 629€ 5 991€ 1 569€ 2 064€ 808€ 398€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-1 662 938€ -650 832€ 3 240 559€ -416 705€ -57 532€ 1 081 675€ 268 746€ -372 836€ 111 315€ -164 187€ 4 993€ 915 244€ -1 717 054€