Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
975 254€ 1 043 760€ 897 741€ 951 432€ 986 306€ 1 030 379€ 1 059 239€ 1 135 263€ 1 330 430€ 1 081 879€ 747 486€ 764 423€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
945 427€ 940 478€ 855 178€ 889 881€ 931 212€ 987 479€ 1 043 784€ 1 126 677€ 1 318 258€ 1 072 419€ 722 166€ 750 178€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
777 864€ 772 915€ 687 616€ 722 318€ 763 649€ 819 916€ 876 221€ 959 115€ 1 150 695€ 904 856€ 554 603€ 582 615€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
35 693€ 35 693€ 35 693€ 35 693€ 35 693€ 35 693€ 35 693€ 35 693€ 37 485€ 37 485€ 37 485€ 35 693€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
739 650€ 732 920€ 645 516€ 686 300€ 727 624€ 780 245€ 836 400€ 919 048€ 930 978€ 474 191€ 504 237€ 528 162€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 522€ 4 302€ 6 082€ 0€ 0€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 2 400€ 2 902€ 4 867€ 6 983€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 337€ 2 337€ 2 337€ 3 464€ 4 340€ 7 853€ 11 369€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0€ 0€ 325€ 325€ 332€ 482€ 631€ 877€ 843€ 960€ 161€ 408€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 175 525€ 384 978€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€ 167 563€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
29 827€ 102 764€ 42 562€ 61 551€ 55 094€ 42 627€ 15 455€ 8 586€ 11 971€ 9 460€ 25 320€ 14 245€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0€ 0€ 0€ 0€ 6 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 6 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
29 827€ 102 764€ 42 562€ 61 551€ 48 771€ 42 627€ 15 455€ 8 586€ 11 971€ 9 460€ 25 320€ 14 245€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
5 739€ 3 743€ 2 754€ 6 407€ 5 202€ 3 334€ 2 735€ 1 490€ 906€ 339€ 1 402€ 15€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 128€ 76€ 252€ 632€ 0€ 0€ 0€ 706€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
24 088€ 98 893€ 39 733€ 54 892€ 42 938€ 39 293€ 12 720€ 7 096€ 10 359€ 9 121€ 23 918€ 14 230€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0€ 519€ 0€ 0€ 0€ 273€ 0€ 0€ 201€ 0€ 0€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0€ 519€ 0€ 0€ 0€ 273€ 0€ 0€ 201€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
975 254€ 1 043 760€ 897 741€ 951 432€ 986 306€ 1 030 379€ 1 059 239€ 1 135 263€ 1 330 430€ 1 081 879€ 747 486€ 764 423€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-60 340€ -39 306€ -61 084€ -44 426€ -56 575€ -88 350€ -125 678€ -134 523€ 242 132€ 268 800€ 244 370€ 404 372€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-60 340€ -39 306€ -61 084€ -44 426€ -56 575€ -88 350€ -125 678€ -134 523€ 242 132€ 268 800€ 244 370€ 404 372€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-39 306€ -61 084€ -44 426€ -56 575€ -107 325€ -108 030€ -134 523€ -132 697€ 244 909€ 244 330€ 229 810€ 260 030€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-21 033€ 21 777€ -16 657€ 12 149€ 50 750€ 19 680€ 8 845€ -1 826€ -2 777€ 24 470€ 14 560€ 144 342€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
174 886€ 217 564€ 150 949€ 153 641€ 167 153€ 175 979€ 175 145€ 192 992€ 191 912€ 366 744€ 170 638€ 6 417€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 650€ 4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 20 924€ 7 400€ 8 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 650€ 4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 20 924€ 7 400€ 8 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
746€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
746€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
118 016€ 123 328€ 127 994€ 128 943€ 139 821€ 131 746€ 144 260€ 156 077€ 143 054€ 153 745€ 164 968€ 235€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
110 281€ 121 455€ 127 667€ 128 238€ 139 412€ 131 656€ 143 761€ 155 786€ 141 971€ 153 145€ 164 319€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky
(475AÚ))
5 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 667€ 1 873€ 327€ 705€ 409€ 91€ 499€ 291€ 1 083€ 600€ 649€ 235€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
14 842€ 13 514€ 10 891€ 7 724€ 5 669€ 4 514€ 0€ 0€ 16 602€ 3 579€ 5 668€ 6 182€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
2 835€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 778€ 0€ 1€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 5 068€ 5 150€ 4 933€ 4 514€ 4 514€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 824€ 3 579€ 5 335€ 5 850€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
12 007€ 8 447€ 5 741€ 2 791€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 332€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
39 632€ 46 058€ 4 064€ 9 024€ 13 985€ 18 794€ 23 485€ 28 030€ 32 256€ 209 420€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
39 632€ 46 058€ 4 064€ 9 024€ 13 985€ 18 794€ 23 485€ 28 030€ 32 256€ 8 767€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200 653€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
860 708€ 865 503€ 807 875€ 842 217€ 875 728€ 942 750€ 1 009 772€ 1 076 794€ 896 386€ 446 335€ 332 478€ 353 634€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
860 708€ 865 503€ 807 875€ 842 217€ 875 728€ 942 750€ 1 009 772€ 1 076 794€ 896 386€ 446 335€ 332 478€ 353 634€