Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
181 042€ 201 248€ 156 836€ 178 713€ 135 159€ 135 338€ 143 968€ 126 477€ 113 218€ 115 775€ 119 488€ 120 795€ 124 236€ 187 477€ 157 340€
02
501
Spotreba materiálu
142 441€ 169 133€ 126 343€ 146 343€ 107 290€ 100 861€ 108 966€ 79 217€ 74 724€ 76 972€ 80 510€ 78 771€ 81 350€ 131 295€ 117 341€
03
502
Spotreba energie
38 601€ 32 114€ 30 493€ 32 371€ 27 869€ 34 478€ 35 002€ 47 260€ 38 494€ 38 803€ 38 978€ 42 024€ 42 886€ 56 182€ 39 999€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 908€ 41 591€ 58 439€ 49 299€ 44 844€ 53 916€ 52 769€ 35 899€ 44 252€ 29 636€ 33 102€ 38 569€ 71 916€ 35 072€ 26 555€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 882€ 7 337€ 18 461€ 8 228€ 11 383€ 10 830€ 14 327€ 7 401€ 17 646€ 4 814€ 10 321€ 15 935€ 11 334€ 0€ 631€
08
512
Cestovné
457€ 130€ 69€ 680€ 352€ 895€ 607€ 886€ 564€ 432€ 346€ 400€ 7 587€ 3 496€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 9€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
65 568€ 34 125€ 39 909€ 40 382€ 33 110€ 42 147€ 37 836€ 27 612€ 26 043€ 24 390€ 22 434€ 22 234€ 52 995€ 31 576€ 25 692€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 203 234€ 1 112 445€ 1 027 224€ 875 357€ 750 556€ 734 362€ 624 723€ 578 554€ 516 550€ 491 856€ 472 663€ 481 644€ 475 925€ 463 331€ 428 202€
12
521
Mzdové náklady
844 334€ 793 785€ 752 641€ 630 312€ 541 893€ 526 725€ 454 877€ 419 418€ 366 671€ 335 387€ 344 419€ 350 494€ 347 625€ 336 576€ 307 409€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
296 689€ 275 585€ 245 986€ 217 878€ 190 043€ 184 478€ 156 147€ 144 258€ 129 322€ 137 703€ 118 210€ 122 374€ 121 422€ 119 904€ 107 416€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 014€ 3 626€ 3 183€ 2 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
54 197€ 31 545€ 25 414€ 24 776€ 18 619€ 23 108€ 13 699€ 14 878€ 20 557€ 13 735€ 10 034€ 4 020€ 4 677€ 5 519€ 11 983€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 7 904€ 51€ 0€ 0€ 0€ 5 031€ 0€ 4 756€ 2 201€ 1 332€ 1 394€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 521€ 1 397€ 1 272€ 1 073€ 1 073€ 1 073€ 1 076€ 1 073€ 1 073€ 1 168€ 1 603€ 1 599€ 1 599€ 1 662€ 631€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 521€ 1 397€ 1 272€ 1 073€ 1 073€ 1 073€ 1 076€ 1 073€ 1 073€ 1 168€ 1 603€ 1 599€ 1 599€ 1 662€ 631€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
32€ 2 764€ 103€ 143€ 172€ 466€ 148€ 233€ 4€ 0€ 1 394€ 8 304€ 9 753€ 7 812€ 2 357€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
32€ 1 864€ 83€ 141€ 172€ 466€ 148€ 233€ 4€ 0€ 1 394€ 8 304€ 9 753€ 7 812€ 2 224€
28
549
Manká a škody
0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
11 061€ 10 141€ 9 967€ 9 106€ 8 206€ 5 667€ 5 109€ 4 167€ 8 632€ 8 121€ 7 958€ 10 516€ 40 015€ 37 015€ 27 551€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 061€ 10 141€ 9 967€ 8 206€ 6 106€ 5 667€ 5 109€ 4 167€ 8 632€ 8 121€ 7 958€ 10 516€ 13 468€ 13 867€ 14 207€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 547€ 23 148€ 13 344€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 344€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 547€ 23 148€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
687€ 619€ 655€ 938€ 1 369€ 938€ 441€ 627€ 548€ 766€ 1 066€ 843€ 586€ 845€ 232€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
687€ 619€ 650€ 938€ 1 369€ 938€ 441€ 627€ 548€ 766€ 1 066€ 843€ 520€ 845€ 232€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
