Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
227 385€ 186 223€ 165 858€ 177 646€ 151 455€ 157 535€ 151 015€ 159 858€ 145 779€ 145 386€ 160 304€ 152 575€ 140 075€ 83 359€ 139 813€
02
501
Spotreba materiálu
128 522€ 126 249€ 94 986€ 103 294€ 88 449€ 94 227€ 84 081€ 91 631€ 75 602€ 78 422€ 88 490€ 84 128€ 68 809€ 64 339€ 52 845€
03
502
Spotreba energie
98 863€ 59 973€ 70 872€ 74 352€ 63 006€ 63 308€ 66 934€ 68 227€ 70 177€ 66 964€ 71 814€ 68 447€ 71 266€ 19 020€ 86 968€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
28 563€ 65 823€ 73 921€ 42 433€ 39 425€ 55 428€ 44 894€ 31 027€ 31 103€ 37 345€ 33 764€ 22 141€ 46 124€ 89 889€ 32 962€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 667€ 54 298€ 59 033€ 20 621€ 19 272€ 31 117€ 18 185€ 17 335€ 16 578€ 24 157€ 12 588€ 7 837€ 15 490€ 18 950€ 24 630€
08
512
Cestovné
255€ 116€ 82€ 1 576€ 294€ 247€ 253€ 198€ 125€ 174€ 283€ 367€ 154€ 105€ 199€
10
518
Ostatné služby
16 641€ 11 410€ 14 806€ 20 236€ 19 860€ 24 063€ 26 456€ 13 493€ 14 399€ 13 014€ 20 894€ 13 937€ 30 480€ 70 834€ 8 133€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 208 101€ 1 149 725€ 1 082 683€ 997 643€ 868 887€ 822 471€ 765 853€ 723 667€ 705 216€ 658 768€ 583 905€ 545 343€ 537 553€ 537 577€ 505 743€
12
521
Mzdové náklady
875 791€ 836 243€ 799 310€ 725 957€ 634 802€ 600 656€ 558 428€ 527 262€ 516 099€ 480 646€ 433 997€ 399 160€ 396 036€ 398 567€ 369 515€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
300 574€ 286 803€ 261 138€ 248 574€ 217 544€ 206 222€ 191 398€ 181 926€ 177 273€ 165 742€ 145 351€ 135 703€ 134 724€ 134 160€ 125 573€
15
527
Zákonné sociálne náklady
31 736€ 26 680€ 22 235€ 23 112€ 16 542€ 15 593€ 16 027€ 14 479€ 11 844€ 12 381€ 4 558€ 10 480€ 6 793€ 4 850€ 10 655€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 450€ 1 450€ 1 300€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 450€ 1 450€ 1 300€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 430€ 160€ 16 392€ 1 498€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 430€ 16 332€ 1 498€ 280€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
47 829€ 35 743€ 43 980€ 41 437€ 38 387€ 33 806€ 44 887€ 44 151€ 67 861€ 84 706€ 89 366€ 48 251€ 23 083€ 20 304€ 18 555€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 228€ 30 476€ 30 724€ 27 638€ 26 412€ 29 142€ 39 202€ 38 638€ 64 196€ 64 566€ 71 378€ 31 384€ 11 358€ 8 882€ 7 767€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 601€ 5 267€ 13 256€ 13 799€ 11 975€ 4 664€ 5 685€ 5 514€ 3 665€ 20 140€ 17 988€ 16 867€ 11 725€ 11 422€ 10 788€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
17 601€ 5 267€ 13 256€ 13 799€ 11 975€ 4 664€ 5 685€ 5 514€ 3 665€ 20 140€ 17 988€ 16 867€ 11 725€ 11 422€ 10 788€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 676€ 2 884€ 2 726€ 3 646€ 3 744€ 3 356€ 2 189€ 1 260€ 1 259€ 1 052€ 532€ 489€ 453€ 1 355€ 3 286€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 676€ 2 884€ 2 726€ 3 646€ 3 744€ 3 356€ 2 189€ 1 260€ 1 259€ 1 052€ 532€ 489€ 453€ 1 355€ 3 286€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
115 885€ 57 570€ 38 041€ 89 844€ 81 458€ 27 910€ 29 388€ 34 998€ 25 198€ 26 419€ 21 725€ 19 644€ 17 625€ 22 473€ 35 750€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
