Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Hurbanova 142/46, Stará Turá [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
578 928 € 570 269 € 571 121 € 617 728 € 638 076 € 493 960 € 96 561 € 100 876 € 111 962 € 133 675 € 148 208 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
506 514 € 517 133 € 524 949 € 573 286 € 589 183 € 452 375 € 59 737 € 80 369 € 92 950 € 115 389 € 130 764 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
506 514 € 517 133 € 524 949 € 573 286 € 589 183 € 452 375 € 59 737 € 80 369 € 92 950 € 115 389 € 130 764 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
35 082 € 35 082 € 35 082 € 35 082 € 35 082 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
432 305 € 438 462 € 443 016 € 479 134 € 527 447 € 420 736 € 59 712 € 80 161 € 92 199 € 113 985 € 122 735 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
30 009 € 32 897 € 31 436 € 38 931 € 1 791 € 2 052 € 25 € 15 € 344 € 785 € 1 172 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
9 118 € 10 691 € 15 415 € 20 139 € 24 863 € 29 587 € 0 € 193 € 407 € 619 € 833 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 024 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
72 414 € 51 074 € 44 882 € 42 923 € 47 244 € 40 473 € 35 844 € 19 977 € 18 424 € 17 823 € 16 948 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 633 € 2 423 € 2 008 € 2 078 € 2 149 € 1 931 € 1 756 € 1 838 € 1 383 € 1 225 € 1 107 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 633 € 2 423 € 2 008 € 2 078 € 2 149 € 1 931 € 1 756 € 1 838 € 1 383 € 1 225 € 1 107 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
30 € 940 € 693 € 82 € 111 € 4 347 € 2 249 € 17 303 € 15 800 € 15 456 € 15 660 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
940 € 467 € 57 € 111 € 4 119 € 2 040 € 778 € 0 € 0 € 363 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
30 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 378 € 15 725 € 14 858 € 14 699 €
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
227 € 25 € 0 € 228 € 209 € 147 € 0 € 598 € 598 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
69 751 € 47 710 € 42 181 € 40 763 € 44 983 € 34 195 € 31 838 € 836 € 1 241 € 1 142 € 181 €
087
2.
Ceniny
(213))
762 € 1 370 € 7 € 88 € 27 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
1 801 € 46 332 € 42 167 € 40 675 € 44 919 € 34 129 € 31 802 € 814 € 1 206 € 1 123 € 181 €
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
67 124 € 8 € 7 € 0 € 38 € 66 € 36 € 22 € 35 € 19 € 0 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
64 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
2 063 € 1 290 € 1 519 € 1 649 € 1 112 € 981 € 530 € 588 € 463 € 496 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
2 063 € 1 290 € 1 303 € 1 431 € 1 112 € 981 € 530 € 588 € 463 € 496 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 215 € 218 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
578 928 € 570 269 € 571 121 € 617 728 € 638 076 € 493 960 € 96 561 € 100 876 € 111 962 € 133 675 € 148 208 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-37 468 € 69 € -2 423 € -5 262 € -5 043 € -29 452 € -32 742 € -18 095 € -28 002 € -24 497 € -22 587 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-37 468 € 69 € -2 423 € -5 262 € -5 043 € -29 452 € -32 742 € -18 095 € -28 002 € -24 497 € -22 587 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
69 € -2 423 € -5 262 € -5 043 € -29 452 € -32 742 € -18 095 € -28 002 € -24 497 € -22 588 € -12 163 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-37 537 € 2 492 € 2 839 € -219 € 24 409 € 3 291 € -14 647 € 9 907 € -3 505 € -1 909 € -10 424 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
611 737 € 563 649 € 563 520 € 608 689 € 624 720 € 501 313 € 129 304 € 118 971 € 139 679 € 157 490 € 160 531 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 333 € 1 333 € 3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 13 688 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 333 € 1 333 € 3 298 € 0 € 0 € 24 046 € 27 038 € 17 778 € 17 649 € 16 943 € 13 688 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
554 229 € 512 080 € 515 397 € 559 507 € 571 475 € 434 459 € 61 811 € 81 167 € 92 698 € 114 724 € 129 737 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
940 € 467 € 272 € 329 € 4 119 € 2 040 € 778 € 0 € 0 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
552 651 € 511 140 € 514 930 € 559 235 € 571 145 € 430 340 € 59 771 € 80 389 € 92 698 € 114 724 € 129 737 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 578 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 123 € 1 889 € 848 € 727 € 123 € 426 € 245 € 294 € 321 € 428 € 50 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 123 € 1 889 € 848 € 727 € 123 € 426 € 245 € 294 € 321 € 428 € 50 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
54 051 € 48 346 € 43 977 € 48 431 € 53 123 € 42 382 € 40 210 € 19 732 € 29 011 € 25 395 € 17 056 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
1 980 € 2 494 € 424 € 7 533 € 7 465 € 8 205 € 8 102 € 1 320 € 11 403 € 8 690 € 1 276 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 467 € 2 781 € 1 192 € 651 € 550 € 796 € 1 859 € 1 691 € 1 315 € 351 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
7 864 € 1 200 € 1 174 € 1 842 € 1 823 € 1 283 € 1 085 € 175 € 192 € 532 € 730 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
25 397 € 24 680 € 23 043 € 22 470 € 25 218 € 19 283 € 18 221 € 16 378 € 15 725 € 14 858 € 14 699 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
15 961 € 15 506 € 14 421 € 13 526 € 15 595 € 11 785 € 10 947 € 0 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 849 € 3 000 € 2 134 € 1 869 € 2 371 € 1 276 € 1 059 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 23 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0 € 23 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
4 659 € 6 552 € 10 024 € 14 301 € 18 399 € 22 099 € 0 € 0 € 285 € 682 € 10 264 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 239 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
4 659 € 6 552 € 10 024 € 14 301 € 18 399 € 22 099 € 0 € 0 € 285 € 682 € 1 025 €