Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
69 663€ 66 707€ 62 487€ 60 237€ 62 963€ 61 373€ 68 104€ 69 448€ 67 431€ 61 041€ 60 088€ 60 467€ 66 324€ 65 489€
02
501
Spotreba materiálu
22 949€ 20 182€ 19 735€ 16 350€ 15 923€ 13 684€ 14 064€ 13 938€ 14 629€ 12 227€ 12 847€ 15 054€ 16 039€ 17 489€
03
502
Spotreba energie
43 109€ 44 565€ 38 446€ 39 724€ 43 267€ 44 301€ 49 592€ 45 592€ 47 559€ 43 493€ 43 089€ 42 482€ 47 533€ 44 389€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
3 604€ 1 961€ 4 306€ 4 163€ 3 773€ 3 388€ 4 447€ 9 918€ 5 243€ 5 321€ 4 153€ 2 931€ 2 752€ 3 611€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
54 931€ 34 715€ 44 824€ 33 430€ 32 799€ 44 705€ 43 713€ 43 899€ 19 812€ 46 830€ 17 236€ 20 191€ 29 777€ 26 732€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 534€ 13 877€ 14 166€ 11 608€ 10 986€ 25 705€ 6 119€ 7 201€ 3 628€ 30 451€ 3 805€ 15€ 7 893€ 5 337€
08
512
Cestovné
1 027€ 1 745€ 3 979€ 3 419€ 3 526€ 3 441€ 2 747€ 2 197€ 2 098€ 2 188€ 1 747€ 2 356€ 2 054€ 1 913€
09
513
Náklady na reprezentáciu
377€ 125€ 0€ 0€ 0€ 35€ 33€
10
518
Ostatné služby
43 993€ 19 094€ 26 679€ 18 403€ 18 287€ 15 560€ 34 721€ 34 502€ 14 086€ 14 191€ 11 684€ 17 820€ 19 794€ 19 450€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
310 986€ 273 603€ 292 750€ 248 724€ 223 236€ 213 023€ 186 945€ 184 124€ 165 700€ 169 969€ 163 854€ 168 223€ 173 135€ 160 856€
12
521
Mzdové náklady
219 166€ 197 899€ 208 096€ 178 497€ 160 568€ 153 389€ 135 874€ 132 634€ 119 631€ 122 117€ 119 173€ 122 685€ 127 093€ 117 447€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
75 299€ 63 757€ 70 814€ 59 796€ 53 680€ 51 038€ 42 926€ 44 845€ 40 363€ 40 693€ 39 461€ 40 621€ 40 917€ 39 000€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 522€ 11 947€ 13 840€ 10 431€ 8 989€ 8 595€ 8 145€ 6 645€ 5 706€ 7 160€ 5 220€ 4 918€ 5 126€ 4 395€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 13€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 222€ 1 435€ 922€ 1 372€ 930€ 971€ 909€ 909€ 926€ 642€ 574€ 580€ 592€ 590€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 457€ 449€ 202€ 202€ 202€ 202€ 198€
20
538
Ostatné dane a poplatky
765€ 978€ 465€ 915€ 472€ 513€ 452€ 452€ 476€ 440€ 372€ 378€ 390€ 392€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
31 896€ 40 462€ 68 870€ 78 310€ 56 980€ 53 770€ 21 996€ 47 688€ 17 684€ 29 206€ 15 151€ 14 200€ 20 770€ 13 875€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
31 896€ 40 462€ 68 870€ 78 310€ 56 980€ 53 745€ 21 996€ 45 478€ 16 410€ 29 154€ 14 730€ 14 200€ 20 630€ 13 875€
28
549
Manká a škody
2 210€ 1 274€ 52€ 421€ 0€ 140€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
40 270€ 30 598€ 29 292€ 29 310€ 32 376€ 27 964€ 27 525€ 27 812€ 37 558€ 35 218€ 41 330€ 45 333€ 40 432€ 35 656€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 270€ 30 598€ 29 292€ 26 578€ 32 376€ 27 964€ 27 525€ 27 812€ 31 544€ 29 188€ 35 097€ 38 748€ 34 864€ 30 378€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 732€ 6 014€ 6 030€ 6 233€ 6 585€ 5 569€ 5 278€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 014€ 6 030€ 6 233€ 5 480€ 5 569€ 5 278€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 732€ 0€ 0€ 1 105€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 638€ 3 372€ 3 340€ 3 162€ 3 374€ 3 468€ 3 001€ 3 064€ 3 183€ 3 147€ 2 903€ 2 777€ 3 689€ 2 794€
