Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
181 042€ 201 248€ 156 836€ 178 713€ 135 159€ 135 338€ 143 968€ 126 477€ 113 218€ 115 775€ 119 488€ 120 795€ 124 236€ 187 477€ 157 340€
02
501
Spotreba materiálu
142 441€ 169 133€ 126 343€ 146 343€ 107 290€ 100 861€ 108 966€ 79 217€ 74 724€ 76 972€ 80 510€ 78 771€ 81 350€ 131 295€ 117 341€
03
502
Spotreba energie
38 601€ 32 114€ 30 493€ 32 371€ 27 869€ 34 478€ 35 002€ 47 260€ 38 494€ 38 803€ 38 978€ 42 024€ 42 886€ 56 182€ 39 999€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
69 908€ 41 591€ 58 439€ 49 299€ 44 844€ 53 916€ 52 769€ 35 899€ 44 252€ 29 636€ 33 102€ 38 569€ 71 916€ 35 072€ 26 555€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 882€ 7 337€ 18 461€ 8 228€ 11 383€ 10 830€ 14 327€ 7 401€ 17 646€ 4 814€ 10 321€ 15 935€ 11 334€ 0€ 631€
08
512
Cestovné
457€ 130€ 69€ 680€ 352€ 895€ 607€ 886€ 564€ 432€ 346€ 400€ 7 587€ 3 496€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 9€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
65 568€ 34 125€ 39 909€ 40 382€ 33 110€ 42 147€ 37 836€ 27 612€ 26 043€ 24 390€ 22 434€ 22 234€ 52 995€ 31 576€ 25 692€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 203 234€ 1 112 445€ 1 027 224€ 875 357€ 750 556€ 734 362€ 624 723€ 578 554€ 516 550€ 491 856€ 472 663€ 481 644€ 475 925€ 463 331€ 428 202€
12
521
Mzdové náklady
844 334€ 793 785€ 752 641€ 630 312€ 541 893€ 526 725€ 454 877€ 419 418€ 366 671€ 335 387€ 344 419€ 350 494€ 347 625€ 336 576€ 307 409€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
296 689€ 275 585€ 245 986€ 217 878€ 190 043€ 184 478€ 156 147€ 144 258€ 129 322€ 137 703€ 118 210€ 122 374€ 121 422€ 119 904€ 107 416€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 014€ 3 626€ 3 183€ 2 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
54 197€ 31 545€ 25 414€ 24 776€ 18 619€ 23 108€ 13 699€ 14 878€ 20 557€ 13 735€ 10 034€ 4 020€ 4 677€ 5 519€ 11 983€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 7 904€ 51€ 0€ 0€ 0€ 5 031€ 0€ 4 756€ 2 201€ 1 332€ 1 394€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 521€ 1 397€ 1 272€ 1 073€ 1 073€ 1 073€ 1 076€ 1 073€ 1 073€ 1 168€ 1 603€ 1 599€ 1 599€ 1 662€ 631€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 521€ 1 397€ 1 272€ 1 073€ 1 073€ 1 073€ 1 076€ 1 073€ 1 073€ 1 168€ 1 603€ 1 599€ 1 599€ 1 662€ 631€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
32€ 2 764€ 103€ 143€ 172€ 466€ 148€ 233€ 4€ 0€ 1 394€ 8 304€ 9 753€ 7 812€ 2 357€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
32€ 1 864€ 83€ 141€ 172€ 466€ 148€ 233€ 4€ 0€ 1 394€ 8 304€ 9 753€ 7 812€ 2 224€
28
549
Manká a škody
0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
11 061€ 10 141€ 9 967€ 9 106€ 8 206€ 5 667€ 5 109€ 4 167€ 8 632€ 8 121€ 7 958€ 10 516€ 40 015€ 37 015€ 27 551€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 061€ 10 141€ 9 967€ 8 206€ 6 106€ 5 667€ 5 109€ 4 167€ 8 632€ 8 121€ 7 958€ 10 516€ 13 468€ 13 867€ 14 207€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 547€ 23 148€ 13 344€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 344€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 547€ 23 148€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
687€ 619€ 655€ 938€ 1 369€ 938€ 441€ 627€ 548€ 766€ 1 066€ 843€ 586€ 845€ 232€
42
562
Úroky
0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
687€ 619€ 650€ 938€ 1 369€ 938€ 441€ 627€ 548€ 766€ 1 066€ 843€ 520€ 845€ 232€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
