Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Paneurópska vysoká škola n.o.

2012 2011 2010
01.09.2011
30.06.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
143 656 € 188 398 € 235 898 €
03
504
Predaný tovar
3 141 € 7 116 € 5 285 €
04
511
Opravy a udržiavanie
13 317 € 20 450 € 13 143 €
05
512
Cestovné
51 275 € 72 231 € 57 321 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
29 091 € 55 784 € 52 464 €
07
518
Ostatné služby
4 917 368 € 4 263 593 € 4 114 622 €
08
521
Mzdové náklady
3 634 527 € 3 676 304 € 3 121 012 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
893 953 € 962 395 € 771 299 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
71 517 € 74 504 € 63 225 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
130 € 746 € 166 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 993 € 2 479 € 3 048 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 198 € 2 261 € 154 862 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
4 301 € 31 553 € 2 891 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
8 117 €
19
544
Úroky
63 898 € 88 468 € 74 071 €
20
545
Kurzové straty
121 531 € 14 061 € 20 375 €
21
546
Dary
1 660 €
22
547
Osobitné náklady
301 861 € 254 243 € 199 191 €
24
549
Iné ostatné náklady
291 590 € 345 178 € 272 080 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
343 226 € 361 516 € 280 312 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 195 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
544 296 € 364 700 € 45 000 €
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
10 000 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
11 449 986 € 10 799 175 € 9 487 925 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
11 235 707 € 9 427 324 € 8 581 130 €
41
604
Tržby za predaný tovar
1 299 € 3 916 €
53
644
Úroky
294 € 18 629 € 6 544 €
54
645
Kurzové zisky
40 629 € 1 353 € 9 387 €
55
646
Prijaté dary
14 990 € 29 419 €
58
649
Iné ostatné výnosy
31 049 € 25 689 € 72 121 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 646 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
5 300 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
98 928 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
607 € 2 236 € 1 407 €
73
691
Dotácie
348 422 € 454 604 € 295 000 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
11 760 936 € 9 970 770 € 8 998 924 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
310 950 € -828 405 € -489 001 €
76
591
Daň z príjmov
58 € 165 € 1 228 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
310 892 € -828 570 € -490 229 €