Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
30.06.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
13 060€ 57 569€ 75 366€ 76 358€ 110 176€ 70 202€ 56 790€ 77 927€ 66 194€ 74 399€ 74 214€ 53 757€ 53 323€ 68 255€
02
501
Spotreba materiálu
9 384€ 48 672€ 64 862€ 66 547€ 97 238€ 58 367€ 46 209€ 64 258€ 52 578€ 60 797€ 61 718€ 41 803€ 44 082€ 53 311€
03
502
Spotreba energie
3 676€ 8 896€ 10 505€ 9 811€ 12 938€ 11 835€ 10 582€ 13 669€ 13 616€ 13 602€ 12 496€ 11 954€ 9 241€ 14 944€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 077€ 94 613€ 17 025€ 68 375€ 32 661€ 85 442€ 15 894€ 17 079€ 10 213€ 16 276€ 33 541€ 16 458€ 28 171€ 16 070€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 86 001€ 2 436€ 52 944€ 17 698€ 68 839€ 3 111€ 3 359€ 884€ 6 849€ 18 580€ 5 330€ 19 202€ 4 981€
08
512
Cestovné
0€ 15€ 153€ 671€ 504€ 349€ 103€ 1 016€ 507€ 504€ 246€ 255€ 353€ 356€
10
518
Ostatné služby
4 077€ 8 597€ 14 436€ 14 759€ 14 459€ 16 254€ 12 680€ 12 705€ 8 823€ 8 924€ 14 715€ 10 873€ 8 615€ 10 733€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
131 093€ 194 444€ 185 584€ 161 758€ 157 826€ 146 777€ 139 328€ 136 214€ 118 691€ 115 226€ 117 949€ 109 436€ 126 384€ 134 970€
12
521
Mzdové náklady
62 483€ 142 810€ 134 453€ 117 173€ 113 876€ 105 931€ 101 107€ 99 058€ 85 745€ 84 361€ 84 966€ 78 864€ 92 568€ 98 345€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
30 686€ 46 192€ 46 339€ 40 849€ 39 954€ 37 084€ 35 360€ 34 002€ 30 020€ 28 246€ 29 033€ 27 038€ 30 949€ 33 164€
15
527
Zákonné sociálne náklady
37 925€ 5 442€ 4 793€ 3 736€ 3 996€ 3 763€ 2 861€ 3 154€ 2 926€ 2 618€ 3 075€ 3 535€ 2 866€ 3 462€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 875€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 254€ 3 052€ 2 442€ 2 442€ 2 442€ 2 442€ 2 623€ 2 079€ 2 079€ 2 079€ 1 730€ 1 730€ 1 730€ 1 549€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 372€ 1 372€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 1 113€ 0€ 878€ 878€ 757€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 882€ 1 680€ 1 329€ 1 329€ 1 329€ 1 329€ 1 510€ 966€ 966€ 966€ 1 730€ 852€ 852€ 792€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 917€ 7 107€ 8 640€ 20 244€ 14 859€ 16 907€ 6 477€ 9 139€ 4 321€ 3 323€ 5 407€ 4 292€ 3 197€ 3 249€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 14€ 0€ 60€ 330€ 133€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 210€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
33 517€ 6 734€ 8 640€ 20 244€ 14 859€ 16 907€ 6 296€ 9 139€ 4 321€ 3 309€ 5 197€ 4 232€ 2 868€ 3 084€
28
549
Manká a škody
400€ 373€ 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
14 070€ 28 140€ 33 067€ 31 059€ 28 145€ 27 911€ 26 772€ 26 133€ 35 779€ 36 781€ 35 434€ 36 445€ 35 777€ 53 137€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 070€ 28 140€ 33 027€ 30 850€ 28 145€ 27 911€ 26 772€ 25 947€ 27 647€ 27 814€ 28 698€ 29 020€ 29 172€ 45 370€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 40€ 208€ 186€ 8 132€ 8 967€ 6 736€ 7 425€ 6 604€ 7 767€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 40€ 208€ 186€ 866€ 2 461€ 1 478€ 1 011€ 978€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 7 267€ 6 506€ 5 258€ 6 414€ 5 626€ 7 557€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 210€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3€ 6€ 23€ 39€ 113€ 115€ 39€ 184€ 303€ 391€ 316€ 293€ 273€ 