Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa katastra Trenčín [zrušená]

2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
186 585€ 287 605€ 163 647€ 170 645€ 156 368€
02
501
Spotreba materiálu
80 362€ 178 135€ 72 320€ 61 704€ 55 142€
03
502
Spotreba energie
106 223€ 109 470€ 91 327€ 108 941€ 101 226€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
892 575€ 1 000 752€ 770 211€ 833 818€ 662 246€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 833€ 50 905€ 25 211€ 9 268€ 70 784€
08
512
Cestovné
3 585€ 3 540€ 1 859€ 3 042€ 11 335€
09
513
Náklady na reprezentáciu
162€ 153€ 126€ 133€ 81€
10
518
Ostatné služby
838 995€ 946 155€ 743 016€ 821 376€ 580 046€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 355 885€ 2 407 499€ 2 641 500€ 2 553 699€ 2 478 425€
12
521
Mzdové náklady
1 645 163€ 1 681 282€ 1 843 300€ 1 814 765€ 1 763 300€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
571 166€ 588 992€ 632 073€ 622 615€ 603 198€
15
527
Zákonné sociálne náklady
139 555€ 137 226€ 166 127€ 116 319€ 111 928€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 338€ 7 986€ 7 992€ 7 732€ 7 652€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
3 527€ 2 833€ 2 817€ 2 814€ 2 706€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 811€ 5 154€ 5 174€ 4 918€ 4 946€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
412€ 744€ 132€ 0€ 298€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 132€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 326€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
412€ 418€ 0€ 0€ 298€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
278 737€ 171 273€ 148 063€ 151 810€ 147 948€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 718€ 109 691€ 82 609€ 81 419€ 83 688€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
186 020€ 61 581€ 65 455€ 70 391€ 64 260€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
70 833€ 61 581€ 65 455€ 70 391€ 64 260€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
115 186€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
359€ 454€ 1 028€ 9€ 1 040€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
359€ 454€ 1 028€ 8€ 1 040€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
636 216€ 535 487€ 562 577€ 751 282€ 298 701€
61
587
Náklady na ostatné transfery
58 924€ 23 176€ 36 303€ 33 635€ 23 992€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
480 134€ 378 232€ 471 120€ 622 441€ 230 500€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
97 157€ 134 080€ 55 154€ 95 206€ 44 209€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 360 106€ 4 411 800€ 4 295 149€ 4 468 994€ 3 752 679€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
180 076€ 155 403€ 94 737€ 156 727€ 86 137€
67
602
Tržby z predaja služieb
180 076€ 155 403€ 94 737€ 156 727€ 86 137€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
114€ 125€ 107€ 229€ 242€
82
633
Výnosy z poplatkov
114€ 125€ 107€ 229€ 242€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
17 088€ 354 018€ 18 808€ 20 348€ 14 624€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 20 534€ 5 092€ 7 640€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 682€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
17 088€ 332 803€ 13 716€ 12 708€ 14 624€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
61 581€ 67 623€ 65 822€ 64 260€ 51 533€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
61 581€ 67 623€ 65 822€ 64 260€ 51 533€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
61 581€ 67 623€ 65 822€ 64 260€ 51 533€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 30€ 479€ 11€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 11€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 30€ 479€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
3 997 418€ 3 836 710€ 4 115 889€ 4 235 404€ 3 574 657€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
3 528 107€ 3 727 019€ 3 621 167€ 3 613 653€ 3 319 395€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
92 718€ 109 691€ 82 609€ 81 419€ 83 688€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
376 593€ 0€ 412 113€ 540 332€ 171 574€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 256 277€ 4 413 910€ 4 295 842€ 4 476 979€ 3 727 193€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-103 829€ 2 109€ 692€ 7 984€ -25 486€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-103 829€ 2 109€ 692€ 7 984€ -25 486€