Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
768 332€ 660 305€ 624 207€ 699 404€ 678 792€ 376 428€ 620 917€ 467 528€ 400 054€ 410 220€ 773 059€
02
502
Spotreba energie
405 140€ 368 614€ 366 706€ 385 315€ 353 141€ 335 798€ 345 575€ 294 312€ 323 910€ 259 350€ 270 869€
03
504
Predaný tovar
3 164€ 3 214€ 2 890€ 5 672€ 8 878€ 8 891€ 10 226€ 7 553€ 12 176€ 13 455€ 6 959€
04
511
Opravy a udržiavanie
99 467€ 138 010€ 169 051€ 232 359€ 124 199€ 165 030€ 109 682€ 93 929€ 85 061€ 86 467€ 120 254€
05
512
Cestovné
231 340€ 76 253€ 24 614€ 230 378€ 171 116€ 123 956€ 90 144€ 129 175€ 108 559€ 82 766€ 69 868€
06
513
Náklady na reprezentáciu
17 052€ 7 010€ 21 416€ 13 964€ 16 030€ 39 839€ 35 195€ 22 119€ 25 845€ 39 000€ 43 215€
07
518
Ostatné služby
1 440 369€ 955 077€ 961 466€ 1 437 154€ 1 239 372€ 1 552 816€ 1 145 805€ 1 052 168€ 922 678€ 879 535€ 850 216€
08
521
Mzdové náklady
9 356 011€ 9 050 384€ 8 730 867€ 8 089 214€ 7 058 182€ 7 210 126€ 6 822 976€ 6 641 784€ 6 632 402€ 6 165 165€ 5 633 502€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 221 223€ 3 126 402€ 2 990 784€ 2 779 602€ 2 423 874€ 2 462 540€ 2 284 185€ 2 236 086€ 2 250 755€ 2 081 765€ 1 806 309€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
78 242€ 72 472€ 70 921€ 65 380€ 55 923€ 50 895€ 45 808€ 46 699€ 46 617€ 40 659€ 33 196€
11
527
Zákonné sociálne náklady
330 723€ 183 691€ 437 635€ 296 181€ 229 969€ 219 519€ 226 514€ 214 844€ 198 024€ 148 651€ 147 225€
12
528
Ostatné sociálne náklady
1 200€ 0€ 0€ 182€ 389€ 603€ 929€ 1 613€ 982€ 259€ 1 760€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 586€ 1 586€ 1 586€ 900€ 900€ 900€ 900€ 8 757€ 8 757€ 8 757€ 8 757€
15
538
Ostatné dane a poplatky
32 788€ 54 168€ 34 787€ 15 910€ 14 723€ 16 202€ 15 521€ 14 681€ 19 379€ 18 248€ 12 795€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 11€ 360€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
391€ 159€ 203€ 470€ 443€ 306€ 598€ 1 096€ 1 154€ 636€ 455€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 205€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
260 823€ 165 637€ 269 911€ 233 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
2€ 0€ 0€ 6 605€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 324€ 7 619€
24
549
Iné ostatné náklady
2 979 750€ 2 010 729€ 1 624 176€ 1 149 021€ 1 584 661€ 1 296 885€ 1 201 053€ 1 145 090€ 856 772€ 843 427€ 709 360€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
704 405€ 651 233€ 604 579€ 577 825€ 581 654€ 663 558€ 1 380 642€ 1 387 172€ 1 345 596€ 1 326 379€ 1 219 689€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 271€ 0€ 2 668€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
543 818€ 438 479€ 803 635€ 708 150€ 688 659€ 680 049€ 1 063 382€ 982 668€ 1 100 369€ 913 655€ 1 021 939€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
20 475 825€ 17 963 422€ 17 739 435€ 16 926 690€ 15 230 907€ 15 204 341€ 15 408 257€ 14 747 787€ 14 339 097€ 13 321 397€ 12 737 406€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
96 145€ 37 615€ 46 035€ 114 155€ 120 120€ 113 449€ 111 304€ 108 317€ 113 084€ 200 388€ 183 476€
41
604
Tržby za predaný tovar
3 676€ 3 319€ 3 761€ 4 520€ 8 634€ 8 588€ 10 778€ 11 701€ 12 878€ 13 496€ 7 175€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 12€ 11€ 13€ 62€ 23€ 18€ 19€ 22€ 24€ 47€
54
645
Kurzové zisky
34€ 7€ 66€ 6€ 26€ 80€ 2€ 7€ 1€ 95€ 39€
55
646
Prijaté dary
180€ 180€ 180€ 180€ 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
1 600 666€ 1 700 895€ 1 553 879€ 1 468 443€ 1 492 602€ 1 670 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 126 943€ 686 397€ 651 191€ 665 297€ 640 996€ 411 562€ 2 209 034€ 2 341 269€ 2 048 663€ 1 978 761€ 2 275 639€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 529€ 4 520€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
254 954€ 109 237€ 99 247€ 113 768€ 115 716€ 151 003€ 77 245€ 965 561€ 535 631€ 84 911€ 41 797€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
17 485 290€ 15 593 197€ 15 853 564€ 14 768 369€ 12 979 269€ 12 868 828€ 13 014 329€ 11 332 116€ 11 647 057€ 11 053 900€ 10 255 857€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
20 570 887€ 18 131 338€ 18 207 934€ 17 134 751€ 15 357 545€ 15 223 733€ 15 422 711€ 14 758 991€ 14 358 866€ 13 336 095€ 12 764 030€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
95 063€ 167 916€ 468 500€ 208 061€ 126 638€ 19 392€ 14 454€ 11 205€ 19 769€ 14 698€ 26 623€
76
591
Daň z príjmov
5 719€ 1 975€ 4 240€ 5 613€ 4 916€ 2 219€ 1 618€ 783€ 4 286€ 3 017€ 3 308€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
89 343€ 165 941€ 464 259€ 202 448€ 121 722€ 17 173€ 12 836€ 10 422€ 15 483€ 11 682€ 23 315€