115 885€ 57 570€ 38 041€ 89 844€ 81 458€ 27 910€ 29 388€ 34 998€ 25 198€ 26 419€ 21 725€ 19 644€ 17 625€ 22 473€ 26 655€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 095€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 634 320€ 1 499 418€ 1 408 669€ 1 370 041€ 1 185 855€ 1 101 785€ 1 038 225€ 994 960€ 976 416€ 953 676€ 889 597€ 788 443€ 764 913€ 754 957€ 736 109€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
97 074€ 49 372€ 31 106€ 75 908€ 66 079€ 78 765€ 76 354€ 85 479€ 71 720€ 74 558€ 67 736€ 53 335€ 48 596€ 45 505€ 44 513€
67
602
Tržby z predaja služieb
97 074€ 49 372€ 31 106€ 75 908€ 66 079€ 78 765€ 76 354€ 85 479€ 71 720€ 74 558€ 67 736€ 53 335€ 48 596€ 45 505€ 44 513€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
9 652€ 15 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 652€ 15 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 700€ 13 851€ 1 813€ 4 500€ 9 764€ 6 631€ 321€ 1 000€ 4€ 165€ 9 749€ 9 856€ 15 357€ 22 904€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 700€ 13 851€ 1 813€ 4 500€ 9 764€ 6 631€ 321€ 1 000€ 4€ 165€ 9 749€ 9 856€ 15 357€ 22 904€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 267€ 13 256€ 13 799€ 11 975€ 4 664€ 5 685€ 5 514€ 3 665€ 20 140€ 17 988€ 16 867€ 11 725€ 11 422€ 10 787€ 16 896€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 267€ 13 256€ 13 799€ 11 975€ 4 664€ 5 685€ 5 514€ 3 665€ 20 140€ 17 988€ 16 867€ 11 725€ 11 422€ 10 787€ 16 896€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 267€ 13 256€ 13 799€ 11 975€ 4 664€ 5 685€ 5 514€ 3 665€ 20 140€ 17 988€ 16 867€ 11 725€ 11 422€ 10 787€ 16 896€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1€ 2€ 0€ 3€ 15€ 15€ 17€ 14€ 808€ 219€ 186€ 33€
102
662
Úroky
1€ 2€ 0€ 3€ 15€ 15€ 17€ 14€ 8€ 19€ 30€ 33€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 200€ 156€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 530 764€ 1 417 782€ 1 359 425€ 1 270 168€ 1 098 083€ 1 002 376€ 950 958€ 902 344€ 884 027€ 860 843€ 798 684€ 711 795€ 694 604€ 694 095€ 648 708€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
303 298€ 252 668€ 205 470€ 244 229€ 201 344€ 137 154€ 127 360€ 115 317€ 98 731€ 95 232€ 86 190€ 85 416€ 87 013€ 104 520€ 95 001€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
30 228€ 30 476€ 30 724€ 27 638€ 26 412€ 28 039€ 37 974€ 38 296€ 63 843€ 64 213€ 71 025€ 31 031€ 11 005€ 8 792€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 197 238€ 1 134 639€ 1 123 230€ 998 301€ 870 327€ 836 081€ 784 396€ 746 890€ 721 100€ 698 594€ 638 015€ 594 995€ 596 233€ 580 693€ 545 940€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 767€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 1 500€ 0€ 2 450€ 3 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 103€ 1 228€ 342€ 353€ 353€ 353€ 353€ 353€ 90€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 636 805€ 1 494 262€ 1 404 331€ 1 369 517€ 1 188 689€ 1 096 590€ 1 039 459€ 991 824€ 976 902€ 953 409€ 883 465€ 787 412€ 764 697€ 765 930€ 733 054€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 485€ -5 156€ -4 338€ -524€ 2 834€ -5 195€ 1 234€ -3 136€ 486€ -267€ -6 131€ -1 031€ -216€ 10 973€ -3 055€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 1€ 3€ 3€ 3€ 3€ 1€ 3€ 6€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 485€ -5 156€ -4 338€ -524€ 2 834€ -5 195€ 1 233€ -3 139€ 483€ -270€ -6 134€ -1 032€ -219€ 10 967€ -3 055€