Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice a polikliniky, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 688 155€ 5 146 614€ 4 746 871€
02
502
Spotreba energie
1 110 407€ 1 098 873€ 1 033 884€
04
511
Opravy a udržiavanie
376 629€ 280 176€ 329 188€
05
512
Cestovné
63 245€ 65 034€ 85 763€
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 790€ 5 404€ 2 315€
07
518
Ostatné služby
1 098 320€ 1 409 805€ 1 258 756€
08
521
Mzdové náklady
11 389 903€ 10 338 628€ 10 398 527€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 848 011€ 2 595 053€ 2 295 128€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 374€ 5 259€ 7 561€
11
527
Zákonné sociálne náklady
231 847€ 209 913€ 242 814€
13
531
Daň z motorových vozidiel
78€ 78€ 75€
14
532
Daň z nehnuteľností
41 282€ 23 502€ 23 537€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 818€ 3 258€ 4 642€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
25 285€ 39 012€ 116 862€
17
542
Ostatné pokuty a penále
8 754€ 18 072€ 17 557€
18
543
Odpísanie pohľadávky
304 912€ 795€ 2 743€
19
544
Úroky
65 050€ 118 784€ 144 195€
20
545
Kurzové straty
18€ 79€ 156€
23
548
Manká a škody
14 086€ 9 317€ 10 935€
24
549
Iné ostatné náklady
1 074 521€ 569 479€ 565 495€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 360 200€ 1 527 285€ 1 218 915€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
215 714€ 149 793€
28
554
Predaný materiál
12 965€ 7 401€ 11 847€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
296 195€ 96 425€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
26 236 559€ 23 718 038€ 22 517 765€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
78€
40
602
Tržby z predaja služieb
25 354 655€ 22 162 741€ 21 331 179€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
292 921€ 214 915€ 129 015€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
106 372€ 106 603€ 108 900€
53
644
Úroky
11 545€ 21 623€ 23 363€
54
645
Kurzové zisky
33€ 3€
55
646
Prijaté dary
12 219€ 27 056€ 45 049€
58
649
Iné ostatné výnosy
132 614€ 39 154€ 310 785€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
218 714€ 251 893€
62
654
Tržby z predaja materiálu
12 926€ 7 357€ 11 817€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
305 149€ 339 756€ 365 977€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
5 823€ 2 859€ 21 853€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
93 060€ 102 496€ 100 184€
73
691
Dotácie
779 483€ 515 810€ 19 002€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
27 325 559€ 23 792 373€ 22 467 198€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 089 000€ 74 335€ -50 567€
76
591
Daň z príjmov
13 493€ 22 356€ 23 112€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 075 507€ 51 979€ -73 679€