43
563
Kurzové straty
0€ 1€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 638€ 3 371€ 3 290€ 3 162€ 3 374€ 3 468€ 3 001€ 3 064€ 3 183€ 3 146€ 2 902€ 2 776€ 3 689€ 2 794€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
512 607€ 450 893€ 502 486€ 454 544€ 412 658€ 405 273€ 352 191€ 376 945€ 312 293€ 346 053€ 301 137€ 311 772€ 334 720€ 305 992€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
222 630€ 163 977€ 149 405€ 126 596€ 118 112€ 107 351€ 75 745€ 126 843€ 72 525€ 64 270€ 59 665€ 52 411€ 56 069€ 50 772€
67
602
Tržby z predaja služieb
208 018€ 154 453€ 133 914€ 113 634€ 105 593€ 96 684€ 67 174€ 115 794€ 67 029€ 59 003€ 55 245€ 49 231€ 52 948€ 46 759€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
14 612€ 9 524€ 15 491€ 12 962€ 12 519€ 10 667€ 8 571€ 11 049€ 5 496€ 5 267€ 4 421€ 3 179€ 3 121€ 4 012€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
10€ 3€ 537€ 265€ 152€ 29€ 7 530€ 19€ 116€ 0€ 62€ 43€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
10€ 3€ 537€ 265€ 152€ 29€ 7 530€ 19€ 116€ 0€ 62€ 43€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
850€ 1 001€ 603€ 3 245€ 2 446€ 1 686€ 4 250€ 2 110€ 875€ 1 772€ 5 069€ 1 801€ 505€ 3 153€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 2 490€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
850€ 1 001€ 603€ 3 245€ 2 446€ 1 686€ 4 250€ 2 110€ 875€ 1 772€ 5 069€ 1 801€ 505€ 664€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
5 400€ 6 030€ 7 339€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
5 400€ 6 030€ 7 339€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 400€ 6 030€ 6 233€ 5 480€ 5 569€ 5 278€ 4 932€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 105€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3€ 27€ 49€ 34€ 34€ 124€ 344€
102
662
Úroky
3€ 27€ 49€ 34€ 34€ 123€ 344€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
366 858€ 368 645€ 344 000€ 325 478€ 296 602€ 302 337€ 260 815€ 245 839€ 227 445€ 255 520€ 220 035€ 248 194€ 272 973€ 254 093€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
305 350€ 300 118€ 276 413€ 249 371€ 228 356€ 212 432€ 198 176€ 190 569€ 182 255€ 202 820€ 182 741€ 196 901€ 221 309€ 210 715€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
35 388€ 32 508€ 45 042€ 38 947€ 28 724€ 24 968€ 22 978€ 20 168€ 22 033€ 23 299€ 25 716€ 29 729€ 32 903€ 32 875€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 920€ 7 249€ 12 945€ 10 736€ 6 993€ 5 998€ 20 111€ 13 451€ 8 707€ 14 031€ 3 857€ 4 502€ 4 640€ 876€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
13 000€ 24 370€ 8 600€ 25 924€ 30 829€ 34 450€ 17 050€ 15 650€ 14 450€ 15 370€ 7 722€ 15 662€ 14 122€ 9 627€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
200€ 4 400€ 1 000€ 500€ 1 700€ 24 488€ 2 500€ 6 000€ 0€ 0€ 1 400€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
590 347€ 533 623€ 494 010€ 455 856€ 417 425€ 411 526€ 340 839€ 387 724€ 306 921€ 329 064€ 290 283€ 308 070€ 334 992€ 313 294€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
77 740€ 82 730€ -8 475€ 1 312€ 4 767€ 6 253€ -11 352€ 10 779€ -5 372€ -16 989€ -10 854€ -3 701€ 272€ 7 302€
136
591
Splatná daň z príjmov
45€ 1€ 5€ 9€ 6€ 6€ 23€ 65€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
77 695€ 82 730€ -8 475€ 1 312€ 4 767€ 6 253€ -11 352€ 10 778€ -5 377€ -16 998€ -10 860€ -3 708€ 249€ 7 237€