Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské komorné divadlo Martin

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
245 408€ 278 003€ 280 544€ 275 454€ 261 479€ 233 353€ 242 055€ 235 914€ 213 321€ 215 768€ 256 292€ 275 269€ 215 227€
02
501
Spotreba materiálu
101 543€ 121 185€ 122 285€ 118 034€ 111 362€ 91 179€ 104 535€ 84 845€ 74 595€ 85 530€ 127 778€ 150 128€ 120 324€
03
502
Spotreba energie
142 172€ 152 368€ 153 666€ 152 783€ 146 065€ 135 976€ 131 405€ 143 919€ 132 212€ 123 055€ 122 248€ 117 320€ 91 608€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 692€ 4 450€ 4 594€ 4 636€ 4 052€ 6 198€ 6 116€ 7 150€ 6 514€ 7 183€ 6 266€ 7 821€ 3 295€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
188 687€ 420 329€ 455 260€ 445 606€ 237 349€ 298 160€ 325 233€ 216 611€ 267 675€ 210 963€ 320 949€ 269 857€ 254 142€
07
511
Opravy a udržiavanie
12 795€ 8 192€ 26 117€ 21 148€ 5 519€ 19 910€ 79 756€ 7 112€ 9 511€ 10 300€ 12 427€ 13 507€ 8 835€
08
512
Cestovné
5 764€ 37 446€ 30 001€ 34 623€ 14 035€ 18 616€ 17 157€ 14 927€ 40 081€ 22 112€ 55 426€ 19 106€ 20 916€
09
513
Náklady na reprezentáciu
297€ 1 113€ 758€ 808€ 652€ 1 111€ 312€ 559€ 782€ 398€ 545€ 2 476€ 1 477€
10
518
Ostatné služby
169 830€ 373 579€ 398 383€ 389 027€ 217 142€ 258 522€ 228 008€ 194 014€ 217 301€ 178 153€ 252 550€ 234 768€ 222 914€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 112 026€ 1 136 066€ 1 031 493€ 923 719€ 1 023 819€ 931 629€ 886 160€ 840 662€ 825 453€ 845 432€ 895 185€ 932 281€ 841 878€
12
521
Mzdové náklady
809 583€ 815 091€ 742 865€ 667 870€ 774 073€ 706 851€ 663 952€ 626 658€ 616 999€ 631 683€ 659 254€ 701 425€ 636 143€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
257 191€ 272 058€ 248 818€ 222 505€ 217 373€ 195 304€ 191 468€ 184 065€ 180 319€ 182 201€ 194 363€ 200 377€ 180 360€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
37 484€ 42 535€ 38 813€ 33 345€ 32 372€ 29 473€ 29 188€ 28 452€ 27 406€ 27 369€ 28 672€ 28 717€ 25 375€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 768€ 6 381€ 997€ 1 552€ 1 487€ 729€ 4 179€ 12 896€ 1 763€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
17 971€ 18 447€ 18 326€ 18 088€ 17 022€ 16 499€ 16 402€ 16 756€ 11 797€ 12 779€ 8 778€ 7 802€ 8 627€
18
531
Daň z motorových vozidiel
504€ 1 989€ 1 959€ 1 809€ 1 661€ 1 659€ 1 658€ 1 658€ 1 658€ 3 174€ 14€ 1 515€ 1 515€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
13 504€ 11 599€ 11 599€ 11 599€ 11 205€ 11 205€ 11 205€ 11 205€ 6 351€ 4 703€ 3 661€ 3 661€ 3 658€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 963€ 4 859€ 4 768€ 4 681€ 4 155€ 3 635€ 3 538€ 3 892€ 3 788€ 4 902€ 5 103€ 2 626€ 3 453€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
30 948€ 40 601€ 4 231€ 2 266€ 2 480€ 6 753€ 9 910€ 12 499€ 31 020€ 43 045€ 11 708€ 75 107€ 53 021€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
344€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 15€ 4€ 114€ 0€ 0€ 29€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
3 587€ 23€ 5 879€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
30 604€ 40 587€ 4 215€ 2 262€ 2 480€ 6 753€ 6 324€ 12 476€ 25 027€ 43 045€ 11 708€ 75 078€ 53 021€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
322 452€ 329 808€ 321 525€ 330 943€ 424 387€ 395 625€ 410 588€ 1 252 572€ 1 333 245€ 1 339 620€ 1 376 827€ 1 289 540€ 200 191€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
309 973€ 310 408€ 311 908€ 315 452€ 317 791€ 316 426€ 349 088€ 1 176 889€ 1 261 412€ 1 307 529€ 1 338 392€ 1 267 237€ 160 380€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 479€ 19 400€ 9 617€ 15 490€ 106 596€ 79 199€ 61 500€ 75 683€ 71 833€ 32 091€ 38 435€ 22 303€ 39 811€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 304€ 3 573€ 2 140€ 2 313€ 2 238€ 1 206€ 1 217€ 3 454€ 4 996€ 5 099€ 5 367€ 7 708€ 7 383€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 175€ 15 827€ 7 477€ 13 178€ 104 358€ 77 993€ 60 283€ 72 229€ 66 837€ 26 991€ 33 068€ 13 887€ 25 795€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 3 971€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 708€ 2 662€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
18 748€ 18 285€ 17 399€ 17 346€ 17 919€ 17 943€ 18 833€ 18 811€ 19 127€ 17 854€ 17 496€ 20 406€ 28 370€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
