Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Hlboké nad Váhom

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
44 957 € 48 561 € 55 158 € 35 494 € 45 542 € 30 625 € 30 803 € 26 381 € 34 427 € 69 429 € 48 257 €
02
501
Spotreba materiálu
29 235 € 31 708 € 39 217 € 22 705 € 34 466 € 16 491 € 17 341 € 13 147 € 20 401 € 57 859 € 42 519 €
03
502
Spotreba energie
15 722 € 16 853 € 15 941 € 12 789 € 11 075 € 14 134 € 13 462 € 13 234 € 14 026 € 11 570 € 5 738 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
68 862 € 171 499 € 63 890 € 52 017 € 53 113 € 59 368 € 43 656 € 82 891 € 53 843 € 53 889 € 49 410 €
07
511
Opravy a udržiavanie
10 731 € 56 527 € 3 556 € 2 098 € 3 831 € 3 414 € 6 103 € 3 991 € 0 € 985 € 517 €
08
512
Cestovné
0 € 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
244 € 301 € 303 € 423 € 50 € 73 € 91 € 249 € 0 € 0 € 0 €
10
518
Ostatné služby
57 887 € 114 666 € 60 031 € 49 496 € 49 233 € 55 881 € 37 463 € 78 651 € 53 843 € 52 904 € 48 862 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
101 309 € 96 624 € 98 977 € 87 236 € 78 857 € 54 501 € 69 593 € 68 239 € 61 174 € 67 709 € 65 747 €
12
521
Mzdové náklady
73 808 € 71 349 € 72 380 € 64 690 € 59 677 € 46 179 € 53 214 € 51 120 € 46 729 € 53 048 € 48 988 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
23 035 € 21 546 € 22 300 € 19 661 € 16 833 € 6 508 € 15 933 € 16 277 € 13 216 € 13 888 € 15 869 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
440 € 400 € 306 € 239 € 159 € 119 € 189 € 359 € 359 € 359 € 358 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 026 € 3 328 € 3 992 € 2 645 € 2 188 € 1 694 € 257 € 483 € 870 € 414 € 532 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 222 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 € 222 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
0 € 0 € 0 € 240 € 0 € 0 € 0 € 1 375 € 0 € 0 € 331 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 331 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0 € 0 € 0 € 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 375 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
49 845 € 49 822 € 49 281 € 89 944 € 89 504 € 90 294 € 192 330 € 42 338 € 35 896 € 29 805 € 28 516 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 183 € 41 822 € 41 331 € 82 267 € 82 504 € 82 894 € 183 445 € 42 338 € 35 896 € 29 805 € 28 516 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 663 € 8 000 € 7 950 € 7 678 € 7 000 € 7 400 € 8 885 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 463 € 8 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200 € 0 € 7 950 € 7 678 € 7 000 € 7 400 € 8 885 € 0 € 0 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
6 778 € 11 501 € 1 093 € 1 392 € 1 612 € 1 540 € 3 538 € 6 534 € 2 100 € 1 556 € 569 €
42
562
Úroky
635 € 182 € 334 € 504 € 708 € 849 € 1 357 € 4 306 € 317 € 0 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
6 143 € 11 320 € 759 € 889 € 904 € 691 € 2 182 € 2 228 € 1 783 € 1 556 € 569 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
78 080 € 56 477 € 57 692 € 55 134 € 50 995 € 46 815 € 45 595 € 43 940 € 40 915 € 38 404 € 35 064 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
75 176 € 55 315 € 54 659 € 52 110 € 50 995 € 46 815 € 45 595 € 43 940 € 40 915 € 38 404 € 35 064 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 904 € 1 162 € 3 033 € 3 024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
349 832 € 434 484 € 326 091 € 321 458 € 319 622 € 283 142 € 385 516 € 271 698 € 228 355 € 260 794 € 228 116 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0 € 532 € 138 € 0 € 4 € 67 € 182 € 442 € 0 € 587 € 3 490 €
67
602
Tržby z predaja služieb
0 € 532 € 138 € 0 € 4 € 67 € 182 € 442 € 0 € 587 € 3 490 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 26 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 26 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
285 958 € 276 167 € 260 492 € 237 563 € 234 829 € 200 614 € 198 728 € 224 554 € 179 605 € 201 140 € 193 003 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
268 701 € 268 885 € 256 082 € 233 307 € 215 353 € 197 332 € 195 379 € 204 800 € 158 320 € 184 639 € 184 558 €
82
633
Výnosy z poplatkov
17 258 € 7 282 € 4 410 € 4 256 € 19 477 € 3 282 € 3 348 € 19 754 € 21 285 € 16 501 € 8 445 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
28 938 € 27 766 € 26 671 € 18 197 € 22 031 € 19 270 € 19 671 € 16 722 € 14 470 € 12 553 € 18 763 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 132 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 608 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 938 € 27 766 € 26 671 € 18 065 € 22 031 € 19 270 € 19 671 € 16 722 € 14 470 € 12 553 € 12 155 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
8 000 € 7 950 € 7 678 € 11 821 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
8 000 € 7 950 € 7 678 € 11 821 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 000 € 7 950 € 7 678 € 11 821 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
62 € 91 € 109 € 66 € 234 € 38 € 168 € 978 € 1 627 € 165 € 138 €
102
662
Úroky
62 € 91 € 109 € 66 € 234 € 38 € 168 € 978 € 1 627 € 165 € 138 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 2 173 € 1 370 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 2 173 € 1 370 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
48 650 € 103 149 € 41 784 € 78 561 € 82 203 € 71 998 € 164 941 € 26 225 € 57 123 € 60 909 € 157 064 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 373 € 66 832 € 5 540 € 10 243 € 13 971 € 3 686 € 1 943 € 3 648 € 580 € 39 028 € 134 910 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
22 873 € 21 967 € 21 137 € 42 273 € 39 723 € 38 351 € 68 499 € 12 269 € 4 932 € 4 932 € 4 922 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
19 499 € 12 374 € 12 374 € 24 749 € 27 299 € 28 671 € 93 180 € 9 398 € 16 211 € 16 224 € 16 202 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 000 € 0 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 905 € 1 975 € 2 733 € 1 296 € 1 210 € 1 290 € 1 320 € 910 € 1 400 € 725 € 1 030 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
371 609 € 417 827 € 338 241 € 372 208 € 339 301 € 291 987 € 383 690 € 268 921 € 252 825 € 275 354 € 372 458 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
21 777 € -16 657 € 12 149 € 50 750 € 19 680 € 8 845 € -1 826 € -2 777 € 24 470 € 14 560 € 144 342 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
21 777 € -16 657 € 12 149 € 50 750 € 19 680 € 8 845 € -1 826 € -2 777 € 24 470 € 14 560 € 144 342 €