Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
348 864€ 325 202€ 361 188€ 393 057€ 347 090€ 325 832€ 230 387€ 371 837€ 290 904€ 210 679€ 256 732€ 251 520€ 190 550€ 320 891€
02
501
Spotreba materiálu
226 466€ 218 392€ 212 656€ 225 201€ 199 039€ 216 995€ 146 200€ 206 097€ 177 880€ 103 498€ 163 700€ 145 492€ 106 259€ 177 311€
03
502
Spotreba energie
84 313€ 80 098€ 78 396€ 72 966€ 72 634€ 62 494€ 50 854€ 62 990€ 72 358€ 74 163€ 56 069€ 75 838€ 56 716€ 69 414€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
38 084€ 26 712€ 70 136€ 94 890€ 75 416€ 46 343€ 33 333€ 102 750€ 40 666€ 33 018€ 36 963€ 30 190€ 27 574€ 74 166€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
585 087€ 443 233€ 359 806€ 561 190€ 844 293€ 659 234€ 382 540€ 355 960€ 258 714€ 215 774€ 229 343€ 248 083€ 289 883€ 316 263€
07
511
Opravy a udržiavanie
440 215€ 318 487€ 205 658€ 353 647€ 637 814€ 495 875€ 259 556€ 235 600€ 119 104€ 119 698€ 128 602€ 137 850€ 159 488€ 197 338€
08
512
Cestovné
1 727€ 4 642€ 8 041€ 8 038€ 12 877€ 8 320€ 12 678€ 6 114€ 7 780€ 5 838€ 5 723€ 6 468€ 5 586€ 4 236€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 334€ 1 077€ 3 704€ 7 547€ 3 689€ 2 207€ 2 689€ 2 281€ 2 721€ 1 636€ 1 745€ 1 746€ 1 211€ 1 230€
10
518
Ostatné služby
140 810€ 119 027€ 142 403€ 191 958€ 189 914€ 152 833€ 107 617€ 111 965€ 129 109€ 88 601€ 93 273€ 102 019€ 123 598€ 113 459€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 035 008€ 989 673€ 1 105 603€ 925 337€ 811 855€ 757 219€ 731 523€ 714 029€ 669 151€ 645 363€ 628 669€ 599 908€ 609 868€ 592 936€
12
521
Mzdové náklady
737 079€ 710 640€ 789 740€ 673 423€ 590 133€ 549 342€ 527 928€ 511 465€ 476 768€ 466 824€ 453 854€ 435 237€ 439 445€ 429 469€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
232 853€ 215 973€ 241 930€ 199 907€ 177 456€ 166 538€ 162 800€ 160 592€ 154 911€ 139 280€ 137 590€ 131 229€ 132 490€ 129 622€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 235€ 9 765€ 9 467€ 7 798€ 7 507€ 6 715€ 5 783€ 5 421€ 5 270€ 5 151€ 4 749€ 4 869€ 5 392€ 5 245€
15
527
Zákonné sociálne náklady
54 841€ 53 294€ 64 466€ 44 209€ 36 760€ 34 624€ 35 012€ 36 551€ 32 202€ 34 108€ 32 477€ 28 110€ 29 873€ 26 186€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 463€ 2 668€ 2 412€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 787€ 3 066€ 1 901€ 1 620€ 2 555€ 2 913€ 1 628€ 3 950€ 4 140€ 5 969€ 2 583€ 2 511€ 623€ 282€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
12€ 12€ 28€ 28€ 28€ 28€ 28€ 511€ 528€ 231€ 12€ 12€ 12€ 12€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 775€ 3 054€ 1 873€ 1 592€ 2 527€ 2 885€ 1 600€ 3 439€ 3 612€ 5 737€ 2 571€ 2 499€ 611€ 270€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 712€ 39 720€ 12 419€ 5 536€ 20 616€ 59 694€ 2 357€ 7 801€ 5 363€ 5 498€ 8 202€ 3 839€ 15 052€ 6 847€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 80€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 57€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 44€ 55 919€ 951€ 905€ 1 754€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 622€ 6 445€ 12 330€ 5 536€ 20 616€ 3 775€ 2 357€ 6 850€ 5 363€ 4 593€ 6 448€ 3 839€ 15 052€ 6 710€
28
549
Manká a škody
90€ 33 175€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
419 821€ 291 532€ 245 524€ 151 673€ 119 650€ 124 000€ 76 620€ 91 581€ 149 252€ 200 890€ 190 019€ 192 058€ 181 964€ 223 204€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
419 821€ 274 202€ 237 211€ 151 673€ 119 650€ 124 000€ 76 620€ 90 165€ 130 237€ 180 788€ 176 658€ 174 835€ 174 219€ 216 418€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 330€ 8 313€ 1 417€ 19 015€ 20 102€ 13 361€ 17 223€ 7 745€ 6 787€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 11 783€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 554€ 8 313€ 15 099€ 13 430€ 12 135€ 5 440€ 7 745€ 6 787€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 417€ 3 915€ 2 406€ 1 226€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 776€ 4 266€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 558€ 15 776€ 15 471€ 15 211€ 12 866€ 11 705€ 10 464€ 9 232€ 8 527€ 8 665€ 6 958€ 6 621€ 6 439€ 8 308€
