Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
74 477€ 69 663€ 66 707€ 62 487€ 60 237€ 62 963€ 61 373€ 68 104€ 69 448€ 67 431€ 61 041€ 60 088€ 60 467€ 66 324€ 65 489€
02
501
Spotreba materiálu
25 868€ 22 949€ 20 182€ 19 735€ 16 350€ 15 923€ 13 684€ 14 064€ 13 938€ 14 629€ 12 227€ 12 847€ 15 054€ 16 039€ 17 489€
03
502
Spotreba energie
44 169€ 43 109€ 44 565€ 38 446€ 39 724€ 43 267€ 44 301€ 49 592€ 45 592€ 47 559€ 43 493€ 43 089€ 42 482€ 47 533€ 44 389€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
4 439€ 3 604€ 1 961€ 4 306€ 4 163€ 3 773€ 3 388€ 4 447€ 9 918€ 5 243€ 5 321€ 4 153€ 2 931€ 2 752€ 3 611€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
42 681€ 54 931€ 34 715€ 44 824€ 33 430€ 32 799€ 44 705€ 43 713€ 43 899€ 19 812€ 46 830€ 17 236€ 20 191€ 29 777€ 26 732€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 706€ 9 534€ 13 877€ 14 166€ 11 608€ 10 986€ 25 705€ 6 119€ 7 201€ 3 628€ 30 451€ 3 805€ 15€ 7 893€ 5 337€
08
512
Cestovné
925€ 1 027€ 1 745€ 3 979€ 3 419€ 3 526€ 3 441€ 2 747€ 2 197€ 2 098€ 2 188€ 1 747€ 2 356€ 2 054€ 1 913€
09
513
Náklady na reprezentáciu
583€ 377€ 125€ 0€ 0€ 0€ 35€ 33€
10
518
Ostatné služby
29 467€ 43 993€ 19 094€ 26 679€ 18 403€ 18 287€ 15 560€ 34 721€ 34 502€ 14 086€ 14 191€ 11 684€ 17 820€ 19 794€ 19 450€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
364 791€ 310 986€ 273 603€ 292 750€ 248 724€ 223 236€ 213 023€ 186 945€ 184 124€ 165 700€ 169 969€ 163 854€ 168 223€ 173 135€ 160 856€
12
521
Mzdové náklady
258 069€ 219 166€ 197 899€ 208 096€ 178 497€ 160 568€ 153 389€ 135 874€ 132 634€ 119 631€ 122 117€ 119 173€ 122 685€ 127 093€ 117 447€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
87 882€ 75 299€ 63 757€ 70 814€ 59 796€ 53 680€ 51 038€ 42 926€ 44 845€ 40 363€ 40 693€ 39 461€ 40 621€ 40 917€ 39 000€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 426€ 16 522€ 11 947€ 13 840€ 10 431€ 8 989€ 8 595€ 8 145€ 6 645€ 5 706€ 7 160€ 5 220€ 4 918€ 5 126€ 4 395€
16
528
Ostatné sociálne náklady
415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 236€ 1 222€ 1 435€ 922€ 1 372€ 930€ 971€ 909€ 909€ 926€ 642€ 574€ 580€ 592€ 590€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 449€ 202€ 202€ 202€ 202€ 198€
20
538
Ostatné dane a poplatky
779€ 765€ 978€ 465€ 915€ 472€ 513€ 452€ 452€ 476€ 440€ 372€ 378€ 390€ 392€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 879€ 31 896€ 40 462€ 68 870€ 78 310€ 56 980€ 53 770€ 21 996€ 47 688€ 17 684€ 29 206€ 15 151€ 14 200€ 20 770€ 13 875€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
9 879€ 31 896€ 40 462€ 68 870€ 78 310€ 56 980€ 53 745€ 21 996€ 45 478€ 16 410€ 29 154€ 14 730€ 14 200€ 20 630€ 13 875€
28
549
Manká a škody
2 210€ 1 274€ 52€ 421€ 0€ 140€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
41 485€ 40 270€ 30 598€ 29 292€ 29 310€ 32 376€ 27 964€ 27 525€ 27 812€ 37 558€ 35 218€ 41 330€ 45 333€ 40 432€ 35 656€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 485€ 40 270€ 30 598€ 29 292€ 26 578€ 32 376€ 27 964€ 27 525€ 27 812€ 31 544€ 29 188€ 35 097€ 38 748€ 34 864€ 30 378€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 732€ 6 014€ 6 030€ 6 233€ 6 585€ 5 569€ 5 278€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 014€ 6 030€ 6 233€ 5 480€ 5 569€ 5 278€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 732€ 0€ 0€ 1 105€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 937€ 3 638€ 3 372€ 3 340€ 3 162€ 3 374€ 3 468€ 3 001€ 3 064€ 3 183€ 3 147€ 2 903€ 2 777€ 3 689€ 2 794€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 937€ 3 638€ 3 371€ 3 290€ 3 162€ 3 374€ 3 468€ 3 001€ 3 064€ 3 183€ 3 146€ 2 902€ 2 776€ 3 689€ 2 794€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
