Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aktívny vozík, občianske združenie

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Aktívny vozík, občianske združenie, Žilina'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Aktivity a akcie 18 414,9 € relaxačno-oddychové pobyty a iné aktivity pre osoby s ŤZP
Projekt "Pomocná ruka" 180 067,38 € pomoc pri financovaní operácií, liečebných pobytov, pomôcok i vzdelávacích kurzov; príspevok na úpravu prístupu do domu, kúpu auta, sociálna výpomoc
Prevádzkové 3 720,33 € prevádzkové náklady združenia
Spolu 202 202,61 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Aktívny vozík k 31. decembru 2014 a rozdielu príjmov a výdavkov za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. KOŠICE Audit, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice