Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
84 275 € 81 448 € 82 845 € 79 636 € 81 186 € 89 281 € 92 655 € 71 589 € 71 910 € 63 786 € 71 548 €
02
501
Spotreba materiálu
54 237 € 48 784 € 49 992 € 49 306 € 76 297 € 41 273 € 34 459 € 35 780 € 43 178 € 33 506 € 42 074 €
03
502
Spotreba energie
30 037 € 32 664 € 32 854 € 30 330 € 4 889 € 48 008 € 58 196 € 35 809 € 28 732 € 30 280 € 29 474 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
13 319 € 12 180 € 13 541 € 23 905 € 30 122 € 10 007 € 2 097 € 17 109 € 21 857 € 20 890 € 22 095 €
07
511
Opravy a udržiavanie
6 481 € 4 212 € 8 854 € 18 441 € 25 121 € 7 471 € 1 126 € 4 091 € 10 305 € 10 287 € 8 050 €
08
512
Cestovné
116 € 80 € 104 € 0 € 89 € 83 € 50 € 0 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
6 722 € 7 889 € 4 583 € 5 464 € 4 912 € 2 453 € 920 € 13 018 € 11 552 € 10 603 € 14 045 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
297 237 € 279 336 € 269 009 € 237 831 € 214 712 € 218 006 € 189 844 € 188 958 € 180 349 € 174 559 € 147 030 €
12
521
Mzdové náklady
215 581 € 201 336 € 195 352 € 173 809 € 156 694 € 156 588 € 148 259 € 139 041 € 133 597 € 133 272 € 109 125 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
74 519 € 70 036 € 68 170 € 60 228 € 54 910 € 55 297 € 39 847 € 49 917 € 46 717 € 41 071 € 37 809 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
7 138 € 7 963 € 5 486 € 3 795 € 3 108 € 6 121 € 1 738 € 0 € 35 € 216 € 96 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
511 € 511 € 512 € 511 € 511 € 511 € 256 € 0 € 849 € 0 € 0 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 256 € 0 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
511 € 511 € 512 € 511 € 511 € 511 € 0 € 0 € 849 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 21 € 9 € 0 € 39 € 930 € 0 € 877 € 772 € 548 € 795 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 930 € 0 € 877 € 0 € 0 € 133 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 21 € 9 € 0 € 39 € 0 € 0 € 0 € 772 € 548 € 662 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
7 764 € 5 549 € 2 566 € 2 409 € 10 402 € 0 € 3 126 € 30 682 € 21 411 € 2 884 € 23 588 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 764 € 3 256 € 1 524 € 2 409 € 10 402 € 0 € 3 126 € 9 870 € 21 411 € 2 884 € 13 484 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 2 293 € 1 042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 812 € 0 € 0 € 10 104 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 104 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 2 293 € 1 042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20 812 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 367 € 1 221 € 1 250 € 1 293 € 586 € 256 € 506 € 0 € 0 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
1 367 € 1 221 € 1 250 € 1 293 € 586 € 256 € 506 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
30 299 € 33 126 € 29 873 € 24 585 € 25 435 € 21 162 € 13 808 € 0 € 18 089 € 16 249 € 16 895 €
62
588
Náklady z odvodu príjmov
30 299 € 33 126 € 29 873 € 24 585 € 25 435 € 21 162 € 13 808 € 0 € 18 089 € 16 249 € 16 895 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
434 772 € 413 392 € 399 606 € 370 170 € 362 992 € 340 152 € 302 293 € 309 215 € 315 237 € 278 916 € 281 951 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
64 789 € 68 128 € 40 201 € 0 € 0 € 34 136 € 32 067 € 50 376 € 47 673 € 43 290 € 37 620 €
67
602
Tržby z predaja služieb
64 789 € 68 128 € 40 201 € 0 € 0 € 34 136 € 32 067 € 50 376 € 47 673 € 43 290 € 37 620 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
4 055 € 4 120 € 29 655 € 24 798 € 23 431 € 19 984 € 15 725 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 055 € 4 120 € 29 655 € 24 798 € 23 431 € 19 984 € 15 725 € 0 € 0 € 0 € 0 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 293 € 1 042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 145 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 293 € 1 042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 145 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 293 € 1 042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 145 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 € 1 € 7 € 11 €
102
662
Úroky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 € 1 € 7 € 11 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
368 416 € 336 364 € 330 548 € 308 509 € 306 509 € 285 308 € 281 580 € 269 080 € 257 922 € 235 584 € 232 258 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
351 780 € 323 118 € 320 361 € 299 210 € 289 163 € 271 467 € 265 791 € 251 690 € 231 812 € 230 068 € 220 379 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 764 € 3 256 € 1 524 € 2 409 € 10 402 € 0 € 8 610 € 9 870 € 19 008 € 0 € 9 145 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 872 € 9 990 € 8 663 € 6 890 € 6 944 € 13 841 € 7 179 € 7 520 € 7 102 € 5 516 € 2 734 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
439 553 € 409 654 € 400 403 € 333 307 € 329 940 € 339 428 € 329 372 € 319 462 € 311 741 € 278 881 € 269 889 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
4 780 € -3 737 € 797 € -36 863 € -33 051 € -725 € 27 080 € 10 247 € -3 496 € -35 € -12 062 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
4 780 € -3 737 € 797 € -36 863 € -33 051 € -725 € 27 080 € 10 247 € -3 496 € -35 € -12 062 €