Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
429 068€ 296 685€ 348 864€ 325 202€ 361 188€ 393 057€ 347 090€ 325 832€ 230 387€ 371 837€ 290 904€ 210 679€ 256 732€ 251 520€ 190 550€ 320 891€
02
501
Spotreba materiálu
171 129€ 170 687€ 226 466€ 218 392€ 212 656€ 225 201€ 199 039€ 216 995€ 146 200€ 206 097€ 177 880€ 103 498€ 163 700€ 145 492€ 106 259€ 177 311€
03
502
Spotreba energie
206 495€ 81 048€ 84 313€ 80 098€ 78 396€ 72 966€ 72 634€ 62 494€ 50 854€ 62 990€ 72 358€ 74 163€ 56 069€ 75 838€ 56 716€ 69 414€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
51 444€ 44 951€ 38 084€ 26 712€ 70 136€ 94 890€ 75 416€ 46 343€ 33 333€ 102 750€ 40 666€ 33 018€ 36 963€ 30 190€ 27 574€ 74 166€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
657 965€ 709 856€ 585 087€ 443 233€ 359 806€ 561 190€ 844 293€ 659 234€ 382 540€ 355 960€ 258 714€ 215 774€ 229 343€ 248 083€ 289 883€ 316 263€
07
511
Opravy a udržiavanie
505 685€ 571 583€ 440 215€ 318 487€ 205 658€ 353 647€ 637 814€ 495 875€ 259 556€ 235 600€ 119 104€ 119 698€ 128 602€ 137 850€ 159 488€ 197 338€
08
512
Cestovné
8 615€ 4 988€ 1 727€ 4 642€ 8 041€ 8 038€ 12 877€ 8 320€ 12 678€ 6 114€ 7 780€ 5 838€ 5 723€ 6 468€ 5 586€ 4 236€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 570€ 3 522€ 2 334€ 1 077€ 3 704€ 7 547€ 3 689€ 2 207€ 2 689€ 2 281€ 2 721€ 1 636€ 1 745€ 1 746€ 1 211€ 1 230€
10
518
Ostatné služby
139 096€ 129 763€ 140 810€ 119 027€ 142 403€ 191 958€ 189 914€ 152 833€ 107 617€ 111 965€ 129 109€ 88 601€ 93 273€ 102 019€ 123 598€ 113 459€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 317 665€ 1 196 613€ 1 035 008€ 989 673€ 1 105 603€ 925 337€ 811 855€ 757 219€ 731 523€ 714 029€ 669 151€ 645 363€ 628 669€ 599 908€ 609 868€ 592 936€
12
521
Mzdové náklady
945 632€ 869 479€ 737 079€ 710 640€ 789 740€ 673 423€ 590 133€ 549 342€ 527 928€ 511 465€ 476 768€ 466 824€ 453 854€ 435 237€ 439 445€ 429 469€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
286 450€ 263 366€ 232 853€ 215 973€ 241 930€ 199 907€ 177 456€ 166 538€ 162 800€ 160 592€ 154 911€ 139 280€ 137 590€ 131 229€ 132 490€ 129 622€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 818€ 10 112€ 10 235€ 9 765€ 9 467€ 7 798€ 7 507€ 6 715€ 5 783€ 5 421€ 5 270€ 5 151€ 4 749€ 4 869€ 5 392€ 5 245€
15
527
Zákonné sociálne náklady
75 765€ 53 655€ 54 841€ 53 294€ 64 466€ 44 209€ 36 760€ 34 624€ 35 012€ 36 551€ 32 202€ 34 108€ 32 477€ 28 110€ 29 873€ 26 186€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 463€ 2 668€ 2 412€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 065€ 1 605€ 1 787€ 3 066€ 1 901€ 1 620€ 2 555€ 2 913€ 1 628€ 3 950€ 4 140€ 5 969€ 2 583€ 2 511€ 623€ 282€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
18€ 12€ 12€ 12€ 28€ 28€ 28€ 28€ 28€ 511€ 528€ 231€ 12€ 12€ 12€ 12€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 047€ 1 593€ 1 775€ 3 054€ 1 873€ 1 592€ 2 527€ 2 885€ 1 600€ 3 439€ 3 612€ 5 737€ 2 571€ 2 499€ 611€ 270€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 334€ 6 299€ 2 712€ 39 720€ 12 419€ 5 536€ 20 616€ 59 694€ 2 357€ 7 801€ 5 363€ 5 498€ 8 202€ 3 839€ 15 052€ 6 847€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 80€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 57€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 44€ 55 919€ 951€ 905€ 1 754€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 334€ 6 254€ 2 622€ 6 445€ 12 330€ 5 536€ 20 616€ 3 775€ 2 357€ 6 850€ 5 363€ 4 593€ 6 448€ 3 839€ 15 052€ 6 710€
28
549
Manká a škody
45€ 90€ 33 175€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
470 016€ 483 927€ 419 821€ 291 532€ 245 524€ 151 673€ 119 650€ 124 000€ 76 620€ 91 581€ 149 252€ 200 890€ 190 019€ 192 058€ 181 964€ 223 204€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
470 016€ 483 728€ 419 821€ 274 202€ 237 211€ 151 673€ 119 650€ 124 000€ 76 620€ 90 165€ 130 237€ 180 788€ 176 658€ 174 835€ 174 219€ 216 418€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
199€ 17 330€ 8 313€ 1 417€ 19 015€ 20 102€ 13 361€ 17 223€ 7 745€ 6 787€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 11 783€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
199€ 7 554€ 8 313€ 15 099€ 13 430€ 12 135€ 5 440€ 7 745€ 6 787€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 417€ 3 915€ 2 406€ 1 226€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 776€ 4 266€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14 028€ 19 087€ 16 558€ 15 776€ 15 471€ 15 211€ 12 866€ 11 705€ 10 464€ 9 232€ 8 527€ 8 665€ 6 958€ 6 621€ 6 439€ 8 308€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
