Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
498 669 € 485 469 € 547 874 €
02
502
Spotreba energie
197 849 € 196 402 € 195 481 €
04
511
Opravy a udržiavanie
18 322 € 23 608 € 27 179 €
05
512
Cestovné
523 € 539 € 645 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
135 € 151 € 644 €
07
518
Ostatné služby
184 136 € 192 215 € 269 270 €
08
521
Mzdové náklady
2 137 321 € 2 193 258 € 2 238 891 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
644 526 € 694 517 € 698 713 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11 870 € 12 674 € 14 801 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
51 958 € 60 461 € 41 121 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
81 € 81 € 81 €
14
532
Daň z nehnuteľností
5 603 € 6 011 € 6 011 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 646 € 6 078 € 7 206 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6 573 € 5 766 € 21 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
102 630 € 260 963 € 29 584 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
16 €
19
544
Úroky
15 268 € 49 138 € 51 256 €
20
545
Kurzové straty
9 € 1 €
23
548
Manká a škody
387 € 316 € 256 €
24
549
Iné ostatné náklady
105 646 € 116 490 € 107 868 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
172 351 € 201 758 € 150 738 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
63 878 € 38 612 €
28
554
Predaný materiál
497 € 526 € 1 323 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-29 908 € 1 557 € 27 351 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
507 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 194 491 € 4 546 590 € 4 416 315 €
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
3 503 870 € 3 121 607 € 3 388 128 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
16 747 € 18 643 € 20 687 €
50
641
Zmluvné pokuty a penále
172 €
53
644
Úroky
202 € 26 € 28 €
54
645
Kurzové zisky
3 €
55
646
Prijaté dary
1 453 € 2 048 € 2 488 €
58
649
Iné ostatné výnosy
8 751 € 12 688 € 13 135 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
44 398 € 488 327 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
748 € 526 € 1 325 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
45 504 € 44 582 € 40 489 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
4 335 € 655 707 € 5 228 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
465 € 1 776 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 626 180 € 4 344 622 € 3 473 284 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-568 311 € -201 968 € -943 031 €
76
591
Daň z príjmov
99 € 84 092 € 8 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-568 410 € -286 060 € -943 039 €