Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Hlboké nad Váhom

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
58 011€ 44 957€ 48 561€ 55 158€ 35 494€ 45 542€ 30 625€ 30 803€ 26 381€ 34 427€ 69 429€ 48 257€
02
501
Spotreba materiálu
43 575€ 29 235€ 31 708€ 39 217€ 22 705€ 34 466€ 16 491€ 17 341€ 13 147€ 20 401€ 57 859€ 42 519€
03
502
Spotreba energie
14 436€ 15 722€ 16 853€ 15 941€ 12 789€ 11 075€ 14 134€ 13 462€ 13 234€ 14 026€ 11 570€ 5 738€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
134 850€ 68 862€ 171 499€ 63 890€ 52 017€ 53 113€ 59 368€ 43 656€ 82 891€ 53 843€ 53 889€ 49 410€
07
511
Opravy a udržiavanie
50 315€ 10 731€ 56 527€ 3 556€ 2 098€ 3 831€ 3 414€ 6 103€ 3 991€ 0€ 985€ 517€
08
512
Cestovné
709€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€
09
513
Náklady na reprezentáciu
223€ 244€ 301€ 303€ 423€ 50€ 73€ 91€ 249€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
83 603€ 57 887€ 114 666€ 60 031€ 49 496€ 49 233€ 55 881€ 37 463€ 78 651€ 53 843€ 52 904€ 48 862€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
109 590€ 101 309€ 96 624€ 98 977€ 87 236€ 78 857€ 54 501€ 69 593€ 68 239€ 61 174€ 67 709€ 65 747€
12
521
Mzdové náklady
82 330€ 73 808€ 71 349€ 72 380€ 64 690€ 59 677€ 46 179€ 53 214€ 51 120€ 46 729€ 53 048€ 48 988€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
23 667€ 23 035€ 21 546€ 22 300€ 19 661€ 16 833€ 6 508€ 15 933€ 16 277€ 13 216€ 13 888€ 15 869€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
480€ 440€ 400€ 306€ 239€ 159€ 119€ 189€ 359€ 359€ 359€ 358€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 113€ 4 026€ 3 328€ 3 992€ 2 645€ 2 188€ 1 694€ 257€ 483€ 870€ 414€ 532€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 222€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 222€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 0€ 0€ 0€ 1 375€ 0€ 0€ 331€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 331€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 375€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
48 207€ 49 845€ 49 822€ 49 281€ 89 944€ 89 504€ 90 294€ 192 330€ 42 338€ 35 896€ 29 805€ 28 516€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 557€ 45 183€ 41 822€ 41 331€ 82 267€ 82 504€ 82 894€ 183 445€ 42 338€ 35 896€ 29 805€ 28 516€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 650€ 4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 7 000€ 7 400€ 8 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 3 463€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 650€ 1 200€ 0€ 7 950€ 7 678€ 7 000€ 7 400€ 8 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 350€ 6 778€ 11 501€ 1 093€ 1 392€ 1 612€ 1 540€ 3 538€ 6 534€ 2 100€ 1 556€ 569€
42
562
Úroky
527€ 635€ 182€ 334€ 504€ 708€ 849€ 1 357€ 4 306€ 317€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
823€ 6 143€ 11 320€ 759€ 889€ 904€ 691€ 2 182€ 2 228€ 1 783€ 1 556€ 569€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
78 828€ 78 080€ 56 477€ 57 692€ 55 134€ 50 995€ 46 815€ 45 595€ 43 940€ 40 915€ 38 404€ 35 064€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
78 225€ 75 176€ 55 315€ 54 659€ 52 110€ 50 995€ 46 815€ 45 595€ 43 940€ 40 915€ 38 404€ 35 064€
61
587
Náklady na ostatné transfery
603€ 2 904€ 1 162€ 3 033€ 3 024€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
430 836€ 349 832€ 434 484€ 326 091€ 321 458€ 319 622€ 283 142€ 385 516€ 271 698€ 228 355€ 260 794€ 228 116€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 532€ 138€ 0€ 4€ 67€ 182€ 442€ 0€ 587€ 3 490€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 532€ 138€ 0€ 4€ 67€ 182€ 442€ 0€ 587€ 3 490€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 26 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 26 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
313 611€ 285 958€ 276 167€ 260 492€ 237 563€ 234 829€ 200 614€ 198 728€ 224 554€ 179 605€ 201 140€ 193 003€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
298 042€ 268 701€ 268 885€ 256 082€ 233 307€ 215 353€ 197 332€ 195 379€ 204 800€ 158 320€ 184 639€ 184 558€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 570€ 17 258€ 7 282€ 4 410€ 4 256€ 19 477€ 3 282€ 3 348€ 19 754€ 21 285€ 16 501€ 8 445€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
24 838€ 28 938€ 27 766€ 26 671€ 18 197€ 22 031€ 19 270€ 19 671€ 16 722€ 14 470€ 12 553€ 18 763€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 608€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24 838€ 28 938€ 27 766€ 26 671€ 18 065€ 22 031€ 19 270€ 19 671€ 16 722€ 14 470€ 12 553€ 12 155€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 11 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 11 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 663€ 8 000€ 7 950€ 7 678€ 11 821€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
63€ 62€ 91€ 109€ 66€ 234€ 38€ 168€ 978€ 1 627€ 165€ 138€
102
662
Úroky
63€ 62€ 91€ 109€ 66€ 234€ 38€ 168€ 978€ 1 627€ 165€ 138€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 2 173€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 2 173€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
66 628€ 48 650€ 103 149€ 41 784€ 78 561€ 82 203€ 71 998€ 164 941€ 26 225€ 57 123€ 60 909€ 157 064€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 598€ 4 373€ 66 832€ 5 540€ 10 243€ 13 971€ 3 686€ 1 943€ 3 648€ 580€ 39 028€ 134 910€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
31 721€ 22 873€ 21 967€ 21 137€ 42 273€ 39 723€ 38 351€ 68 499€ 12 269€ 4 932€ 4 932€ 4 922€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
14 074€ 19 499€ 12 374€ 12 374€ 24 749€ 27 299€ 28 671€ 93 180€ 9 398€ 16 211€ 16 224€ 16 202€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 000€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 235€ 1 905€ 1 975€ 2 733€ 1 296€ 1 210€ 1 290€ 1 320€ 910€ 1 400€ 725€ 1 030€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
409 802€ 371 609€ 417 827€ 338 241€ 372 208€ 339 301€ 291 987€ 383 690€ 268 921€ 252 825€ 275 354€ 372 458€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-21 033€ 21 777€ -16 657€ 12 149€ 50 750€ 19 680€ 8 845€ -1 826€ -2 777€ 24 470€ 14 560€ 144 342€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-21 033€ 21 777€ -16 657€ 12 149€ 50 750€ 19 680€ 8 845€ -1 826€ -2 777€ 24 470€ 14 560€ 144 342€