254€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3€ 6€ 23€ 39€ 113€ 115€ 39€ 184€ 303€ 391€ 316€ 293€ 273€ 254€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 725€ 110 705€ 167 976€ 125 836€ 224 214€ 125 382€ 95 948€ 121 554€ 80 005€ 70 381€ 84 246€ 78 921€ 49 649€ 71 826€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 725€ 110 705€ 162 956€ 122 143€ 222 966€ 124 100€ 92 832€ 119 643€ 79 710€ 67 784€ 82 266€ 78 921€ 49 614€ 72 036€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 5 020€ 3 694€ 1 248€ 1 282€ 3 116€ 1 911€ 295€ 2 597€ 1 980€ 0€ 34€ -210€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
204 199€ 495 637€ 490 124€ 486 111€ 570 437€ 475 178€ 343 871€ 390 309€ 317 585€ 318 856€ 352 837€ 301 333€ 298 503€ 349 310€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 103 563€ 178 401€ 152 586€ 213 496€ 141 539€ 114 472€ 153 571€ 121 636€ 142 786€ 157 305€ 119 488€ 111 732€ 142 771€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 103 563€ 178 401€ 152 586€ 213 496€ 141 539€ 114 472€ 153 459€ 121 636€ 142 786€ 157 305€ 119 488€ 111 732€ 142 771€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 112€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
930€ 7 957€ 399€ 513€ 9 899€ 1 386€ 658€ 0€ 1€ 462€ 1 720€ 4€ 34€ 3 478€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
930€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 7 957€ 399€ 513€ 9 899€ 1 386€ 658€ 0€ 1€ 462€ 1 720€ 4€ 1€ 3 478€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 40€ 208€ 186€ 8 132€ 8 967€ 6 736€ 7 635€ 6 604€ 7 557€ 6 636€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 40€ 208€ 186€ 8 132€ 8 967€ 6 736€ 7 635€ 6 604€ 7 557€ 6 636€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 40€ 186€ 866€ 2 461€ 1 478€ 1 011€ 978€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 208€ 7 267€ 6 506€ 5 258€ 6 414€ 5 626€ 7 557€ 6 636€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 210€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 1€ 2€ 4€ 24€ 22€ 351€ 566€
102
662
Úroky
0€ 1€ 2€ 4€ 24€ 22€ 346€ 566€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
97 366€ 386 359€ 302 248€ 335 364€ 339 296€ 341 584€ 229 105€ 237 574€ 188 775€ 167 982€ 187 879€ 175 905€ 151 811€ 224 516€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
83 296€ 356 719€ 269 221€ 304 514€ 311 151€ 313 672€ 202 332€ 211 626€ 157 824€ 140 168€ 159 181€ 146 885€ 122 638€ 179 146€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
12 855€ 25 709€ 30 116€ 27 939€ 25 234€ 25 001€ 23 862€ 23 036€ 24 736€ 24 903€ 25 787€ 26 109€ 26 262€ 42 459€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 1 500€ 3 304€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 215€ 2 430€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€ 2 911€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
98 296€ 497 920€ 481 257€ 488 463€ 562 691€ 484 509€ 344 420€ 399 278€ 319 381€ 317 970€ 354 562€ 302 023€ 271 485€ 377 967€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-105 903€ 2 283€ -8 868€ 2 353€ -7 746€ 9 332€ 549€ 8 969€ 1 796€ -886€ 1 726€ 690€ -27 018€ 28 657€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 26€ 456€ 309€ 132€ 114€ 48€ 74€ 110€ 150€ 130€ 794€ 8 261€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-105 903€ 2 283€ -8 893€ 1 897€ -8 054€ 9 200€ 435€ 8 921€ 1 721€ -996€ 1 576€ 560€ -27 812€ 20 395€