Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'NsP Nové Mesto nad Váhom n.o., Nové Mesto nad Váhom'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Postele pre lôžkové oddlenie 488,59 € úhrada časti faktúry 1130/13
Spolu 488,59 €
Výrok auditora

Podľa názoru auditora, účtovná závierka NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2012 poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31. decembru 2012, na výsledky jej hospodárenia peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.