69€ 214€ 350€ 0€ 116€ 635€ 1 132€ 587€
43
563
Kurzové straty
135€ 39€ 2€ 61€ 73€ 82€ 222€ 173€ 100€ 154€ 200€ 160€ 91€ 72€ 38€ 113€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
13 893€ 19 047€ 16 556€ 15 646€ 15 184€ 14 779€ 12 643€ 11 532€ 10 363€ 9 078€ 8 327€ 8 505€ 6 752€ 5 913€ 5 269€ 7 608€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 898 140€ 2 714 072€ 2 409 836€ 2 108 200€ 2 101 911€ 2 053 623€ 2 158 925€ 1 940 598€ 1 435 519€ 1 554 390€ 1 386 051€ 1 292 837€ 1 322 506€ 1 304 539€ 1 294 379€ 1 468 731€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 736 171€ 1 464 722€ 1 108 557€ 1 091 716€ 1 311 825€ 1 018 148€ 1 093 213€ 884 354€ 826 423€ 818 626€ 683 379€ 628 702€ 639 260€ 575 900€ 587 774€ 766 680€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 679 069€ 1 410 970€ 1 071 544€ 1 055 743€ 1 226 645€ 945 273€ 1 025 328€ 816 146€ 771 892€ 773 807€ 645 740€ 590 604€ 598 724€ 540 258€ 552 471€ 718 665€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
57 102€ 53 752€ 37 012€ 35 973€ 85 181€ 72 874€ 67 885€ 68 209€ 54 531€ 44 819€ 37 639€ 38 098€ 40 537€ 35 643€ 35 303€ 48 015€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
14 385€ 7 718€ 18 605€ 112 884€ 49 074€ 238 501€ 162 797€ 274 075€ 13 564€ 30 800€ 10 600€ 8 378€ 11 135€ 6 973€ 15 036€ 8 494€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 870€ 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 491€ 490€ 496€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
14 385€ 7 718€ 18 605€ 107 014€ 49 074€ 238 501€ 161 933€ 274 075€ 13 564€ 30 800€ 10 600€ 8 378€ 11 135€ 6 483€ 14 547€ 7 999€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 543€ 7 554€ 3 659€ 6 787€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 8 001€ 9 850€ 7 296€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 543€ 7 554€ 3 659€ 6 787€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 8 001€ 9 850€ 7 296€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 8 001€ 6 531€ 7 296€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 543€ 7 554€ 3 659€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 0€ 3 319€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
45€ 19€ 0€ 0€ 18€ 26€ 589€ 452€ 389€ 427€ 752€ 2 495€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
23€ 568€ 450€ 384€ 427€ 749€ 2 495€
103
663
Kurzové zisky
45€ 19€ 0€ 0€ 18€ 3€ 21€ 2€ 5€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 491 570€ 1 350 764€ 1 334 618€ 1 167 496€ 918 004€ 892 790€ 884 527€ 832 933€ 634 779€ 635 907€ 684 564€ 665 191€ 666 262€ 725 515€ 700 315€ 637 529€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 029 404€ 929 639€ 893 258€ 851 231€ 671 713€ 721 193€ 730 687€ 696 806€ 550 902€ 527 120€ 533 182€ 478 016€ 477 056€ 525 812€ 490 621€ 418 940€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
144 843€ 150 194€ 161 790€ 121 782€ 120 860€ 92 290€ 71 998€ 73 676€ 38 689€ 40 021€ 48 097€ 63 071€ 54 733€ 47 535€ 51 011€ 50 269€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
41 910€ 6 474€ 29 573€ 38 855€ 23 042€ 26 849€ 29 896€ 25 042€ 19 494€ 28 372€ 25 793€ 19 284€ 22 302€ 33 729€ 41 561€ 17 399€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
31 897€ 31 972€ 25 268€ 19 168€ 19 639€ 9 579€ 22 270€ 8 794€ 6 892€ 12 269€ 25 642€ 60 440€ 67 772€ 74 068€ 73 270€ 150 920€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
16 939€ 1 146€ 52 229€ 22 333€ 4 032€ 7 594€ 1 179€ 6 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
226 373€ 231 135€ 172 298€ 113 923€ 78 075€ 32 881€ 27 348€ 21 787€ 11 976€ 21 749€ 38 853€ 38 155€ 38 172€ 38 147€ 38 147€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
204€ 204€ 204€ 204€ 644€ 806€ 1 149€ 6 827€ 6 827€ 6 375€ 6 225€ 6 225€ 6 226€ 6 224€ 5 705€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 246 713€ 2 823 204€ 2 469 333€ 2 375 754€ 2 278 922€ 2 149 439€ 2 140 537€ 1 998 149€ 1 474 783€ 1 500 458€ 1 392 562€ 1 318 395€ 1 330 731€ 1 316 816€ 1 313 727€ 1 422 495€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
348 574€ 109 132€ 59 497€ 267 554€ 177 011€ 95 816€ -18 388€ 57 551€ 39 264€ -53 932€ 6 511€ 25 557€ 8 225€ 12 277€ 19 348€ -46 236€
136
591
Splatná daň z príjmov
24€ 203€ 398€ 629€ 677€ 488€ 1 023€ 1 557€ 1 223€ 61€ 666€ 2 582€ 489€ 81€ 142€ 474€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
348 549€ 108 929€ 59 099€ 266 925€ 176 334€ 95 328€ -19 411€ 55 994€ 38 041€ -53 994€ 5 845€ 22 976€ 7 736€ 12 196€ 19 206€ -46 709€