28€ 4€ 45€ 3€ 16€ 140€ 125€ 194€ 75€ 197€ 295€ 116€ 247€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
18 719€ 18 281€ 17 354€ 17 342€ 17 903€ 17 804€ 18 708€ 18 617€ 19 051€ 17 657€ 17 201€ 20 290€ 28 123€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 936 239€ 2 241 540€ 2 128 778€ 2 013 421€ 1 984 454€ 1 899 963€ 1 909 181€ 2 593 823€ 2 701 639€ 2 685 460€ 2 887 235€ 2 870 263€ 1 601 456€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
204 383€ 415 288€ 426 508€ 377 323€ 409 455€ 400 358€ 373 605€ 346 384€ 288 709€ 331 271€ 335 574€ 327 786€ 284 939€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
201 987€ 413 734€ 424 863€ 375 836€ 407 438€ 395 560€ 372 437€ 344 920€ 287 819€ 329 718€ 333 044€ 326 506€ 284 217€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 395€ 1 554€ 1 645€ 1 487€ 2 017€ 4 798€ 1 168€ 1 464€ 890€ 1 553€ 2 530€ 1 279€ 721€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ -6€ -1€ 7€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ -6€ -1€ 7€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
77 759€ 84 092€ 77 735€ 70 507€ 82 093€ 65 060€ 128 566€ 66 370€ 90 291€ 70 566€ 92 705€ 165 245€ 96 778€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
42€ 86€ 1€ 84€ 2 600€ 99€ 45€ 13€ 103€ 922€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 936€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
72 517€ 84 051€ 77 735€ 70 507€ 82 007€ 63 123€ 128 482€ 63 770€ 90 193€ 70 521€ 92 692€ 165 142€ 95 856€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
15 628€ 12 440€ 7 877€ 106 796€ 80 059€ 61 500€ 79 270€ 71 833€ 37 970€ 38 435€ 21 595€ 33 178€ 33 973€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
15 628€ 12 440€ 7 877€ 106 796€ 80 059€ 61 500€ 79 270€ 71 833€ 37 970€ 38 435€ 21 595€ 33 178€ 33 973€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 913€ 2 140€ 2 313€ 2 238€ 1 206€ 1 217€ 3 454€ 4 996€ 5 099€ 5 367€ 7 708€ 7 383€ 1 545€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 715€ 10 300€ 5 564€ 104 558€ 78 853€ 60 283€ 72 229€ 66 837€ 26 991€ 33 068€ 13 887€ 25 795€ 25 795€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 6 633€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 587€ 5 879€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
130€ 478€ 1€ 1 435€ 968€ 10€ 1 213€ 220€ 738€ 566€ 920€ 2 309€ 6 000€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
14€ 22€ 57€ 64€ 223€ 2 290€ 6 000€
103
663
Kurzové zisky
22€ 1€ 1€ 10€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 19€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
108€ 478€ 1 434€ 968€ 1 198€ 197€ 681€ 501€ 696€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 743 563€ 1 733 945€ 1 626 803€ 1 542 460€ 1 405 885€ 1 413 992€ 1 336 334€ 2 122 207€ 2 193 360€ 2 189 120€ 2 350 143€ 2 345 497€ 1 204 244€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 405 841€ 1 253 022€ 1 149 812€ 1 101 132€ 962 019€ 929 795€ 825 314€ 781 247€ 778 363€ 781 604€ 855 940€ 946 938€ 922 061€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
47 901€ 47 901€ 47 437€ 47 071€ 48 734€ 46 824€ 76 241€ 263 796€ 280 624€ 285 564€ 286 092€ 249 526€ 26 617€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 136€ 154 960€ 141 485€ 106 312€ 100 583€ 129 540€ 123 883€ 128 013€ 111 026€ 87 242€ 141 552€ 106 774€ 103 731€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
257 191€ 257 613€ 259 558€ 263 620€ 264 649€ 264 933€ 264 997€ 904 551€ 962 647€ 1 001 111€ 1 031 476€ 1 003 391€ 120 633€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 495€ 20 450€ 28 511€ 24 325€ 29 900€ 42 900€ 45 900€ 44 600€ 60 700€ 33 600€ 35 083€ 38 868€ 31 202€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 041 463€ 2 246 243€ 2 138 924€ 2 098 520€ 1 978 460€ 1 940 919€ 1 918 989€ 2 607 014€ 2 611 069€ 2 629 957€ 2 800 931€ 2 874 014€ 1 625 941€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
105 223€ 4 703€ 10 147€ 85 100€ -5 994€ 40 956€ 9 807€ 13 191€ -90 570€ -55 504€ -86 304€ 3 751€ 24 485€
136
591
Splatná daň z príjmov
11 409€ 15 575€ 23 116€ 15 589€ 25 381€ 26 219€ 20 647€ 21 591€ 15 738€ 11 064€ 17 576€ 8 996€ 5 295€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
296€ 12 210€ 140€ 295€ 4 117€ 1 298€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
93 518€ -10 872€ -25 179€ 69 511€ -31 374€ 14 737€ -10 979€ -8 695€ -110 425€ -67 866€ -103 880€ -5 245€ 19 190€