123 165€ 91 963€ 44 025€ 99 473€ 115 164€ 34 848€ 33 273€ 23 858€ 26 997€ 21 038€ 23 602€ 24 091€ 22 848€ 22 589€ 27 219€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
121 414€ 90 327€ 39 303€ 92 120€ 113 391€ 32 157€ 30 171€ 23 255€ 21 771€ 20 359€ 20 013€ 20 344€ 15 818€ 22 589€ 27 086€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
1 751€ 1 637€ 4 721€ 7 353€ 1 773€ 2 690€ 3 102€ 603€ 5 226€ 680€ 3 588€ 3 747€ 7 030€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 590 650€ 1 462 169€ 1 298 519€ 1 214 103€ 1 056 543€ 966 608€ 861 509€ 770 888€ 711 274€ 668 361€ 660 875€ 686 361€ 746 878€ 755 803€ 670 087€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
122 046€ 62 566€ 39 194€ 89 222€ 94 719€ 96 204€ 94 453€ 86 639€ 81 142€ 74 540€ 75 496€ 73 315€ 65 284€ 66 400€ 51 318€
67
602
Tržby z predaja služieb
122 046€ 62 566€ 39 194€ 89 222€ 94 719€ 96 204€ 94 453€ 86 639€ 81 142€ 74 540€ 75 496€ 73 315€ 65 284€ 66 400€ 51 318€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 060€ 1 833€ 1 529€ 2 955€ 4 897€ 7 787€ 6 199€ 2 630€ 2 103€ 966€ 1 459€ 5 539€ 5 372€ 6 971€ 18 124€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 060€ 1 833€ 1 529€ 2 955€ 4 897€ 7 787€ 6 199€ 2 630€ 2 103€ 914€ 1 459€ 5 539€ 5 372€ 6 971€ 18 124€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 13 335€ 13 410€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 900€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 13 335€ 13 410€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 334€ 13 410€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 2 100€ 0€ 0€ 20 630€ 21 122€ 20 150€ 26 547€ 23 148€ 1€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 11€ 2€ 19€ 50€ 38€ 8€ 14€ 31€ 17€ 28€ 33€
102
662
Úroky
0€ 11€ 2€ 19€ 50€ 38€ 8€ 14€ 31€ 17€ 28€ 33€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 486 879€ 1 375 918€ 1 259 596€ 1 121 915€ 951 909€ 863 245€ 761 038€ 682 974€ 609 303€ 571 573€ 566 490€ 580 190€ 661 334€ 672 233€ 573 858€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
356 168€ 250 598€ 225 639€ 245 231€ 230 880€ 164 460€ 138 356€ 125 188€ 108 733€ 107 362€ 126 896€ 131 362€ 144 828€ 143 843€ 135 897€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
9 694€ 8 828€ 8 653€ 6 892€ 4 793€ 4 353€ 3 889€ 3 014€ 5 783€ 5 488€ 5 327€ 7 924€ 11 047€ 12 322€ 9 859€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 119 100€ 1 111 967€ 1 022 098€ 867 976€ 714 490€ 692 503€ 615 755€ 552 215€ 489 532€ 455 864€ 430 970€ 425 086€ 455 115€ 471 034€ 423 754€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 367€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 1 103€ 2 667€ 2 392€ 2 391€ 2 391€ 2 280€ 2 394€ 4 348€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 130€ 47 541€ 42 556€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
549€ 3 230€ 1 910€ 520€ 450€ 633€ 1 836€ 1 422€ 2 449€ 270€ 549€ 100€ 382€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 193€ 193€ 193€ 193€ 193€ 99€ 33€ 138€ 197€ 357€ 197€ 141€ 84€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 610 225€ 1 441 217€ 1 300 330€ 1 216 193€ 1 051 524€ 967 238€ 861 710€ 772 293€ 713 216€ 668 209€ 663 610€ 685 622€ 755 155€ 758 967€ 656 743€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
19 576€ -20 951€ 1 810€ 2 090€ -5 020€ 631€ 201€ 1 405€ 1 942€ -153€ 2 735€ -739€ 8 277€ 3 164€ -13 344€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 4€ 10€ 6€ 1€ 3€ 5€ 3€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
19 576€ -20 951€ 1 808€ 2 090€ -5 020€ 631€ 198€ 1 395€ 1 936€ -153€ 2 731€ -744€ 8 274€ 3 164€ -13 344€