Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
8 244 € 22 112 € 33 874 €
04
511
Opravy a udržiavanie
735 € 5 368 € 5 653 €
05
512
Cestovné
9 € 632 € 21 931 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
850 € 868 €
07
518
Ostatné služby
76 197 € 62 539 € 82 348 €
08
521
Mzdové náklady
32 420 € 28 907 € 118 930 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
4 852 € 5 117 € 7 087 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 296 € 1 081 € 1 341 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
63 € 209 € 112 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
15 €
19
544
Úroky
18 € 703 € 1 908 €
21
546
Dary
12 000 € -53 375 € 71 358 €
24
549
Iné ostatné náklady
3 105 € 5 874 € 6 413 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 935 € 18 630 € 22 572 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
14 544 € 3 636 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
155 418 € 102 298 € 374 395 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
825 €
40
602
Tržby z predaja služieb
1 920 € 211 112 €
53
644
Úroky
5 € 27 €
55
646
Prijaté dary
6 490 €
58
649
Iné ostatné výnosy
0 € 572 € 100 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 300 € 3 000 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
11 865 € 19 147 € 9 239 €
73
691
Dotácie
88 138 € 66 627 € 80 788 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
110 793 € 91 271 € 302 091 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-44 626 € -11 027 € -72 304 €
76
591
Daň z príjmov
817 € 571 € 5 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-45 443 € -11 598 € -72 309 €