42
562
Úroky
69€ 214€ 350€ 0€ 116€ 635€ 1 132€ 587€
43
563
Kurzové straty
2€ 61€ 73€ 82€ 222€ 173€ 100€ 154€ 200€ 160€ 91€ 72€ 38€ 113€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 556€ 15 646€ 15 184€ 14 779€ 12 643€ 11 532€ 10 363€ 9 078€ 8 327€ 8 505€ 6 752€ 5 913€ 5 269€ 7 608€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 409 836€ 2 108 200€ 2 101 911€ 2 053 623€ 2 158 925€ 1 940 598€ 1 435 519€ 1 554 390€ 1 386 051€ 1 292 837€ 1 322 506€ 1 304 539€ 1 294 379€ 1 468 731€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 108 557€ 1 091 716€ 1 311 825€ 1 018 148€ 1 093 213€ 884 354€ 826 423€ 818 626€ 683 379€ 628 702€ 639 260€ 575 900€ 587 774€ 766 680€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 071 544€ 1 055 743€ 1 226 645€ 945 273€ 1 025 328€ 816 146€ 771 892€ 773 807€ 645 740€ 590 604€ 598 724€ 540 258€ 552 471€ 718 665€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
37 012€ 35 973€ 85 181€ 72 874€ 67 885€ 68 209€ 54 531€ 44 819€ 37 639€ 38 098€ 40 537€ 35 643€ 35 303€ 48 015€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
18 605€ 112 884€ 49 074€ 238 501€ 162 797€ 274 075€ 13 564€ 30 800€ 10 600€ 8 378€ 11 135€ 6 973€ 15 036€ 8 494€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 870€ 864€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 491€ 490€ 496€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
18 605€ 107 014€ 49 074€ 238 501€ 161 933€ 274 075€ 13 564€ 30 800€ 10 600€ 8 378€ 11 135€ 6 483€ 14 547€ 7 999€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 554€ 3 659€ 6 787€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 8 001€ 9 850€ 7 296€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 554€ 3 659€ 6 787€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 8 001€ 9 850€ 7 296€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 8 001€ 6 531€ 7 296€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 554€ 3 659€ 15 099€ 13 430€ 15 672€ 13 685€ 0€ 3 319€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
19€ 0€ 0€ 18€ 26€ 589€ 452€ 389€ 427€ 752€ 2 495€
102
662
Úroky
23€ 568€ 450€ 384€ 427€ 749€ 2 495€
103
663
Kurzové zisky
19€ 0€ 0€ 18€ 3€ 21€ 2€ 5€ 0€ 3€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 334 618€ 1 167 496€ 918 004€ 892 790€ 884 527€ 832 933€ 634 779€ 635 907€ 684 564€ 665 191€ 666 262€ 725 515€ 700 315€ 637 529€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
893 258€ 851 231€ 671 713€ 721 193€ 730 687€ 696 806€ 550 902€ 527 120€ 533 182€ 478 016€ 477 056€ 525 812€ 490 621€ 418 940€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
161 790€ 121 782€ 120 860€ 92 290€ 71 998€ 73 676€ 38 689€ 40 021€ 48 097€ 63 071€ 54 733€ 47 535€ 51 011€ 50 269€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 573€ 38 855€ 23 042€ 26 849€ 29 896€ 25 042€ 19 494€ 28 372€ 25 793€ 19 284€ 22 302€ 33 729€ 41 561€ 17 399€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 268€ 19 168€ 19 639€ 9 579€ 22 270€ 8 794€ 6 892€ 12 269€ 25 642€ 60 440€ 67 772€ 74 068€ 73 270€ 150 920€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
52 229€ 22 333€ 4 032€ 7 594€ 1 179€ 6 773€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
172 298€ 113 923€ 78 075€ 32 881€ 27 348€ 21 787€ 11 976€ 21 749€ 38 853€ 38 155€ 38 172€ 38 147€ 38 147€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
204€ 204€ 644€ 806€ 1 149€ 6 827€ 6 827€ 6 375€ 6 225€ 6 225€ 6 226€ 6 224€ 5 705€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 469 333€ 2 375 754€ 2 278 922€ 2 149 439€ 2 140 537€ 1 998 149€ 1 474 783€ 1 500 458€ 1 392 562€ 1 318 395€ 1 330 731€ 1 316 816€ 1 313 727€ 1 422 495€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
59 497€ 267 554€ 177 011€ 95 816€ -18 388€ 57 551€ 39 264€ -53 932€ 6 511€ 25 557€ 8 225€ 12 277€ 19 348€ -46 236€
136
591
Splatná daň z príjmov
398€ 629€ 677€ 488€ 1 023€ 1 557€ 1 223€ 61€ 666€ 2 582€ 489€ 81€ 142€ 474€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
59 099€ 266 925€ 176 334€ 95 328€ -19 411€ 55 994€ 38 041€ -53 994€ 5 845€ 22 976€ 7 736€ 12 196€ 19 206€ -46 709€