Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'NsP Nové Mesto nad Váhom n.o., Nové Mesto nad Váhom'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
laboratorny materiál 6 925,67 € úh.faktúr 69/11;557/11;2039/11;2041/11
CT valce 1 019,5 € úh.faktúry 1288/11
rtg materiál 1 424,04 € úhr.faktúr 765/11;729/11
špeciálny zdrav.materiál 3 450,29 € úhr.faktúr 908/11;1099/11;1098/11;1743/11;1840/11;1977/11;1993/11
Spolu 12 819,5 €
Výrok auditora

Podľa názoru auditora, účtovná závierka NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2011 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31. decembru 2011 na výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.