Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
992 768€ 1 471 374€ 765 691€ 619 323€ 528 605€ 498 669€ 485 469€ 547 874€
02
502
Spotreba energie
399 839€ 151 653€ 159 495€ 169 739€ 143 252€ 197 849€ 196 402€ 195 481€
04
511
Opravy a udržiavanie
92 526€ 71 500€ 84 486€ 75 707€ 80 013€ 18 322€ 23 608€ 27 179€
05
512
Cestovné
108€ 5€ 19€ 404€ 570€ 523€ 539€ 645€
06
513
Náklady na reprezentáciu
215€ 265€ 198€ 237€ 82€ 135€ 151€ 644€
07
518
Ostatné služby
386 619€ 326 545€ 289 770€ 303 020€ 318 589€ 184 136€ 192 215€ 269 270€
08
521
Mzdové náklady
3 015 027€ 2 965 290€ 2 501 597€ 2 432 534€ 2 230 359€ 2 137 321€ 2 193 258€ 2 238 891€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 017 304€ 989 452€ 826 669€ 807 730€ 730 172€ 644 526€ 694 517€ 698 713€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
22 600€ 20 148€ 16 440€ 15 571€ 13 570€ 11 870€ 12 674€ 14 801€
11
527
Zákonné sociálne náklady
582 335€ 65 602€ 55 117€ 53 469€ 43 312€ 51 958€ 60 461€ 41 121€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 160€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
98€ 94€ 92€ 92€ 97€ 81€ 81€ 81€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 926€ 4 023€ 4 023€ 3 395€ 3 395€ 5 603€ 6 011€ 6 011€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 468€ 3 832€ 3 582€ 3 528€ 3 287€ 5 646€ 6 078€ 7 206€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 214 235€ 0€ 2 867 853€ 6 573€ 5 766€ 21€
17
542
Ostatné pokuty a penále
197 069€ 500€ 750€ 3 055€ 1 999€ 102 630€ 260 963€ 29 584€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€
19
544
Úroky
0€ 10€ 0€ 82 616€ 52 804€ 15 268€ 49 138€ 51 256€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 1€
23
548
Manká a škody
199€ 561€ 0€ 333€ 0€ 387€ 316€ 256€
24
549
Iné ostatné náklady
121 014€ 180 764€ 120 350€ 277 312€ 96 217€ 105 646€ 116 490€ 107 868€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
134 794€ 119 792€ 123 414€ 153 925€ 138 238€ 172 351€ 201 758€ 150 738€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 248€ 0€ 0€ 0€ 63 878€ 38 612€
28
554
Predaný materiál
0€ 40€ 0€ 0€ 0€ 497€ 526€ 1 323€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
108€ 0€ 0€ 0€ 603€ -29 908€ 1 557€ 27 351€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
516€ 0€ 520€ 518€ 719€ 507€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 521€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 970 533€ 6 378 219€ 5 166 445€ 5 002 669€ 7 253 736€ 4 194 491€ 4 546 590€ 4 416 315€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
5 530 099€ 4 958 279€ 4 134 854€ 4 354 270€ 4 186 566€ 3 503 870€ 3 121 607€ 3 388 128€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
57 077€ 41 109€ 31 883€ 32 322€ 34 181€ 16 747€ 18 643€ 20 687€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 507€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 52€ 180€ 86€ 172€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202€ 26€ 28€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
55
646
Prijaté dary
148 419€ 773 848€ 124 404€ 0€ 315€ 1 453€ 2 048€ 2 488€
58
649
Iné ostatné výnosy
13 827€ 18 934€ 727 168€ 3 863 517€ 3 509 472€ 8 751€ 12 688€ 13 135€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2€ 72 920€ 0€ 0€ 0€ 44 398€ 488 327€
62
654
Tržby z predaja materiálu
38€ 59€ 9€ 13€ 53€ 748€ 526€ 1 325€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
58 281€ 50 848€ 70 759€ 58 322€ 58 560€ 45 504€ 44 582€ 40 489€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
4 121€ 5 925€ 4 702€ 5 858€ 8 552€ 4 335€ 655 707€ 5 228€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
380€ 6 500€ 1 250€ 4 655€ 1 050€ 465€ 1 776€
73
691
Dotácie
1 038 690€ 500 055€ 74 147€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 853 440€ 6 428 477€ 5 169 228€ 8 319 136€ 7 798 836€ 3 626 180€ 4 344 622€ 3 473 284€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-117 093€ 50 259€ 2 783€ 3 316 467€ 545 100€ -568 311€ -201 968€ -943 031€
76
591
Daň z príjmov
0€ 12 580€ 0€ 29€ 394€ 99€ 84 092€ 8€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-117 093€ 37 679€ 2 783€ 3 316 438€ 544 706€ -568 410€ -286 060€ -943 039€