538 486€ 512 607€ 450 893€ 502 486€ 454 544€ 412 658€ 405 273€ 352 191€ 376 945€ 312 293€ 346 053€ 301 137€ 311 772€ 334 720€ 305 992€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
185 939€ 222 630€ 163 977€ 149 405€ 126 596€ 118 112€ 107 351€ 75 745€ 126 843€ 72 525€ 64 270€ 59 665€ 52 411€ 56 069€ 50 772€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
170 654€ 208 018€ 154 453€ 133 914€ 113 634€ 105 593€ 96 684€ 67 174€ 115 794€ 67 029€ 59 003€ 55 245€ 49 231€ 52 948€ 46 759€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
15 285€ 14 612€ 9 524€ 15 491€ 12 962€ 12 519€ 10 667€ 8 571€ 11 049€ 5 496€ 5 267€ 4 421€ 3 179€ 3 121€ 4 012€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
31€ 10€ 3€ 537€ 265€ 152€ 29€ 7 530€ 19€ 116€ 0€ 62€ 43€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
31€ 10€ 3€ 537€ 265€ 152€ 29€ 7 530€ 19€ 116€ 0€ 62€ 43€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 174€ 850€ 1 001€ 603€ 3 245€ 2 446€ 1 686€ 4 250€ 2 110€ 875€ 1 772€ 5 069€ 1 801€ 505€ 3 153€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 490€
85
642
Tržby z predaja materiálu
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
793€ 850€ 1 001€ 603€ 3 245€ 2 446€ 1 686€ 4 250€ 2 110€ 875€ 1 772€ 5 069€ 1 801€ 505€ 664€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 400€ 6 030€ 7 339€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 400€ 6 030€ 7 339€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 400€ 6 030€ 6 233€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 105€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 27€ 49€ 34€ 34€ 124€ 344€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
3€ 27€ 49€ 34€ 34€ 123€ 344€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
379 200€ 366 858€ 368 645€ 344 000€ 325 478€ 296 602€ 302 337€ 260 815€ 245 839€ 227 445€ 255 520€ 220 035€ 248 194€ 272 973€ 254 093€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
334 294€ 305 350€ 300 118€ 276 413€ 249 371€ 228 356€ 212 432€ 198 176€ 190 569€ 182 255€ 202 820€ 182 741€ 196 901€ 221 309€ 210 715€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
35 388€ 35 388€ 32 508€ 45 042€ 38 947€ 28 724€ 24 968€ 22 978€ 20 168€ 22 033€ 23 299€ 25 716€ 29 729€ 32 903€ 32 875€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 018€ 12 920€ 7 249€ 12 945€ 10 736€ 6 993€ 5 998€ 20 111€ 13 451€ 8 707€ 14 031€ 3 857€ 4 502€ 4 640€ 876€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 000€ 24 370€ 8 600€ 25 924€ 30 829€ 34 450€ 17 050€ 15 650€ 14 450€ 15 370€ 7 722€ 15 662€ 14 122€ 9 627€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
500€ 200€ 4 400€ 1 000€ 500€ 1 700€ 24 488€ 2 500€ 6 000€ 0€ 0€ 1 400€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
566 344€ 590 347€ 533 623€ 494 010€ 455 856€ 417 425€ 411 526€ 340 839€ 387 724€ 306 921€ 329 064€ 290 283€ 308 070€ 334 992€ 313 294€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
27 858€ 77 740€ 82 730€ -8 475€ 1 312€ 4 767€ 6 253€ -11 352€ 10 779€ -5 372€ -16 989€ -10 854€ -3 701€ 272€ 7 302€
136
591
Splatná daň z príjmov
45€ 45€ 1€ 5€ 9€ 6€ 6€ 23€ 65€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
27 813€ 77 695€ 82 730€ -8 475€ 1 312€ 4 767€ 6 253€ -11 352€ 10 778€ -5 377€ -16 998€ -10 860€ -3 708€ 249€ 7 237€