Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum voľného času Ahoj, Teplická 83, Piešťany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
15 799€ 18 833€ 14 059€ 18 651€ 15 904€ 15 966€ 11 930€ 15 522€ 17 326€ 14 208€ 8 785€ 9 373€ 10 958€ 14 119€ 14 230€
02
501
Spotreba materiálu
9 762€ 12 530€ 7 801€ 11 247€ 9 746€ 9 530€ 5 354€ 9 722€ 11 489€ 6 681€ 1 896€ 2 278€ 5 383€ 8 224€ 8 840€
03
502
Spotreba energie
6 037€ 6 303€ 6 258€ 7 404€ 6 158€ 6 435€ 6 576€ 5 800€ 5 837€ 7 527€ 6 888€ 7 095€ 5 575€ 5 895€ 5 390€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
19 177€ 13 525€ 8 909€ 19 964€ 19 130€ 17 462€ 15 772€ 13 455€ 17 329€ 17 696€ 10 508€ 10 472€ 9 545€ 13 024€ 11 892€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 206€ 346€ 0€ 2 350€ 0€ 0€ 77€ 1 616€ 0€ 0€ 0€ 105€ 0€ 2 413€ 1 824€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 77€ 17€ 0€ 6€ 131€ 325€ 33€
10
518
Ostatné služby
16 971€ 13 179€ 8 909€ 17 614€ 19 130€ 17 462€ 15 695€ 11 839€ 17 252€ 17 679€ 10 508€ 10 361€ 9 414€ 10 286€ 10 035€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
142 741€ 141 223€ 137 808€ 131 961€ 116 446€ 98 582€ 96 521€ 87 792€ 91 401€ 74 295€ 57 674€ 77 742€ 73 951€ 81 434€ 79 145€
12
521
Mzdové náklady
103 720€ 103 578€ 98 876€ 97 169€ 85 860€ 72 555€ 70 811€ 64 849€ 67 344€ 54 601€ 40 027€ 56 544€ 54 226€ 61 583€ 59 695€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
34 130€ 34 522€ 31 774€ 31 104€ 27 448€ 23 432€ 22 910€ 20 292€ 21 359€ 17 607€ 12 794€ 18 105€ 17 871€ 18 895€ 17 982€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 890€ 3 124€ 7 158€ 3 689€ 3 138€ 2 595€ 2 800€ 2 651€ 2 698€ 2 087€ 4 853€ 3 093€ 1 854€ 956€ 1 468€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
499€ 0€ 0€ 0€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 462€ 462€ 332€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
499€ 0€ 0€ 0€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 462€ 462€ 332€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
626€ 626€ 626€ 944€ 799€ 565€ 406€ 78€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 392€ 332€ 332€ 3 342€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
626€ 626€ 626€ 944€ 799€ 565€ 406€ 78€ 0€ 0€ 0€ 77€ 332€ 332€ 332€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 315€ 0€ 0€ 3 010€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 315€ 0€ 0€ 3 010€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
433€ 376€ 353€ 736€ 628€ 503€ 485€ 490€ 529€ 439€ 323€ 315€ 292€ 290€ 652€
47
568
Ostatné finančné náklady
433€ 376€ 353€ 736€ 628€ 503€ 485€ 490€ 529€ 439€ 323€ 315€ 292€ 290€ 652€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
24 892€ 7 323€ 9 429€ 11 285€ 13 101€ 10 547€ 11 247€ 8 982€ 9 964€ 7 155€ 6 787€ 6 002€ 4 777€ 4 236€ 3 837€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
23 868€ 7 323€ 8 791€ 10 882€ 11 656€ 10 165€ 10 554€ 8 982€ 9 964€ 6 875€ 5 760€ 5 268€ 4 389€ 4 236€ 3 837€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 024€ 0€ 638€ 403€ 1 445€ 382€ 694€ 0€ 0€ 280€ 1 028€ 734€ 388€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
204 167€ 181 906€ 171 184€ 183 541€ 166 486€ 144 104€ 136 839€ 126 798€ 137 028€ 119 514€ 90 919€ 108 758€ 100 187€ 113 435€ 113 098€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
23 868€ 7 323€ 6 695€ 10 882€ 11 326€ 10 165€ 10 032€ 8 982€ 9 964€ 7 155€ 5 869€ 6 864€ 3 915€ 4 236€ 3 837€
67
602
Tržby z predaja služieb
23 868€ 7 323€ 6 695€ 10 882€ 11 326€ 10 165€ 10 032€ 8 982€ 9 964€ 7 155€ 5 869€ 6 864€ 3 915€ 4 236€ 3 837€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 0€ 0€ 0€ 331€ 0€ 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 17€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 331€ 0€ 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 17€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 315€ 3 037€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 315€ 3 037€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 243€ 6 380€ 4 315€ 3 037€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
180 774€ 173 611€ 164 345€ 172 499€ 155 404€ 133 699€ 126 744€ 117 373€ 127 467€ 107 278€ 81 664€ 94 961€ 94 532€ 108 331€ 106 102€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
180 048€ 172 645€ 163 719€ 171 405€ 154 455€ 132 984€ 126 238€ 114 863€ 117 522€ 93 519€ 81 317€ 94 279€ 92 508€ 103 809€ 103 253€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
626€ 626€ 626€ 944€ 799€ 565€ 406€ 78€ 0€ 0€ 0€ 77€ 332€ 332€ 332€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100€ 340€ 0€ 150€ 150€ 150€ 100€ 2 432€ 9 945€ 13 565€ 347€ 605€ 1 692€ 4 190€ 2 517€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
204 642€ 180 934€ 171 039€ 183 381€ 167 061€ 143 864€ 137 298€ 126 355€ 142 674€ 120 812€ 91 848€ 104 862€ 98 483€ 112 567€ 109 956€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
475€ -973€ -145€ -160€ 575€ -240€ 459€ -442€ 5 645€ 1 298€ 928€ -3 896€ -1 704€ -868€ -3 142€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
475€ -973€ -145€ -160€ 575€ -240€ 459€ -442€ 5 645€ 1 298€ 928€ -3 896€ -1 704€ -868€ -3 142€