123 165€ 91 963€ 44 025€ 99 473€ 115 164€ 34 848€ 33 273€ 23 858€ 26 997€ 21 038€ 23 602€ 24 091€ 22 848€ 22 589€ 27 219€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
121 414€ 90 327€ 39 303€ 92 120€ 113 391€ 32 157€ 30 171€ 23 255€ 21 771€ 20 359€ 20 013€ 20 344€ 15 818€ 22 589€ 27 086€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 751€ 1 637€ 4 721€ 7 353€ 1 773€ 2 690€ 3 102€ 603€ 5 226€ 680€ 3 588€ 3 747€ 7 030€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 590 650€ 1 462 169€ 1 298 519€ 1 214 103€ 1 056 543€ 966 608€ 861 509€ 770 888€ 711 274€ 668 361€ 660 875€ 686 361€ 746 878€ 755 803€ 670 087€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
122 046€ 62 566€ 39 194€ 89 222€ 94 719€ 96 204€ 94 453€ 86 639€ 81 142€ 74 540€ 75 496€ 73 315€ 65 284€ 66 400€ 51 318€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
122 046€ 62 566€ 39 194€ 89 222€ 94 719€ 96 204€ 94 453€ 86 639€ 81 142€ 74 540€ 75 496€ 73 315€ 65 284€ 66 400€ 51 318€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 060€ 1 833€ 1 529€ 2 955€ 4 897€ 7 787€ 6 199€ 2 630€ 2 103€ 966€ 1 459€ 5 539€ 5 372€ 6 971€ 18 124€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 060€ 1 833€ 1 529€ 2 955€ 4 897€ 7 787€ 6 199€ 2 630€ 2 103€ 914€ 1 459€ 5 539€ 5 372€ 6 971€ 18 124€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 13 335€ 13 410€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 13 335€ 13 410€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 334€ 13 410€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 1€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 11€ 2€ 19€ 50€ 38€ 8€ 14€ 31€ 17€ 28€ 33€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 11€ 2€ 19€ 50€ 38€ 8€ 14€ 31€ 17€ 28€ 33€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 486 879€ 1 375 918€ 1 259 596€ 1 121 915€ 951 909€ 863 245€ 761 038€ 682 974€ 609 303€ 571 573€ 566 490€ 580 190€ 661 334€ 672 233€ 573 858€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
356 168€ 250 598€ 225 639€ 245 231€ 230 880€ 164 460€ 138 356€ 125 188€ 108 733€ 107 362€ 126 896€ 131 362€ 144 828€ 143 843€ 135 897€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 694€ 8 828€ 8 653€ 6 892€ 4 793€ 4 353€ 3 889€ 3 014€ 5 783€ 5 488€ 5 327€ 7 924€ 11 047€ 12 322€ 9 859€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 119 100€ 1 111 967€ 1 022 098€ 867 976€ 714 490€ 692 503€ 615 755€ 552 215€ 489 532€ 455 864€ 430 970€ 425 086€ 455 115€ 471 034€ 423 754€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 367€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 2 667€ 2 392€ 2 391€ 2 391€ 2 280€ 2 394€ 4 348€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 130€ 47 541€ 42 556€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
549€ 3 230€ 1 910€ 520€ 450€ 633€ 1 836€ 1 422€ 2 449€ 270€ 549€ 100€ 382€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 193€ 193€ 193€ 193€ 193€ 99€ 33€ 138€ 197€ 357€ 197€ 141€ 84€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 610 225€ 1 441 217€ 1 300 330€ 1 216 193€ 1 051 524€ 967 238€ 861 710€ 772 293€ 713 216€ 668 209€ 663 610€ 685 622€ 755 155€ 758 967€ 656 743€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 576€ -20 951€ 1 810€ 2 090€ -5 020€ 631€ 201€ 1 405€ 1 942€ -153€ 2 735€ -739€ 8 277€ 3 164€ -13 344€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 4€ 10€ 6€ 1€ 3€ 5€ 3€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 576€ -20 951€ 1 808€ 2 090€ -5 020€ 631€ 198€ 1 395€ 1 936€ -153€ 2 731€ -744€ 8 274€ 3 164€ -13 344€