Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Komunitná nadácia Veľký Šariš

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
472€ 3 023€ 5 898€ 1 022€ 1 777€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 24€ 130€
05
512
Cestovné
100€ 0€ 25€
06
513
Náklady na reprezentáciu
348€ 56€ 69€ 327€ 183€
07
518
Ostatné služby
2 907€ 4 456€ 9 348€ 8 726€ 8 731€
08
521
Mzdové náklady
5 499€ 4 488€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 467€ 889€
11
527
Zákonné sociálne náklady
21€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 4€ 0€ 4€
19
544
Úroky
23€
22
547
Osobitné náklady
0€ 4€
24
549
Iné ostatné náklady
209€ 180€ 438€ 88€ 90€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
45 238€ 36 955€ 52 865€ 33 873€ 29 775€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
56 284€ 50 075€ 68 752€ 44 036€ 40 585€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 0€ 321€ 320€ 361€
55
646
Prijaté dary
0€ 2 491€ 0€ 620€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 2 441€ 1 687€ 15 080€ 1 219€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
120€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
19 427€ 17 422€ 31 020€ 6 000€ 19 600€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 20€ 0€ 250€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
36 738€ 30 192€ 35 735€ 24 365€ 19 870€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
56 284€ 50 076€ 71 254€ 45 765€ 41 921€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
0€ 0€ 2 502€ 1 729€ 1 336€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 61€ 61€ 69€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 2 441€ 1 668€ 1 268€