Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
20 324 € 18 197 € 16 625 € 15 088 € 12 735 € 19 984 € 20 255 € 21 539 € 20 350 € 19 349 € 26 269 €
02
501
Spotreba materiálu
10 430 € 8 073 € 5 954 € 4 426 € 2 356 € 7 633 € 9 077 € 7 473 € 8 465 € 9 522 € 17 639 €
03
502
Spotreba energie
9 894 € 10 124 € 10 671 € 10 661 € 10 378 € 12 351 € 11 178 € 14 066 € 11 885 € 9 827 € 8 630 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
10 891 € 9 527 € 2 593 € 2 407 € 4 724 € 4 671 € 4 579 € 6 093 € 6 307 € 6 194 € 8 079 €
07
511
Opravy a udržiavanie
151 € 3 319 € 156 € 131 € 456 € 140 € 469 € 438 € 113 € 16 € 3 273 €
08
512
Cestovné
96 € 47 € 59 € 93 € 90 € 94 € 127 € 159 € 288 € 204 € 343 €
10
518
Ostatné služby
10 645 € 6 161 € 2 378 € 2 184 € 4 178 € 4 437 € 3 983 € 5 496 € 5 906 € 5 974 € 4 463 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
195 825 € 189 673 € 187 463 € 182 378 € 170 060 € 165 876 € 155 786 € 149 732 € 143 019 € 135 707 € 125 782 €
12
521
Mzdové náklady
142 347 € 138 049 € 136 176 € 131 879 € 123 429 € 120 253 € 113 704 € 110 540 € 105 714 € 99 467 € 91 701 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
47 976 € 46 535 € 46 107 € 44 808 € 41 991 € 41 074 € 36 854 € 34 692 € 33 106 € 32 035 € 29 846 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 502 € 5 090 € 5 180 € 5 691 € 4 641 € 4 549 € 5 228 € 4 500 € 4 199 € 4 205 € 4 235 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
98 € 281 € 70 € 75 € 10 € 0 € 53 € 11 € 495 € 516 € 657 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
98 € 281 € 70 € 75 € 10 € 0 € 53 € 11 € 495 € 516 € 657 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0 € 109 € 851 € 1 910 € 5 493 € 3 707 € 2 821 € 3 965 € 3 310 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 109 € 851 € 1 176 € 1 416 € 1 879 € 2 017 € 1 918 € 1 245 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 734 € 4 077 € 1 828 € 804 € 2 047 € 2 065 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 734 € 4 077 € 1 828 € 804 € 2 047 € 2 065 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
662 € 641 € 719 € 739 € 790 € 563 € 687 € 602 € 579 € 502 € 270 €
47
568
Ostatné finančné náklady
662 € 641 € 719 € 739 € 790 € 563 € 687 € 602 € 579 € 502 € 270 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
19 368 € 18 596 € 18 580 € 16 197 € 13 355 € 15 073 € 14 374 € 14 566 € 11 769 € 13 754 € 10 224 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
19 368 € 18 596 € 18 580 € 16 197 € 13 355 € 15 073 € 14 374 € 14 566 € 11 769 € 13 754 € 10 224 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
247 169 € 236 915 € 226 051 € 216 993 € 202 524 € 208 078 € 201 227 € 196 250 € 185 340 € 179 987 € 174 591 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
19 368 € 18 596 € 18 580 € 16 197 € 13 355 € 15 073 € 14 374 € 14 566 € 11 769 € 13 754 € 10 224 €
67
602
Tržby z predaja služieb
19 368 € 18 596 € 18 580 € 16 197 € 13 355 € 15 073 € 14 374 € 14 566 € 11 769 € 13 754 € 10 224 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 734 € 4 077 € 1 828 € 804 € 2 047 € 2 065 € 2 215 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 734 € 4 077 € 1 828 € 804 € 2 047 € 2 065 € 2 215 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 734 € 4 077 € 1 828 € 804 € 2 047 € 2 065 € 2 215 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
228 436 € 219 317 € 207 409 € 200 807 € 189 395 € 192 477 € 182 688 € 179 861 € 172 892 € 164 074 € 162 348 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
227 836 € 219 317 € 207 409 € 200 698 € 188 544 € 184 896 € 181 272 € 177 982 € 170 875 € 162 156 € 161 103 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 109 € 851 € 1 176 € 1 416 € 1 879 € 2 017 € 1 918 € 1 245 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0 € 0 € 0 € 6 405 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
247 804 € 237 913 € 225 989 € 217 004 € 203 484 € 211 626 € 198 890 € 195 231 € 186 708 € 179 893 € 174 787 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
635 € 998 € -61 € 11 € 960 € 3 549 € -2 337 € -1 019 € 1 368 € -94 € 196 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
635 € 998 € -61 € 11 € 960 € 3 549 € -2 337 € -1 019 € 1 368 € -94 € 196 €