Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'NsP Nové Mesto nad Váhom n.o., Nové Mesto nad Váhom'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
nákup postelí pre lôžkové oddelenia 402,16 € úhrada časti faktúry 1130/13
Spolu 402,16 €
Výrok auditora

Podľa názoru audítora, účtovná závierka NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2013 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31.decembru 2013 na výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.