Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Sverepec 240

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
37 578€ 37 019€ 33 192€ 27 009€ 26 847€ 24 499€ 24 571€ 21 771€ 22 781€ 25 211€ 26 854€
02
501
Spotreba materiálu
27 559€ 22 088€ 23 580€ 16 099€ 17 602€ 12 105€ 13 722€ 11 080€ 12 953€ 13 638€ 15 900€
03
502
Spotreba energie
10 019€ 14 931€ 9 613€ 10 910€ 9 244€ 12 394€ 10 849€ 10 691€ 9 828€ 11 573€ 10 954€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
32 729€ 10 222€ 20 215€ 8 904€ 18 147€ 16 989€ 20 706€ 4 031€ 3 819€ 3 669€ 4 448€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 797€ 3 673€ 13 889€ 6 151€ 15 295€ 13 985€ 18 363€ 887€ 0€ 364€ 0€
08
512
Cestovné
303€ 158€ 120€ 151€ 229€ 196€ 93€ 88€ 58€ 59€ 100€
10
518
Ostatné služby
5 628€ 6 391€ 6 207€ 2 602€ 2 623€ 2 808€ 2 251€ 3 056€ 3 761€ 3 246€ 4 348€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
223 036€ 210 015€ 180 800€ 164 042€ 149 842€ 121 230€ 107 915€ 124 807€ 133 979€ 128 298€ 118 568€
12
521
Mzdové náklady
164 608€ 154 836€ 134 026€ 119 997€ 109 724€ 88 982€ 79 844€ 92 256€ 98 912€ 94 503€ 87 300€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
55 424€ 42 915€ 45 198€ 42 187€ 38 621€ 30 988€ 27 219€ 31 335€ 33 750€ 32 660€ 30 306€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 004€ 12 265€ 1 576€ 1 859€ 1 497€ 1 260€ 852€ 1 216€ 1 317€ 1 135€ 962€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
745€ 745€ 843€ 741€ 484€ 383€ 394€ 380€ 369€ 420€ 730€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 11€ 11€ 0€ 0€ 199€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
745€ 745€ 843€ 741€ 484€ 383€ 383€ 369€ 369€ 420€ 531€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
1 909€ 1 326€ 1 744€ 1 744€ 9 069€ 10 373€ 8 913€ 6 524€ 5 516€ 5 121€ 4 415€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 909€ 1 326€ 1 744€ 1 744€ 1 744€ 1 605€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 2 041€ 1 195€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 7 325€ 8 769€ 7 726€ 5 338€ 4 330€ 3 080€ 3 220€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 220€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 7 325€ 8 769€ 7 726€ 5 338€ 4 330€ 3 080€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
299€ 353€ 324€ 292€ 266€ 191€ 167€ 180€ 161€ 149€ 133€
47
568
Ostatné finančné náklady
299€ 353€ 324€ 292€ 266€ 191€ 167€ 180€ 161€ 149€ 133€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
22 519€ 6 360€ 4 571€ 3 522€ 3 677€ 2 748€ 1 632€ 1 400€ 1 681€ 1 399€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
91€ 2€ 1€ 2€ 7€ 3€ 6€ 2€ 2€ 4€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
22 427€ 6 359€ 4 571€ 3 520€ 3 670€ 2 744€ 1 625€ 1 398€ 1 679€ 1 395€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
318 815€ 266 041€ 241 689€ 206 254€ 208 331€ 176 412€ 164 296€ 159 093€ 168 306€ 164 267€ 155 148€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
17 563€ 16 599€ 14 907€ 13 492€ 12 237€ 9 163€ 8 966€ 9 528€ 10 317€ 11 008€ 12 215€
67
602
Tržby z predaja služieb
17 563€ 16 599€ 14 907€ 13 492€ 12 237€ 9 163€ 8 966€ 9 528€ 10 317€ 11 008€ 12 215€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
91€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
7 309€ 6 359€ 4 571€ 3 520€ 3 670€ 2 744€ 1 625€ 1 398€ 1 879€ 2 250€ 3 120€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 309€ 6 359€ 4 571€ 3 520€ 3 670€ 2 744€ 1 625€ 1 398€ 1 879€ 2 250€ 3 120€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
22 712€ 4 613€ 3 279€ 1 664€ 2 230€ 2 501€ 2 790€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
22 712€ 4 613€ 3 279€ 1 664€ 2 230€ 2 501€ 2 790€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 591€ 4 613€ 3 279€ 1 664€ 2 230€ 2 501€ 2 790€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2€ 1€ 2€ 7€ 3€ 7€ 2€ 2€ 4€ 0€
102
662
Úroky
2€ 1€ 2€ 7€ 3€ 7€ 2€ 2€ 4€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
281 719€ 239 231€ 206 271€ 179 729€ 181 050€ 156 717€ 145 699€ 147 734€ 153 874€ 143 107€ 139 813€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
128 427€ 113 361€ 96 666€ 88 541€ 92 391€ 72 551€ 59 105€ 82 709€ 77 511€ 77 561€ 76 877€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 909€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 186€ 1 195€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
151 383€ 124 684€ 108 418€ 90 002€ 87 473€ 82 980€ 85 408€ 63 839€ 75 177€ 64 360€ 61 741€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
306 682€ 262 190€ 225 749€ 219 455€ 201 576€ 171 907€ 157 962€ 160 892€ 168 573€ 159 159€ 155 148€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-12 133€ -3 851€ -15 939€ 13 201€ -6 755€ -4 506€ -6 334€ 1 799€ 267€ -5 108€ 0€
136
591
Splatná daň z príjmov
6€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 2€ 0€ 0€ 1€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-12 139€ -3 852€ -15 940€ 13 200€ -6 756€ -4 506€ -6 336€ 1 799€ 267€ -5 109€ 0€