Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
448€ 14 030€ 3 928€
02
502
Spotreba energie
1 080€ 3 240€
05
512
Cestovné
5 494€ 48 740€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 966€
07
518
Ostatné služby
15 956€ 39 306€ 108 224€
08
521
Mzdové náklady
2 738€ 53 205€ 133 504€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
675€ 12 298€ 29 353€
11
527
Zákonné sociálne náklady
53€ 897€ 862€
15
538
Ostatné dane a poplatky
35€ 109€ 199€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 379€
23
548
Manká a škody
10€
24
549
Iné ostatné náklady
298€ 364€ 404€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
445€ 445€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
20 202€ 128 607€ 330 875€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
19 063€ 8 901€ 2 918€
53
644
Úroky
3€ 8€ 1€
58
649
Iné ostatné výnosy
10€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 100€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
404€ 973€
73
691
Dotácie
5 971€ 119 649€ 329 114€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
27 136€ 128 962€ 333 016€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
6 934€ 355€ 2 141€
76
591
Daň z príjmov
814€ 579€ 585€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
6 120€ -224€ 1 556€